Proč vlastně vůbec existují nějaké zákonné lhůty k uplatnění určitých práv jedince? Kupříkladu ta 3letá promlčecí u dluhu, která byla popsána v předminulém blogu? Z jakého důvodu povinnost splatit finanční závazek netrvá věčně? Je to fér? Je to proto, že moderní zákon po vzoru starověkého Říma odmítá nekonečně dlouho chránit lidi, kteří se o své nároky dlouhodobě nezajímají a aktivně nevyžadují jejich splnění. Státu se zkrátka nechce obhajovat občany, kteří mají všechno na háku a o svá práva se nehlásí.

A tak veřejná moc hájí subjektivní práva člověka - jeho oprávnění – jen na jeho výslovnou žádost. Soud tedy sám od sebe, bez žaloby věřitele, nepřikáže dlužníkovi, aby uhradil půjčku. Zákony jsou prostě psány pro bdělé, jak praví klasické římskoprávní pravidlo „Vigilantibus iura scripta sunt“.

Ono také čím delší doba, tím méně svědků a více obtížného dokazování. K tomu se paragrafy v čase mění. Takže řešení prastarých křivd, nespravedlností, ústrků, deliktů a zločinů by bylo pro vyšetřovatele a justici často nad jejich síly. Čili stát brání omezenou vynutitelností práva rovněž sám sebe.

Ke „smůle“ občanů ale existuje vůči výše jmenované zásadě trošku protichůdný princip římského práva, který rovněž patří mezi pilíře současné legislativy. Zní: „Ignorantia juris non excusat“. Tedy: „Neznalost práva/zákona neomlouvá“. Ignorance opravdu není žádná polehčující okolnost. Jenomže znát všechny aktuální právní předpisy je přece nemožné! I pro bdělého. Ani žádný profesionální a pracovitý právník s fenomenální pamětí toho není schopen.

Přesto se naprostá většina populace v souladu se zákonnými normami chová. Jak to? Protože jednání lidí i kodifikované právo víceméně vycházejí z morálky, jejíž zásady společnost vštěpuje svým členům již od dětství. I proto se říká, že právo je vlastně minimem morálky. Ovšem je tu jeden zásadní rozdíl: Za nerespektování různých zákoníků mohou následovat tresty, včetně třeba uvěznění. Reakcí na prohřešky vůči etice či mravům může být maximálně nějaká forma opovržení. U morálky i práva nicméně našinec minimálně tuší, co je správné a co by na druhou stranu mohlo být odsouzeníhodné.

Vyhledání potřebných paragrafů k nějakému aktuálnímu problému by pro normálního člověka nemělo představovat nepřekonatelnou potíž. Ano, vyžaduje to určitou energii a čas. Ale s alespoň základní orientací v zákonech, směrnicích, nařízeních, vyhláškách a dalších patřičných normách - které tedy zrovna potřebujete - se spíše vypořádáte s různými úskalími, jež osud dokáže rafinovaně zinscenovat. A nemusíte hned s každým pidizádrhelem běhat po advokátech a platit jim i za banální rady.

Je přeci praktické vědět, že promlčecí lhůta je obecně 3letá (viz dluh), ale zároveň, že existuje spousta lhůt specifických, zvláštních. Kupříkladu o plnění životní pojistky lze požádat do 10 let po tzv. dožití smlouvy. Některé pojišťovny ale promlčení ani neuplatňují a peníze drží na účtu pro oprávněné déle. Promlčecí lhůta ohledně smlouvy budoucí zase trvá jenom 1 rok. Pro uplatnění nároku na náhradu škody má poškozený 3letou lhůtu ode dne, kdy se o újmě dozvěděl – tomu se říká subjektivní lhůta. Učinit tak ale může nejpozději 10 let po vzniku škody, což je zase objektivní lhůta. Jestliže dluh za dlužníka zaplatí věřiteli zástavní dlužník, tak jeho nárok vůči dlužníku se nepromlčí dříve než za 6 měsíců po splnění dluhu.

To vlastnická práva jsou v zásadě nepromlčitelná. Avšak ne absolutně. V krajním případě může konkrétní část majetku přejít na někoho jiného – právě když se o něj původní vlastník dlouhodobě nezajímá, nestará nebo o něm vůbec neví. Říká se tomu vydržení vlastnického práva.

Podtrženo a sečteno: Řešte iniciativně své problémy a nebojte se i bez právnického vzdělání nahlédnout do patřičných legislativních kodexů. Pomůže vám to, ušetří čas i peníze. K problematice lhůt. Pravda, je trošku komplikovaná (více druhů) a poměrně rozsáhlá, nicméně se úzce dotýká našeho každodenního žití. Oblast je to tedy zajímavá a její znalost užitečná. Určitě si proto zaslouží ještě jeden samostatný blog.

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

BEST SELLER

Joint report CIBR+NBCIR

200 CZK/report

Increase your chance of getting a mortgage or loan by checking your information in the registers and finding out your rating. 

BEST SELLER

MyCredit

100 CZK/report

Prove your credibility to employers or property landlords with a short summary report on a single sheet.

BEST SELLER

Distrains

40 CZK/first query

Check for distrains against individuals and entrepreneurs in the official database. Avoid unnecessary troubles.

REPI report

200 CZK/report

Find out how energy companies, companies offering installment purchases, or online shops evaluate your creditworthiness.

Report from CIBR

200 CZK/report

Check your data regarding credit products and their repayment progress with banking institutions in the Banking Register. 

Report from NBCIR

200 CZK/report

Check your information about financial obligations and the progress of their repayment with companies in the Non-Banking Register.

#kolikmam365

499 CZK/year

Get a detailed overview of all your commitments in the CIBR and NBCIR registers, creditworthiness assessment, and receive alerts of changes. 

NetAgent

365 CZK/year

Monitor your personal and financial data online. This will help prevent the misuse of your data and identity theft.

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.