Unijní směrnice PSD2, která zakotví v české legislativě jen pár dní po Silvestru 2017, je ohledně novinek v internetových bankovních platbách norma zcela jistě přelomová. Mnozí odborníci mluví rovnou o revoluci, ti umírněnější aspoň o evoluci. Proto je dopadům této direktivy dedikován už třetí blog v řadě. Předchozí se věnovaly dvěma stěžejním a hodně výživným tématům: Za prvé - liberalizaci e-plateb dané otevřením trhu i pro nebankovní aplikace a zároveň rozšířením prostoru pro bankovní platformy. Například jedna aplikace bude moci spravovat více účtů jednoho zákazníka u různých bank. Za druhé - silné autentizaci plateb z důvodu vyšší ochrany osobních údajů. To je celkem logický následek zmíněné deregulace. Postupme ale dál. Dalším novem bude snížení odpovědnosti uživatele za ztrátu z neautorizované transakce - tedy transakce uskutečněné bez souhlasu majitele účtu - ze současných 150 eur na 50 eur. Jenom připomenu, že tato pro klienta poměrně příznivá spoluúčast je i dnes podmíněna. A to tím, že si své bezpečnostní prvky pečlivě chrání. 

Pokud vám totiž zloděj ukradne peněženku i s platební kartou a snadno a bystře pak vybere z bankomatu vaše našetřené tisíce jen díky tomu, že jste mu PIN de facto daroval/a napsaný na papírku „pečlivě“ uschovaném v portmonce nebo „důsledně“ ukrytý v rovněž odcizeném mobilu či „rafinovaně“ pozpátku poznamenaný rovnou na kartě (aby se poberta hledáním nemusel obtěžovat už vůbec), tak se jedná o vaši hrubou nedbalost. Banka vám následkem toho reklamaci neautorizované platby či výběru neuzná. Vzniklou škodu neuhradí – viz § 101 současného zákona o platebním styku. Na druhou stranu, když se u finanční instituce pojistíte, nemusíte teoreticky hradit ani onu spoluúčast. Pojďme k další připravované změně. Novela zákona o platebním styku, která uvedenou směrnici transponuje do českého práva, rovněž zreguluje blokaci peněžních prostředků na finančních účtech. Například při rezervaci hotelu bude obchodník, podle nedávného objasnění českého ministerstva financi, povinen záměr blokace z platební karty zákazníkovi oznámit. A odhadovanou sumu bude smět zablokovat až po jeho souhlasu. Následně bude banka nucena na základě skutečné útraty rozdíl ihned uvolnit.

Mezi legální poskytovatele platebních služeb se vedle bank, spořitelních a úvěrních družstev či institucí elektronických peněz nově zařadí i držitel poštovní licence: tedy Česká pošta. Ta je sice nyní oprávněna a povinna převádět peněžní částky poštovním poukazem, tedy složenkou, ovšem poskytování tohoto servisu je jen v souladu se zákonem o poštovních službách. Režimu platebního zákona nepodléhá. PSD2 dále rozšíří svou působnost i teritoriálně. Zatímco aktuálně platná PSD (Payment Services Directive) se zaměřuje jen na platby v Evropské unii, její nástupkyně naloží spoustu nároků i na finanční operace z a do třetích zemí, pokud jeden z poskytovatelů platebního servisu má sídlo v EU. Mluvíme o principu one leg transactions.

Závěrem zmíním jedno docela pikantní načasování. Sdílení klientských bankovních dat s nebankovními subjekty by mohlo být v rozporu s další blížící se normou, tentokrát zpřísňující ochranu osobních údajů. Má zkratku GDPR (General Data Protection Regulation). Nabude účinnosti jen pár měsíců po PSD2. Konkrétně v květnu 2018. Více se o ní psalo v jednom předchozím blogu. Doporučuji přečíst, honosí se titulkem „Osobních dat přibude a sankce za jejich nestřežení přiostří“. Připomenu ho aspoň jednou jeho pasáží: Firmám, které osobní údaje svých klientů dostatečně nezabezpečí, budou hrozit pokuty až do 20 milionů eur či do 4 % jejich obratu. Takže liberalizace plateb versus regulace nakládání s citlivými údaji. Jinými slovy PSD2 kontra GDPR. Příští rok zkrátka nemůže být z hlediska platebních transakcí a obrany personálních dat nezajímavý. To fakt nehrozí.

 

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

BEST SELLER

Joint report CIBR+NBCIR

200 CZK/report

Increase your chance of getting a mortgage or loan by checking your information in the registers and finding out your rating. 

BEST SELLER

MyCredit

100 CZK/report

Prove your credibility to employers or property landlords with a short summary report on a single sheet.

BEST SELLER

Distrains

40 CZK/first query

Check for distrains against individuals and entrepreneurs in the official database. Avoid unnecessary troubles.

REPI report

200 CZK/report

Find out how energy companies, companies offering installment purchases, or online shops evaluate your creditworthiness.

Report from CIBR

200 CZK/report

Check your data regarding credit products and their repayment progress with banking institutions in the Banking Register. 

Report from NBCIR

200 CZK/report

Check your information about financial obligations and the progress of their repayment with companies in the Non-Banking Register.

#kolikmam365

499 CZK/year

Get a detailed overview of all your commitments in the CIBR and NBCIR registers, creditworthiness assessment, and receive alerts of changes. 

NetAgent

365 CZK/year

Monitor your personal and financial data online. This will help prevent the misuse of your data and identity theft.

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.