Pro internetbanking a online platby by měl být rok 2018 revoluční. Pokud s tím zákazník vysloví souhlas, bude muset jeho banka zpřístupnit jeho bankovní údaje například start-upu, který vyvinul platební aplikaci. Přes tu bude moci klient kupříkladu ovládat a využívat všechny svoje účty u různých bank najednou. To mu umožní třeba rychle vybrat z nabídky finančních institucí nejlepší kombinaci kurzu a poplatku za platbu v cizině.

Tento typ uživatelsky komfortních, multifunkčních a také zřejmě levnějších finančních platforem – ty šikovné budou umět i efektivně plánovat a řídit cashflow spotřebitele, analyzovat jeho útraty a motivovat ho k úsporám - určitě naláká do náruče jejich tvůrcům a majitelům spoustu klientů. Z toho banky momentálně určitě moc nadšené nejsou. Na druhou stranu nikdo tradičním bankovním domům nebrání obdobné aplikace rovněž vyvíjet a nabízet. A mnohé z nich to už jako novou tržní šanci pochopily a spojily kvůli tomu své síly s avantgardními softwarovými vývojáři. Výhodou bank je jejich kredibilita. 

Na straně fintech firem je zase kreativní softwarové know-how. Vítězem nové platební éry bude evidentně ten, kdo obě přednosti dokáže optimálně skloubit. Až do této chvíle je to pro uši běžných uživatelů platebních služeb fajn znějící příběh: finanční servis bude transparentnější, variabilnější, výhodnější. Je ale nezbytné v této souvislosti připomenout, že v současné době zákazníci bank své přihlašovací údaje k bankovnímu účtu poskytnout podle smlouvy žádné třetí straně nesmí. Právě to ale od avizovaného roku 2018 mimo jiné změní implementace již druhé evropské směrnice o platebních službách, zkráceně PSD2 (payment services directive). V Česku se tak konkrétně stane novelizací zákona o platebním styku.

V tom je ale právě kámen úrazu. Banky bijí na poplach a tvrdí, že nedokážou ovlivnit to, co se s daty klientů bude dít po jejich zpřístupnění. Vyrojila se řada nezodpovězených otázek ohledně bezpečnosti platebních transakcí, ochrany spotřebitele, odpovědnosti za neatorizovanou platbu, bankovního tajemství a hospodářské soutěže konkurentů.

Odpověď by sice měly dát technické standardy, které určí, jak má probíhat bezpečná komunikace mezi bankou a nebankovním poskytovatelem platebních služeb, jenomže tato norma navazující na zmíněnou směrnici má zpoždění. Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) totiž musí tento předpis kvůli připomínkám Evropské komise přepracovat.

Česká bankovní asociace (ČBA) proto varuje, že jasná pravidla pro autentizaci budou existovat nejdříve až na jaře roku 2019, protože čekací doba po předpokládaném schválení (říjen/listopad 2017) je 18měsíční. Dodává, že pokud v tomto uvedeném časovém vakuu dojde k úniku klientských dat, bude za ně odpovídat banka. Zákazníka bude muset odškodnit a teprve následně hledat viníka. ČBA tak apeluje na rychlé dopracování všech potřebných závazných bezpečnostních postupů.

Právě kvůli uvedenému zvýšenému ohrožení dat není zcela vyloučeno, že povinný termín transpozice směrnice PSD2 bude nakonec oddálen. Lobbing bank vyvíjený v tomto směru na Evropskou unii je prý velmi silný. V každém případě akcent na ochranu osobních a finančních údajů v kyberprostoru sílí. A to nejenom kvůli blížící se PSD2. Tato direktiva mimochodem přinese i řadu dalších zajímavých novinek a inovací. Všimneme si jich určitě v příštích blozích.

 

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

Výpisy z BRKI/NRKI

od 100 Kč / výpis
 • seznam všech současných i minulých závazků vůči bankám a nebankám v úvěrových registrech BRKI a NRKI
 • obsahuje osobní údaje, hodnocení, přehled kontraktů, ukončených smluv a žádostí

 • plnohodnotná úvěrová zpráva, která poslouží při žádosti o hypotéku nebo jiný úvěrový produkt

MůjKredit

od 100 Kč / výpis
 • stručný výpis na jednom listu, obsahuje základní údaje z registrů BRKI a NRKI, REPI, Insolvenčního rejstříku a exekucí
 • doplňuje standardní výpis z registrů o informace z jiných veřejných zdrojů

 • poslouží k prokázání důvěryhodnosti zaměstnavateli nebo pronajímatelům bytů

Výpis z REPI

od 100 Kč / výpis
 • výpis obsahuje závazky u energetických společností, firem nabízejících odložené platby a nebankovních společností
 • doplňuje standardní výpis z registrů o informace z dalších odvětví

 • v kombinaci se společným výpisem z registrů nabízí komplexní přehled finančních závazků žadatele

#Kolikmam365

499 Kč / rok
 • webová aplikace monitorující informace v registrech BRKI a NRKI
 • k dispozici máte 4× ročně Společný výpis z registrů zdarma, obsahuje i unikátní osobní hodnocení 

 • využijete v případě, že potřebujete své závazky monitorovat pravidelně, ideální frekvence je kvartální

Exekuce

od 40 Kč / dotaz + 25 Kč za detail
 • souhrn exekucí vedených v Centrální evidenci exekucí
 • slouží k prověření fyzické i právnické osoby
 • dotazování probíhá ve dvou krocích
 • využijete v případě, že si potřebujete prověřit osobu či společnost, zda u nich nejsou vedeny exekuce

NetAgent

365 Kč / rok
 • služba monitorující osobní a finanční údaje v prostředí internetu
 • upozorní na podezřelé nakládání s vámi zadanými osobními a finančními údaji 
 • pomáhá předcházet zneužití osobních a finančních údajů v on-line prostředí k nezákonným účelům

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.