Zapomenutý a ignorovaný starý bankovní účet, který svého majitele časem zavleče do exekuce. To je další smutný a bohužel pravdivý příběh, který žádný uživatel naší nové služby Hlídám si, kolik mám naštěstí prožít nemůže. Přitom na onom opomenutém kontě zanechal jeho vlastník pár stovek. Takže když spadla klec, podivoval se, že se banka považovala za poškozenou stranu. Ale popořadě.

Vše začalo tím, že se muž středního věku rozhodl začít po rozpadu dlouhodobého vztahu nový život. Kompletně. Přestěhoval se, změnil práci. Založil si u jiného bankovního domu nový běžný účet. Starý přestal používat. Jenomže jaksi opomněl o tom svou předešlou banku informovat. Ta mu proto nadále strhávala poplatky týkající se účtu a s ním propojeného finančního balíčku.

Hlavní aktér příběhu si totiž neuvědomil, že k původnímu účtu se váže smlouva, kterou by měl zrušit. Jeho předchozí banka to mohla udělat až po uplynutí určité lhůty – v souladu s obchodními podmínkami. Další chybou klienta bylo nenahlášení adresy nového bydliště. A tak zůstatek na starém účtu byl záhy vyčerpán. Stav konta se poté začal propadat do stále hlubšího minusu. Jenže výzvy banky k zaplacení nepovoleného debetu nenašly adresáta. Hromadily se proto na staré, byť pro banku stále aktuální, adrese. Dluh vedle strhávaných poplatků mohutně nafukovaly i náklady na upomínky a sankční úroky. Nakonec banka nepoužívaný účet v souladu s obchodními podmínkami po čase pozastavila a svou pohledávku ve výši zhruba 10 000 Kč předala k řešení soudu. Náklady soudního řízení přihodily ke vzniklé sekeře dalších zhruba 20 000 Kč. Soudní obsílku si samozřejmě opět nikdo nepřevzal. Přitom 10. den po oznámení o jejím uložení na poště se tato písemnost automaticky považuje za doručenou, i když zůstala nevyzvednuta.

To samé se týká i následného soudního platebního rozkazu. Proti němu lze podat takzvaný odpor do 15 dnů od jeho doručení. Jinak následuje soudní rozsudek bez vaší účasti stanovující povinnost v určité lhůtě zaplatit dlužnou částku. Pokud nezaplatíte nebo se do 15 dnů neodvoláte, nastupuje exekuce. Také exekutor musí dlužníka písemně vyzvat k zaplacení; v termínu do 30 dnů. Teprve po neuposlechnutí tohoto apelu může exekuci zahájit. Náš lehkovážný klient tedy nevědomky propásnul několik možností hájit se. Původní pohledávka banky nadále bobtnala – tentokrát o náklady exekuce ve výši zhruba 25 000 Kč a o další úroky z prodlení.

Aktivita soudního vymahatele tím ale neskončila. Na katastru zjistil, že vlastník starého účtu je spolumajitelem rekreační nemovitosti. A uvalil na dům exekuci. Jenomže náš antihrdina dotčenou chatu vůbec nenavštěvoval. A tak ho o tom, že je omotána exekutorskou páskou informovala až sestra. Její bratr pak obratem zjistil, že má obstaven čili zablokován také nový účet, který si zřídil u jiného peněžního ústavu a na nějž mu chodí výplata.

Až tehdy, co se ocitnul téměř bez peněz, se spojil s exekutorem, aby s ním problém vyřešil. Dluh se ale mezitím vyšplhal až někam k 115 000 Kč. Splatit ho musel. Na obranu a obhajobu bylo pozdě. Naštěstí mu bezúročnými půjčkami pomohla rodina. Kdyby ale zmíněný nedobrovolný dlužník využíval naši novou služby Hlídám si, kolik mám, bylo by mu zasláno varování esemeskou nebo mailem ihned poté, co by dluh na jeho starém kontu překročil hranici 500 Kč. Nemusel by pak zbytečně vyhodit do vzduchu více než 100 000 Kč.

Obdobnou story riskují rovněž majitelé studentských účtů. Pokud totiž nadále nesplňují některou z původních podmínek tohoto konta, má banka právo jej zpoplatnit dle běžného sazebníku. Pak se klient rovněž může nevědomky a netušeně dostat do dluhu, který bude geometricky růst a skončí exekucí.

 

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

Výpisy z BRKI/NRKI

od 100 Kč / výpis
 • seznam všech současných i minulých závazků vůči bankám a nebankám v úvěrových registrech BRKI a NRKI
 • obsahuje osobní údaje, hodnocení, přehled kontraktů, ukončených smluv a žádostí

 • plnohodnotná úvěrová zpráva, která poslouží při žádosti o hypotéku nebo jiný úvěrový produkt

MůjKredit

od 100 Kč / výpis
 • stručný výpis na jednom listu, obsahuje základní údaje z registrů BRKI a NRKI, REPI, Insolvenčního rejstříku a exekucí
 • doplňuje standardní výpis z registrů o informace z jiných veřejných zdrojů

 • poslouží k prokázání důvěryhodnosti zaměstnavateli nebo pronajímatelům bytů

Výpis z REPI

od 100 Kč / výpis
 • výpis obsahuje závazky u energetických společností, firem nabízejících odložené platby a nebankovních společností
 • doplňuje standardní výpis z registrů o informace z dalších odvětví

 • v kombinaci se společným výpisem z registrů nabízí komplexní přehled finančních závazků žadatele

#Kolikmam365

499 Kč / rok
 • webová aplikace monitorující informace v registrech BRKI a NRKI
 • k dispozici máte 4× ročně Společný výpis z registrů zdarma, obsahuje i unikátní osobní hodnocení 

 • využijete v případě, že potřebujete své závazky monitorovat pravidelně, ideální frekvence je kvartální

Exekuce

od 40 Kč / dotaz + 25 Kč za detail
 • souhrn exekucí vedených v Centrální evidenci exekucí
 • slouží k prověření fyzické i právnické osoby
 • dotazování probíhá ve dvou krocích
 • využijete v případě, že si potřebujete prověřit osobu či společnost, zda u nich nejsou vedeny exekuce

NetAgent

365 Kč / rok
 • služba monitorující osobní a finanční údaje v prostředí internetu
 • upozorní na podezřelé nakládání s vámi zadanými osobními a finančními údaji 
 • pomáhá předcházet zneužití osobních a finančních údajů v on-line prostředí k nezákonným účelům

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.