Otázky a odpovědi

 

Co obsahuje výpis z registrů?

Výpis z registru je komplexní informační zdroj, který obsahuje negativní, ale i pozitivní údaje o celkové platební morálce a úvěrové historii konkrétního člověka/žadatele o úvěr.

Identifikační údaje

Výpis z registru začíná identifikačními údaji – v případě nepodnikající fyzické osoby tedy OSOBNÍMI DATY: jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo a datum narození. Mezi identifikátory je také kód, který je subjektu v registru přidělen. Je-li subjekt podnikatelem, jsou identifikační údaje doplněny o IČO a DIČ.

Souhrnné vyhodnocení úvěrových kontraktů

Výpis z registru dále pokračuje výčtem všech úvěrových kontraktů podle typu operace a jejich fáze: od žádosti, přes odmítnutí, odvolání, existenci až po ukončení. 

Jednotlivé úvěry jsou rozčleněny podle typu operace na Půjčky, Úvěry na bydlení, Podnikatelské úvěry, Finanční a operativní leasingy, Kontokorenty a debety na běžném účtu, Karty a revolvingové úvěry, Účty za služby a faktoring.

Následuje přehled o poměru závazků v jednotlivých registrech a porovnání oproti předchozímu měsíci u Celkové měsíční splátky, Celkové částky dluhu a Nesplacené částky po splatnosti. Ve společném výpise z Bankovního a Nebankovního registru jsou tyto tři položky vypočítané nad oběma registry, tedy jedná se o například celkovou měsíční splátku vypočítanou ze všech úvěrů v BRKI i NRKI. U každé z položek je pak vidět i rozdělení, kolik z té částky je právě v Bankovním či Nebankovním registru.

Všechny částky úvěrů jsou vždy uvedené v národní měně.

Seznam kontraktů

V další části uveden detail každého jednotlivého kontraktu neboli úvěru. Detail každého typu úvěru nejprve zobrazuje položky, které jsou aktuální danému měsíci. Například výše následující splátky ke dni vyhotovení výpisu, Počet zbývajících splátek a další. Mezi těmito položkami jsou však i tzv. maximální vypočítané položky jako Maximální nesplacená částka nebo Nejhorší status. Tyto hodnoty jsou vypočítané z celé historie kontraktu.

Pod tímto výčtem se pak nachází tabulka s profilem splácení. Profil splácení popisuje detailně posledních 24měsíců tedy například trend sumy zbývajících splátek v jednotlivých měsících, na úrovni každého měsíce je pak vidět Nesplacená částka po splatnosti pokud klient své závazky neuhradil včas.

Resumé všech žádostí 

V poslední části je umístěn přehled všech ŽÁDOSTÍ daného klienta a jeho role. Tedy zda sám žádal o úvěr nebo v žádosti hrál například roli ručitele či spolužadatele. Jsou zde zahrnuty i takové žádosti, které byly finanční institucí odmítnuté nebo těch, které žadatel sám odvolal. Ve fázi odmítnuté a odvolané se pak žádosti zobrazují na výpise ještě 12 měsíců resp. 6 měsíců u žádostí v Nebankovním registru.

Mohlo by vás zajímat

#Kolikmam365

499 Kč / rok
  • 4× ročně společný výpis z registrů
  • úvěrové osobní hodnocení uživatelů
  • hlídání dat v registrech
  • aktuální přehled závazků

Výpisy z registrů

100 Kč / výpis
  • Bankovní registr klientských informací (BRKI)
  • Nebankovní registr klientských informací (NRKI)
  • společný výpis z BRKI/NRKI
  • kompletní úvěrová zpráva 

Články a zajímavosti