Proč vlastně vůbec existují nějaké zákonné lhůty k uplatnění určitých práv jedince? Kupříkladu ta 3letá promlčecí u dluhu, která byla popsána v předminulém blogu? Z jakého důvodu povinnost splatit finanční závazek netrvá věčně? Je to fér? Je to proto, že moderní zákon po vzoru starověkého Říma odmítá nekonečně dlouho chránit lidi, kteří se o své nároky dlouhodobě nezajímají a aktivně nevyžadují jejich splnění. Státu se zkrátka nechce obhajovat občany, kteří mají všechno na háku a o svá práva se nehlásí.

A tak veřejná moc hájí subjektivní práva člověka - jeho oprávnění – jen na jeho výslovnou žádost. Soud tedy sám od sebe, bez žaloby věřitele, nepřikáže dlužníkovi, aby uhradil půjčku. Zákony jsou prostě psány pro bdělé, jak praví klasické římskoprávní pravidlo „Vigilantibus iura scripta sunt“.

Ono také čím delší doba, tím méně svědků a více obtížného dokazování. K tomu se paragrafy v čase mění. Takže řešení prastarých křivd, nespravedlností, ústrků, deliktů a zločinů by bylo pro vyšetřovatele a justici často nad jejich síly. Čili stát brání omezenou vynutitelností práva rovněž sám sebe.

Ke „smůle“ občanů ale existuje vůči výše jmenované zásadě trošku protichůdný princip římského práva, který rovněž patří mezi pilíře současné legislativy. Zní: „Ignorantia juris non excusat“. Tedy: „Neznalost práva/zákona neomlouvá“. Ignorance opravdu není žádná polehčující okolnost. Jenomže znát všechny aktuální právní předpisy je přece nemožné! I pro bdělého. Ani žádný profesionální a pracovitý právník s fenomenální pamětí toho není schopen.

Přesto se naprostá většina populace v souladu se zákonnými normami chová. Jak to? Protože jednání lidí i kodifikované právo víceméně vycházejí z morálky, jejíž zásady společnost vštěpuje svým členům již od dětství. I proto se říká, že právo je vlastně minimem morálky. Ovšem je tu jeden zásadní rozdíl: Za nerespektování různých zákoníků mohou následovat tresty, včetně třeba uvěznění. Reakcí na prohřešky vůči etice či mravům může být maximálně nějaká forma opovržení. U morálky i práva nicméně našinec minimálně tuší, co je správné a co by na druhou stranu mohlo být odsouzeníhodné.

Vyhledání potřebných paragrafů k nějakému aktuálnímu problému by pro normálního člověka nemělo představovat nepřekonatelnou potíž. Ano, vyžaduje to určitou energii a čas. Ale s alespoň základní orientací v zákonech, směrnicích, nařízeních, vyhláškách a dalších patřičných normách - které tedy zrovna potřebujete - se spíše vypořádáte s různými úskalími, jež osud dokáže rafinovaně zinscenovat. A nemusíte hned s každým pidizádrhelem běhat po advokátech a platit jim i za banální rady.

Je přeci praktické vědět, že promlčecí lhůta je obecně 3letá (viz dluh), ale zároveň, že existuje spousta lhůt specifických, zvláštních. Kupříkladu o plnění životní pojistky lze požádat do 10 let po tzv. dožití smlouvy. Některé pojišťovny ale promlčení ani neuplatňují a peníze drží na účtu pro oprávněné déle. Promlčecí lhůta ohledně smlouvy budoucí zase trvá jenom 1 rok. Pro uplatnění nároku na náhradu škody má poškozený 3letou lhůtu ode dne, kdy se o újmě dozvěděl – tomu se říká subjektivní lhůta. Učinit tak ale může nejpozději 10 let po vzniku škody, což je zase objektivní lhůta. Jestliže dluh za dlužníka zaplatí věřiteli zástavní dlužník, tak jeho nárok vůči dlužníku se nepromlčí dříve než za 6 měsíců po splnění dluhu.

To vlastnická práva jsou v zásadě nepromlčitelná. Avšak ne absolutně. V krajním případě může konkrétní část majetku přejít na někoho jiného – právě když se o něj původní vlastník dlouhodobě nezajímá, nestará nebo o něm vůbec neví. Říká se tomu vydržení vlastnického práva.

Podtrženo a sečteno: Řešte iniciativně své problémy a nebojte se i bez právnického vzdělání nahlédnout do patřičných legislativních kodexů. Pomůže vám to, ušetří čas i peníze. K problematice lhůt. Pravda, je trošku komplikovaná (více druhů) a poměrně rozsáhlá, nicméně se úzce dotýká našeho každodenního žití. Oblast je to tedy zajímavá a její znalost užitečná. Určitě si proto zaslouží ještě jeden samostatný blog.

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Společný výpis BRKI+NRKI

200 Kč/výpis

Zvyšte vaši šanci na získání hypotéky nebo půjčky tím, že si ověříte údaje v registrech a zjistíte si vaše hodnocení. 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

MůjKredit

100 Kč/výpis

Prokažte vaši důvěryhodnost zaměstnavatelům nebo pronajímatelům nemovitostí zkráceným výpisem. 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Exekuce

40 Kč/dotaz + 25 Kč za detail

Prověřte exekuce u osob a podnikatelů v oficiální databázi. Vyhnete se zbytečným nepříjemnostem. 

Výpis z REPI

200 Kč/výpis

Zjistěte jak energetické společnosti, firmy poskytující nákupy na splátky či eshopy hodnotí vaši úvěruschopnost.

Výpis z BRKI

200 Kč/výpis

Zkontrolujte vaše údaje týkající se úvěrových produktů a průběhu jejich splácení u bankovních institucí v Bankovním registru.

Výpis z NRKI

200 Kč/výpis

Zkontrolujte vaše údaje o finančních závazcích a průběhu jejich splácení u společností v Nebankovním registru. 

#kolikmam365

499 Kč/rok

Získejte detailní přehled všech závazků v registrech BRKI a NRKI, hodnocení úvěruschopnosti a upozornění v případě změn.

NetAgent

365 Kč/rok

Monitorujte vaše osobní a finanční data na internetu. Předejdete tím zneužívání vašich dat a krádežím identity.

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.