Nemáte náhodou už delší dobu zálusk pustit se do investování? Pak můžete začít v právě nastartovaném novém roce 2019 toto předsevzetí realizovat třeba tím, že budete přesměrovávat občasné peněžní rezervy z vašeho běžného účtu i do cenných papírů. Nejenom tedy pouze na spořicí či termínované vklady. Ty jsou sice více úročeny než prvně jmenovaný typ bankovního konta a lépe tak chrání vaše peníze před inflací, leč žádné dech beroucí investorské dobrodružství zrovna nenabízejí. Po vystřízlivění z prvotního opojení podnikatelským adrenalinem se ale může dostavit prozření: zrovna vám – bohužel – nezbývá na uvážlivé investování potřebná suma. Minimálně taková, abyste si mohli nakoupit více druhů hodnotnějších akcií, dluhopisů, případně dalších komodit. V praxi tedy nemůžete respektovat jednu ze základních investičních pouček: diverzifikovat neboli rozprostřít riziko do více finančních produktů/investičních nástrojů.

Hendikepem také bývá, že nedisponujete ani časem a ani znalostmi nutnými k neustálému analyzování burzovních trhů a k následné optimalizaci investičního portfolia – tedy k průběžnému nakupování potenciálně výnosnějších aktiv a zbavování se těch méně zajímavých a méně perspektivních cenných papírů. Co s tím?

Řešení existuje! Především pro investory vašeho ekonomického profilu je určeno takzvané kolektivní investování. Pustíte-li se do něj, tak už za pouhých pár stovek si můžete pořídit účasti v investičních fondech, které se na shromažďování volných prostředků od především drobných vkladatelů a jejich následnou alokaci specializují. Prostřednictvím získaných akcií či podílových listů vybraného fondu (má buď formu právnické osoby-akciové společnosti či podílového fondu bez právní subjektivity) se pak stanete zprostředkovaně majitelem pestré palety investičních aktiv, která zahrnuje zejména akcie a obligace významných a prověřených podniků a institucí. Takovýto různorodý a kvalitní komplet cenných papírů by se vám jako individuálnímu investorovi s nevelkým kapitálem jen těžko podařilo sestavit.

Nyní troška teorie: Podílové fondy nejsou právnickou osobou a vždy je spravuje investiční společnost. Ta ale může vést i fondy s právní subjektivitou (mají formu akciovky), pokud se tyto neřídí samy, tedy jestliže nemají vlastní management. Zákon oba tyto fondy označuje jako investiční. Nicméně někteří odborníci považují za investiční fond jen ten s právní identitou (má IČO), ne onen podílový. Kromě dostatečně bezpečné diverzifikace investičního koktejlu je další výhodou fondů kolektivního investování, že se jim o aktiva/investice stará, čili portfolio management zajišťuje, profesionální správce-obhospodařovatel registrovaný Českou národní bankou. Certifikací musí být vybaven i administrátor, který pro fond dělá daňové, personální, marketingové, informační a další věci.

Obhospodařovatelem i administrátorem může být jeden a ten samý subjekt/firma. Naopak depozitář fondu, který mu opatruje majetek a účty, nesmí být s jeho správcem totožný. Typicky je to banka. To má umocnit zajištění fondu, dohled nad ním, a bránit například v jeho tunelování – jevu, který vrcholil v Česku v 90. letech po kupónové privatizaci. Tehdejší vyvádění majetku podniku neznámo kam jeho manažery dosáhlo za hranicemi takového „věhlasu“, že jeho anglické označení „tunneling“ zřejmě navždy obohatilo mezinárodní slovníček podvodů. Ještě k plusům kolektivního investování pro drobného vkladatele. Jsou to i nižší transakčních náklady/poplatky (po rozpočítání na podílníky/akcionáře). A to díky tomu, že fond obchoduje zpravidla ve velkých objemech.

Další dobrou zprávou pro něj bude, že prodej cenných papírů (těmi jsou i podíly ve fondech) je osvobozen od daně, jestliže úhrnný příjem nepřesáhne ve zdaňovacím období 100 tisíc korun (lze přitom odečíst pořizovací náklady). Nebo pokud mezi jejich nabytím a prodejem uplynuly více než 3 roky, a to už bez ohledu na výši příjmu. Připomeňme v této souvislosti, že kupříkladu u zmiňovaného termínovaného vkladu jsou naběhnuté úroky automaticky před připsáním sráženy 15 %.

Dalším benefitem akcií či podílových listů fondů kolektivního investování je jejich vysoká likvidita. Fondy je (akcie i listy) totiž musí od jejich držitelů kdykoliv odkoupit. Takže za pár dní můžete mít původně investované peníze zpátky na účtu jako hotovost.

Na druhou stranu ve srovnání s termíňákem nemáte u cenných papírů a fondů žádný pevně garantovaný výnos. I když v průměru a z delšího hlediska je tučnější než úročení dlouhodobých depozit. Stát prostředky vložené do fondů také nijak nepojišťuje, na rozdíl od peněz na bankovních kontech.

Na rovinu je rovněž nutno uvést, že odpůrci investičních fondů jim vyčítají, že právě kvůli sázce na diverzifikaci a jistotu málokdy porazí index. Tím myslí průměrné nárůsty akciových, dluhopisových a dalších trhů. Na tom určitě něco je, ovšem s tím zádrhelem, že tito skeptici se rekrutují z řad profesionálů, kteří se investováním na účet svůj či klienta živí a tedy se dennodenně finančními informacemi intenzivně zaobírají. A v tom se jim běžný smrtelník jiné profese nikdy nemůže plně vyrovnat.

Přesto by se měl pokusit právě s pomocí kolektivních fondů průběžně a po menších částkách začít volné peníze investovat. A po malých dávkách, zato pravidelně, nasávat zprvu aspoň základní znalosti o fungování finančních trhů a instrumentů. Časem si pak určitě, tentokrát už samostatně, dokáže navolit mix fondů podle jejich výkonnosti. A to by bylo, aby v delším horizontu nakonec nezačal porážet inflaci a profit termínovaných účtů. A jednou, možná… se v něm probudí neomylné burziánské geny a vydělá majlant. Čili, zkuste to.

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Společný výpis BRKI+NRKI

200 Kč/výpis

Zvyšte vaši šanci na získání hypotéky nebo půjčky tím, že si ověříte údaje v registrech a zjistíte si vaše hodnocení. 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

MůjKredit

100 Kč/výpis

Prokažte vaši důvěryhodnost zaměstnavatelům nebo pronajímatelům nemovitostí zkráceným výpisem. 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Exekuce

40 Kč/dotaz + 25 Kč za detail

Prověřte exekuce u osob a podnikatelů v oficiální databázi. Vyhnete se zbytečným nepříjemnostem. 

Výpis z REPI

200 Kč/výpis

Zjistěte jak energetické společnosti, firmy poskytující nákupy na splátky či eshopy hodnotí vaši úvěruschopnost.

Výpis z BRKI

200 Kč/výpis

Zkontrolujte vaše údaje týkající se úvěrových produktů a průběhu jejich splácení u bankovních institucí v Bankovním registru.

Výpis z NRKI

200 Kč/výpis

Zkontrolujte vaše údaje o finančních závazcích a průběhu jejich splácení u společností v Nebankovním registru. 

#kolikmam365

499 Kč/rok

Získejte detailní přehled všech závazků v registrech BRKI a NRKI, hodnocení úvěruschopnosti a upozornění v případě změn.

NetAgent

365 Kč/rok

Monitorujte vaše osobní a finanční data na internetu. Předejdete tím zneužívání vašich dat a krádežím identity.

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.