Čísla platební karty: umí čarovat i odhalit nepravost

Naučím vás trik s platebními kartami, jímž můžete šokovat nezasvěcené. Vyberte osobu, kterou chcete oslnit. Samozřejmě vůbec nemáte tušení o tom, z jakých čísel se skládá většinou 16místný plastický kód její kreditky. Přesto se s ní můžete vsadit, že aniž se vám ta karta dostane do ruky, dokážete určit poslední cifru součtu všech číslic, které onen kód tvoří. Nejspíš vám vyhlédnutá „oběť“ nevěří a je si jista výhrou. Pak nadešla vaše chvíle. S tajuplným výrazem toho bezvěrce vyzvěte, aby s číslicemi kódu karty provedl následující operaci:

Nejprve ať vynásobí všechny v pořadí liché číslice dvojkou. Od všech násobků, které jsou vyšší než 9, nechť odečte číslo 9. (Tak například místo 14 bude mít 5, což mimochodem i součet čísel 1 a 4). No a nakonec ať všechny násobky (upravené i neupravené) lichých čísel sečte a připočte k nim sudé číslice onoho 16místného karetního kódu.

Výsledek? Chvíle napětí… Načež s tajuplným výrazem vědmy prohlásíte, že výsledkem je suma končící nulou (0). Jinými slovy: konečný součet je dělitelný 10. Ano, fakt, je to tak!! Údiv. Fanfáry. Aplaus. Potlesk. Vítězství je vaše. Sklízíte obdivné pohledy. Jste zkrátka rázem numerickým mágem.

Pokud součet náhodou nekončí 0, tak jsou jen a pouze 2 možnosti. Výpočet byl nepřesný. Nebo je karta falešná! Respektive, její číslo je neplatné! Prostě není v pořádku. On totiž ten 16místný číselný kód platební karty je zároveň i jejím ochranným prvkem, nejen identifikačním. Správnost kódu se pak dá ověřit výše popsanou kalkulací, která využívá tzv. Luhnův algoritmus. Numero karty tedy nemůže být zvoleno jen tak halabala.

Ještě vsuvka: Má-li kód karty méně než 16 číslic, doplní se před kontrolním výpočtem na začátku nulami do požadovaného počtu. Tedy do 16 cifer.

Ovšem kód platební karty splňující popsané kritérium, je pouze nutnou podmínkou její legálnosti. Ne dostačující. Proto jsou kreditky a debetky vybaveny dalšími ochrannými elementy. Obchodníci a poskytovatelé služeb mohou rychle posoudit, zda je karta aspoň relativně v pořádku i tím, že prověří, zda nenápadné čtyřčíslí umístěné pod hlavním 16místným kódem je totožné s jeho čtyřmi počátečními ciframi. Pokud ne, je to opět podezřelé. Když tento 4místný ověřovací kód na kartě vůbec není, tak tím víc.

Ne každý také ví, že podpisový proužek neslouží pouze jako podklad pro majitelův podpis, který je využíván k autentizaci jeho parafy na nějakém platebním dokladu. Tato podpisová páska rovněž dokáže odhalit snahu o padělání: při pokusu o odstranění původní signatury, ať mechanicky či třeba chemicky, by se na ní měl objevit nesmazatelný nápis „VOID“. Tedy „NEPLATNÉ“. Na konci onoho podpisového pruhu je ještě 3číslí. Nazývá se Card Validation Value (CVV) nebo Card Validation Code (CVC). Tato číselná kombinace slouží při platbách prováděných fyzicky mimo obchodní místo, například přes internet, k dodatečné identifikaci. Zabraňuje například podvodům, jež zneužívaly generátory čísel platebních karet.

Platební karta je kvůli své protekci vybavena i magnetickým proužkem, čipem, hologramem, termínem platnosti, vytištěným jménem majitele. To vše musí splňovat přesně dané parametry. Třeba její délka je stanovena na 85,59 mm; šířka na 53,93 mm a tloušťka na 0,76 mm. Povolené odchylky se pohybují řádově v setinách milimetrů.

Co se týče zmíněných čísel a údajů na platební kartě, tak doporučuji nikdy je kompletně, tedy všechny naráz, nesdělovat například e-shopům. Z bezpečnostních důvodů proto plaťte kartou jen v těch internetových obchodech, které využívají 3D Secure. Viz jeden z předchozích blogů. Chcete-li zjistit, nebyla-li čísla vaší kreditky či debetky odcizena a zda nejsou momentálně nabízena na nějakém webu ke koupi, což by mohlo vyústit třeba i k vybílení vašeho konta, tak se obraťte na NetAgenta.

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

Výpisy z BRKI/NRKI

od 100 Kč / výpis
 • seznam všech současných i minulých závazků vůči bankám a nebankám v úvěrových registrech BRKI a NRKI
 • obsahuje osobní údaje, hodnocení, přehled kontraktů, ukončených smluv a žádostí

 • plnohodnotná úvěrová zpráva, která poslouží při žádosti o hypotéku nebo jiný úvěrový produkt

MůjKredit

od 100 Kč / výpis
 • stručný výpis na jednom listu, obsahuje základní údaje z registrů BRKI a NRKI, REPI, Insolvenčního rejstříku a exekucí
 • doplňuje standardní výpis z registrů o informace z jiných veřejných zdrojů

 • poslouží k prokázání důvěryhodnosti zaměstnavateli nebo pronajímatelům bytů

Výpis z REPI

od 100 Kč / výpis
 • výpis obsahuje závazky u energetických společností, firem nabízejících odložené platby a nebankovních společností
 • doplňuje standardní výpis z registrů o informace z dalších odvětví

 • v kombinaci se společným výpisem z registrů nabízí komplexní přehled finančních závazků žadatele

#Kolikmam365

499 Kč / rok
 • webová aplikace monitorující informace v registrech BRKI a NRKI
 • k dispozici máte 4× ročně Společný výpis z registrů zdarma, obsahuje i unikátní osobní hodnocení 

 • využijete v případě, že potřebujete své závazky monitorovat pravidelně, ideální frekvence je kvartální

Exekuce

od 40 Kč / dotaz + 25 Kč za detail
 • souhrn exekucí vedených v Centrální evidenci exekucí
 • slouží k prověření fyzické i právnické osoby
 • dotazování probíhá ve dvou krocích
 • využijete v případě, že si potřebujete prověřit osobu či společnost, zda u nich nejsou vedeny exekuce

NetAgent

365 Kč / rok
 • služba monitorující osobní a finanční údaje v prostředí internetu
 • upozorní na podezřelé nakládání s vámi zadanými osobními a finančními údaji 
 • pomáhá předcházet zneužití osobních a finančních údajů v on-line prostředí k nezákonným účelům

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.