ČOI za vás zkontroluje náležitosti úvěrové smlouvy

Uvažujete o spotřebitelském úvěru a chcete minimalizovat veškerá rizika? Nejlépe začít tím, že si necháte ověřit, zda předsmluvní informace včetně reklamy a návrh smlouvy obsahuje veškeré zákonem stanovené náležitosti. A nemusíte přitom oslovovat ani draze platit právníka. Jestliže půjčku nabízí nebo zprostředkovává nebankovní subjekt, tak vám jeho nabídku zdarma prověří Česká obchodní inspekce. Nikam přitom nemusíte chodit. Dotyčné materiály jí můžete poslat elektronicky prostřednictvím podatelny; viz web ČOI. Regulátor má na vyřízení podnětu lhůtu 30 dní.

Česká obchodní inspekce má obecně pravomoc proklepnout podnikatele, zda se nedopustil vůči spotřebiteli nelegálního jednání. V případě půjček hlídá dodržování zákona o spotřebitelském úvěru, který se vztahuje na půjčky od 5 000 do 1 880 000 Kč. Naopak se ale netýká mimo jiné úvěrů na bydlení a bezúročných půjček. Více viz jeden z předchozích blogů s názvem Výhoda úvěrů přes 5 000 Kč.

ČOI je oprávněna za nedodržení platné legislativy napařit prodejcům (i půjčka se kupuje) několikamilionové pokuty. V případě úvěru může sankce vyšplhat až na 20 milionů Kč.

Nutno zdůraznit, že ČOI má sice v moci trestat obchodníky, ale v žádném případě nesmí vstupovat do smluvních vztahů a rozhodovat jejich spory se spotřebiteli. Tedy například nařídit vrácení nějaké částky. Poškozený klient, pokud mu jde o nějaké hmotné či nehmotné odškodnění, se musí obrátit na soud, případně na finančního arbitra. Nicméně mít v případě procesu po ruce dobrozdání inspekce není určitě k zahození. Je to totožné jako v případě České národní banky (ČNB), která zase dozoruje bankovní poskytovatele úvěrů. Podnět na ČNB i ČOI je ale nicméně dobrou taktikou spotřebitele, neb může přimět úvěrovou instituci, aby mu sama dobrovolně vyšla  vstříc. Podrobněji jeden z minulých blogů, konkrétně ČNB-Četník bank.  Co se týče úvěrové smlouvy, tak i kdyby už byla podepsaná, tak od ní můžete odstoupit bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření. A pokud smlouva neobsahuje všechny povinné informace, tak konečný termín pro odstoupení nepadne dříve, než 14 dnů poté, co věřitel chybějící údaje v náležité formě poskytne. Vypovězení musí mít písemnou formu. I když ho zašlete, nejlépe doporučeně, v poslední den 14denní lhůty, bude platné.

ČOI provádí kontroly poskytovatelů spotřebitelských úvěrů také z vlastní iniciativy. V prvním čtvrtletí 2015 realizovala 75 inspekcí. Porušení zákona zjistila u poloviny z nich. Nedodržení předpisů se týkalo nejčastěji reklamy na úvěr a obsahové náležitosti smluv. Evidováno bylo ale i překročení jiných zákonů, například o ochraně spotřebitele. Šlo hlavně o klamavé obchodní praktiky. Celkem ČOI udělila 56 pokut. Nejvyšší, 5milionovou, dostala jistá firma za využívání přeražených telefonních linek začínajících číslem 9 při nabízení úvěru. V jednom případě pak zájemce o úvěr dostal účet za telefon vyčíslený na 64 tisíc Kč.  Sečteno a podtrženo. ČOI rozhodně není bezbranným dozorovým orgánem. Podnět k inspekci proto může být přesvědčivým argumentem při vaší komunikaci s úvěrovou firmou ohledně případných nefér praktik. Ideální je ale předjít všem problémům tím, že si vyberete solidního a ověřeného poskytovatele půjček.

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

Výpisy z BRKI/NRKI

od 100 Kč / výpis
 • seznam všech současných i minulých závazků vůči bankám a nebankám v úvěrových registrech BRKI a NRKI
 • obsahuje osobní údaje, hodnocení, přehled kontraktů, ukončených smluv a žádostí

 • plnohodnotná úvěrová zpráva, která poslouží při žádosti o hypotéku nebo jiný úvěrový produkt

MůjKredit

od 100 Kč / výpis
 • stručný výpis na jednom listu, obsahuje základní údaje z registrů BRKI a NRKI, REPI, Insolvenčního rejstříku a exekucí
 • doplňuje standardní výpis z registrů o informace z jiných veřejných zdrojů

 • poslouží k prokázání důvěryhodnosti zaměstnavateli nebo pronajímatelům bytů

Výpis z REPI

od 100 Kč / výpis
 • výpis obsahuje závazky u energetických společností, firem nabízejících odložené platby a nebankovních společností
 • doplňuje standardní výpis z registrů o informace z dalších odvětví

 • v kombinaci se společným výpisem z registrů nabízí komplexní přehled finančních závazků žadatele

#Kolikmam365

499 Kč / rok
 • webová aplikace monitorující informace v registrech BRKI a NRKI
 • k dispozici máte 4× ročně Společný výpis z registrů zdarma, obsahuje i unikátní osobní hodnocení 

 • využijete v případě, že potřebujete své závazky monitorovat pravidelně, ideální frekvence je kvartální

Exekuce

od 40 Kč / dotaz + 25 Kč za detail
 • souhrn exekucí vedených v Centrální evidenci exekucí
 • slouží k prověření fyzické i právnické osoby
 • dotazování probíhá ve dvou krocích
 • využijete v případě, že si potřebujete prověřit osobu či společnost, zda u nich nejsou vedeny exekuce

NetAgent

365 Kč / rok
 • služba monitorující osobní a finanční údaje v prostředí internetu
 • upozorní na podezřelé nakládání s vámi zadanými osobními a finančními údaji 
 • pomáhá předcházet zneužití osobních a finančních údajů v on-line prostředí k nezákonným účelům

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.