Čísla platební karty: umí čarovat i odhalit nepravost

Naučím vás trik s platebními kartami, jímž můžete šokovat nezasvěcené. Vyberte osobu, kterou chcete oslnit. Samozřejmě vůbec nemáte tušení o tom, z jakých čísel se skládá většinou 16místný plastický kód její kreditky. Přesto se s ní můžete vsadit, že aniž se vám ta karta dostane do ruky, dokážete určit poslední cifru součtu všech číslic, které onen kód tvoří. Nejspíš vám vyhlédnutá „oběť“ nevěří a je si jista výhrou. Pak nadešla vaše chvíle. S tajuplným výrazem toho bezvěrce vyzvěte, aby s číslicemi kódu karty provedl následující operaci:

Nejprve ať vynásobí všechny v pořadí liché číslice dvojkou. Od všech násobků, které jsou vyšší než 9, nechť odečte číslo 9. (Tak například místo 14 bude mít 5, což mimochodem i součet čísel 1 a 4). No a nakonec ať všechny násobky (upravené i neupravené) lichých čísel sečte a připočte k nim sudé číslice onoho 16místného karetního kódu.

Výsledek? Chvíle napětí… Načež s tajuplným výrazem vědmy prohlásíte, že výsledkem je suma končící nulou (0). Jinými slovy: konečný součet je dělitelný 10. Ano, fakt, je to tak!! Údiv. Fanfáry. Aplaus. Potlesk. Vítězství je vaše. Sklízíte obdivné pohledy. Jste zkrátka rázem numerickým mágem.

Pokud součet náhodou nekončí 0, tak jsou jen a pouze 2 možnosti. Výpočet byl nepřesný. Nebo je karta falešná! Respektive, její číslo je neplatné! Prostě není v pořádku. On totiž ten 16místný číselný kód platební karty je zároveň i jejím ochranným prvkem, nejen identifikačním. Správnost kódu se pak dá ověřit výše popsanou kalkulací, která využívá tzv. Luhnův algoritmus. Numero karty tedy nemůže být zvoleno jen tak halabala.

Ještě vsuvka: Má-li kód karty méně než 16 číslic, doplní se před kontrolním výpočtem na začátku nulami do požadovaného počtu. Tedy do 16 cifer.

Ovšem kód platební karty splňující popsané kritérium, je pouze nutnou podmínkou její legálnosti. Ne dostačující. Proto jsou kreditky a debetky vybaveny dalšími ochrannými elementy. Obchodníci a poskytovatelé služeb mohou rychle posoudit, zda je karta aspoň relativně v pořádku i tím, že prověří, zda nenápadné čtyřčíslí umístěné pod hlavním 16místným kódem je totožné s jeho čtyřmi počátečními ciframi. Pokud ne, je to opět podezřelé. Když tento 4místný ověřovací kód na kartě vůbec není, tak tím víc.

Ne každý také ví, že podpisový proužek neslouží pouze jako podklad pro majitelův podpis, který je využíván k autentizaci jeho parafy na nějakém platebním dokladu. Tato podpisová páska rovněž dokáže odhalit snahu o padělání: při pokusu o odstranění původní signatury, ať mechanicky či třeba chemicky, by se na ní měl objevit nesmazatelný nápis „VOID“. Tedy „NEPLATNÉ“. Na konci onoho podpisového pruhu je ještě 3číslí. Nazývá se Card Validation Value (CVV) nebo Card Validation Code (CVC). Tato číselná kombinace slouží při platbách prováděných fyzicky mimo obchodní místo, například přes internet, k dodatečné identifikaci. Zabraňuje například podvodům, jež zneužívaly generátory čísel platebních karet.

Platební karta je kvůli své protekci vybavena i magnetickým proužkem, čipem, hologramem, termínem platnosti, vytištěným jménem majitele. To vše musí splňovat přesně dané parametry. Třeba její délka je stanovena na 85,59 mm; šířka na 53,93 mm a tloušťka na 0,76 mm. Povolené odchylky se pohybují řádově v setinách milimetrů.

Co se týče zmíněných čísel a údajů na platební kartě, tak doporučuji nikdy je kompletně, tedy všechny naráz, nesdělovat například e-shopům. Z bezpečnostních důvodů proto plaťte kartou jen v těch internetových obchodech, které využívají 3D Secure. Viz jeden z předchozích blogů. Chcete-li zjistit, nebyla-li čísla vaší kreditky či debetky odcizena a zda nejsou momentálně nabízena na nějakém webu ke koupi, což by mohlo vyústit třeba i k vybílení vašeho konta, tak se obraťte na NetAgenta.

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

BEST SELLER

Joint report CIBR+NBCIR

200 CZK/report

Increase your chance of getting a mortgage or loan by checking your information in the registers and finding out your rating. 

BEST SELLER

MyCredit

100 CZK/report

Prove your credibility to employers or property landlords with a short summary report on a single sheet.

BEST SELLER

Distrains

40 CZK/first query

Check for distrains against individuals and entrepreneurs in the official database. Avoid unnecessary troubles.

REPI report

200 CZK/report

Find out how energy companies, companies offering installment purchases, or online shops evaluate your creditworthiness.

Report from CIBR

200 CZK/report

Check your data regarding credit products and their repayment progress with banking institutions in the Banking Register. 

Report from NBCIR

200 CZK/report

Check your information about financial obligations and the progress of their repayment with companies in the Non-Banking Register.

#kolikmam365

499 CZK/year

Get a detailed overview of all your commitments in the CIBR and NBCIR registers, creditworthiness assessment, and receive alerts of changes. 

NetAgent

365 CZK/year

Monitor your personal and financial data online. This will help prevent the misuse of your data and identity theft.

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.