Nepodepisovat! Nepodepisovat! Nepodepisovat! To platí jen s mírnou nadsázkou pro finanční vztahy stejně jako klasikovo rčení určené pro vztahy manželské (Zatloukat! Zatloukat! Zatloukat!). Myšleno je podepisování zbrklé, bez promyšlení, bez důkladného prostudování a znalosti možných důsledků, bez porady s odborníkem.

Nebezpečné jsou z hlediska kvapného podpisu všemožné listinné smlouvy, dodatky, podmínky. Ono je ale dost riskantní podepsat se i na obyčejný a prázdný cár papíru. Třeba když si jen tak zkoušíte jistě neobyčejnou grafickou originalitu vašeho psaného příjmení. Kdyby se totiž tohoto bianko papíru (rozuměj bílého, tedy čistého) s vaší parafou, a mohl by to být klidně i pivní tácek nebo krabice od bot, zmocnil nějaký filuta, může z něj velice lehce vytvořit směnku. A z vás dlužníka, který mu musí bez splnění jakýchkoli dalších podmínek (!), v určeném termínu a na daném místě, zaplatit libovolnou částku, kterou ten šibal na směnku vypíše.

Pak máte fatální problém. Jen tak lehce se ho nezbavíte. Naopak váš nový „věřitel“ se směnky elegantně zbavit může. Třeba s ní zaplatit své závazky, protože směnka je legální a obchodovatelný cenný papír. Nebo ji může prodat před datem splatnosti. Zaplatit pak budete muset novému majiteli směnky. Takže za vámi nakonec mohou přijít s nekompromisní a brutální žádostí o proplacení třeba i ostří hoši hovořící s cizojazyčným přízvukem.  Přitom nelze moc spoléhat ani na promlčení  - k němu u směnky dochází až 3 roky po dni splatnosti. Pokud budete mít pro strach uděláno a odmítnete požadované peníze vydat, tak věc dostane rychlý spád. Noví vlastníci směnky nepochybně předloží její originál soudu.

Ten ale naprosto v souladu s paragrafy nebude zkoumat, proč byla podepsána. To ho nezajímá. Pokud bude mít směnka všechny povinné formální náležitosti (označení „směnka“ v textu, datum a místo jejího vystavení, příkaz či slib zaplatit, jméno plátce, termín a místo splatnosti a vlastnoruční podpis výstavce-dlužníka) a soud nebude pochybovat o její platnosti, tak vydá tzv. směnečný platební rozkaz. Tím uloží dlužníkovi, aby směnečnou sumu plus náklady soudního řízení zaplatil do 15 dnů. Nebo aby ve stejné lhůtě podal k soudu námitky. V nich musí uvést, co konkrétně proti platnosti nebo pravosti směnky namítá. Když lhůta uplyne, může věřitel předat platební rozkaz exekutorovi. Jedná se tedy o velmi rychlý způsob vymáhání dluhů.

Mimochodem námitková lhůta byla původně do roku 2007 jen „šibeničně“ 3denní, pak 8denní – do roku 2013. Prodloužena byla na stejnou úroveň jako ostatní termíny v občanském soudním řízení na základě doporučení Ústavního soudu. Směnka totiž byla v posledních letech stále více aplikována i na spotřebitelské vztahy včetně úvěrů, nejenom na původně myšlené relace podnikatelské. Využití směnky pro splacení či zajištění spotřebitelského úvěru nakonec ale poslední novela příslušného zákona účinná od roku 2014 rovnou explicitně zakázala.

Ve zmíněné lhůtě na námitky máte tedy ještě prostor k případné obraně. Pozor! Důkazní břemeno nesete vy. Můžete třeba argumentovat tím, že je zfalšovaná. Pak byste měli souběžně předat trestní oznámení policii nebo státnímu zastupitelství. Kriminalistický ústav s použitím moderní techniky většinou dokáže posoudit, zda je podpis pravý a jestli byla směnka dotištěna či dopsána později. A padělání směnky je zločinem, za který hrozí několikaletý trest odnětí svobody. Klidně i 10 let, záleží na výši škody.

Na vyšetřovatele nelze ale spoléhat 100%. Policie nemusí každý falzifikát odhalit. Ve shonu můžete také námitkovou lhůtu prošvihnout. Proto platí výše uvedené – směnky, bianco směnky zvlášť a prázdné papíry obzvlášť nepodepisovat, nepodepisovat, nepodepisovat. Nikde není zaručeno, že druhá strana směnku doplní dle prvotní dohody. Pokud tedy chcete směnku jako zajišťovacího instrumentu využít, ať už jako věřitel či dlužník, tak vždy a jedině ve spolupráci s advokátem nebo finančním expertem.

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

BEST SELLER

Joint report CIBR+NBCIR

200 CZK/report

Increase your chance of getting a mortgage or loan by checking your information in the registers and finding out your rating. 

BEST SELLER

MyCredit

100 CZK/report

Prove your credibility to employers or property landlords with a short summary report on a single sheet.

BEST SELLER

Distrains

40 CZK/first query

Check for distrains against individuals and entrepreneurs in the official database. Avoid unnecessary troubles.

REPI report

200 CZK/report

Find out how energy companies, companies offering installment purchases, or online shops evaluate your creditworthiness.

Report from CIBR

200 CZK/report

Check your data regarding credit products and their repayment progress with banking institutions in the Banking Register. 

Report from NBCIR

200 CZK/report

Check your information about financial obligations and the progress of their repayment with companies in the Non-Banking Register.

#kolikmam365

499 CZK/year

Get a detailed overview of all your commitments in the CIBR and NBCIR registers, creditworthiness assessment, and receive alerts of changes. 

NetAgent

365 CZK/year

Monitor your personal and financial data online. This will help prevent the misuse of your data and identity theft.

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.