Na ručení občas bohužel sedí jedno známé přísloví: Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění. A také jedno pořekadlo, které částečně obsadilo titulek tohoto blogu.  Obě mudrosloví lapidárně vystihují vysoce rizikové postavení ručitele. Ten je takřka bezbranným rukojmím dlužníka. Je mu vydán napospas. Protože když se například dlužník z jakéhokoliv důvodu rozhodne přestat splácet půjčku, může se věřitel čili poskytovatel úvěru obrátit na ručitele a požadovat po něm splácení dluhu. Jedno, zda dlužník peníze opravdu nemá nebo se mu jenom platit nechce.

Zkrátka, pokud dlužník přestane plnit své závazky, tak pro něj a pro ostatní případné spoludlužníky a ručitele platí ono mušketýrské: Jeden za všechny a všichni za jednoho.

U společných a nerozdílných závazků, a těch je naprostá většina, totiž může věřitel při porušení splátkové disciplíny vyzvat k zaplacení celého dluhu kohokoliv z výše uvedených „osob v závazku“. Jen jednoho, dva, nebo třeba rovnou všechny. Týká se to i případného soudního vymáhání či exekuce.

Jeden poměrně typický případ. Syn ručil otci za půjčku. Bydleli společně. Pak taťka ztratil práci, přestal splácet, a navíc i odpovídat na upomínky věřitele. „Pro jistotu“, asi i kvůli studu, stopil rovněž následné výzvy adresované synovi-ručiteli. Posléze mu zatajil i korespondenci od soudu a exekutora. Výsledkem byla exekuce na část platu jeho potomka. Ten se pak velice divil, že se věřitel a exekutor nesnažili více tlačit na otce, aby platil. Jenže věřitel vůbec nemusí vyvinout maximální snahu dostat peníze z dlužníka. Věřitel má dle doslovné citace § 2021 občanského zákoníku právo požadovat splnění na ručiteli, nesplnil-li dlužník v přiměřené lhůtě dluh, ač jej k tomu věřitel v písemné formě vyzval. Jestliže tedy věřitelská instituce v dané kauze došla k závěru, že ze syna-ručitele dostane dlužné peníze snadněji než z nezaměstnaného otce-dlužníka, tak toho logicky využila. Nutno podotknout, že ručitel ručí do výše závazku celým svým majetkem. Vyvázat se z rukojemství, což je starší název pro ručení, sám nemůže. Musel by o to požádat dlužník. A věřitel by nesměl být proti.

Další jobovka: pokud by si syn náhodou chtěl na zaplacení dluhu půjčit, tak by měl smůlu. Jako neplatič si totiž vykoledoval negativní záznam v úvěrovém registru. Solidní finanční instituce, která si žadatele o úvěr v registrech proklepává, by mu půjčila jen těžko.

Většina bank a úvěrových firem se v případě neplacení ze strany dlužníka snaží najít pro sebe a ručitele optimální řešení. Někteří poskytovatelé půjček osloví ručitele zároveň s druhou upomínkou dlužníkovi, jiní třeba měsíc po splatnosti splátky. Ke komunikaci využívají i maily a sms. Mohou ručiteli nabídnout splátkový kalendář, odložení splátek nebo konsolidaci půjček, pakliže už jiný úvěr splácí. Jenomže poskytovatel úvěrů má vedle cukru v ruce také bič: když ztratí s nesolidními klienty trpělivost, může nedoplacený závazek zesplatnit, čili vyžadovat okamžité zaplacení celé dlužné částky najednou. Dokonce je oprávněn svou nedobytnou pohledávku prodat inkasní firmě. Pak se na ručitele, tentokrát už bez rukaviček, s pravděpodobností hraničící s jistotou obrátí vymahači.

Ručící osoba tedy čelí poměrně vysokým existenčním hrozbám. Pokud tedy nemá v záloze nejen obnos, který si dlužník půjčil, ale navíc i dostatečnou rezervu k tomu.  Kromě samotného dluhu se totiž musí v případě jeho vymáhání zaplatit i sankce a další vzniklé náklady.

Kdyby ale syn býval byl klientem nové služby Hlídám si, kolik mám, tak by byl nejspíše skrze sms, mail nebo web bez okolků a časové prodlevy upozorněn na nesplácení úvěru. Služba totiž prostřednictvím Bankovního a Nebankovního registru spolupracuje s více než padesátkou nejvýznamnějších bankovních i nebankovních úvěrových institucí působících na českém trhu. A ručitel je ve zmíněných registrech veden stejně jako dlužník či spoludlužník. Syn by se tak býval mohl včas domluvit se svým otcem a věřitelem na nějakém schůdném řešení.

Nakonec jedna praktická informace. Ručitel má právo požadovat po dlužníkovi uhrazení toho, co za něj musel plnit. Na rozdíl od spoludlužníka, viz předchozí příběh. Ponaučení? Pokud ručíte, tak se zajímejte o svou poštu. S věřitelem buďte v kontaktu. Mimo jiné máte právo si u něj ověřovat, jak řádně člověk, kterému ručíte, svůj dluh splácí.

 

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

BEST SELLER

Joint report CIBR+NBCIR

200 CZK/report

Increase your chance of getting a mortgage or loan by checking your information in the registers and finding out your rating. 

BEST SELLER

MyCredit

100 CZK/report

Prove your credibility to employers or property landlords with a short summary report on a single sheet.

BEST SELLER

Distrains

40 CZK/first query

Check for distrains against individuals and entrepreneurs in the official database. Avoid unnecessary troubles.

REPI report

200 CZK/report

Find out how energy companies, companies offering installment purchases, or online shops evaluate your creditworthiness.

Report from CIBR

200 CZK/report

Check your data regarding credit products and their repayment progress with banking institutions in the Banking Register. 

Report from NBCIR

200 CZK/report

Check your information about financial obligations and the progress of their repayment with companies in the Non-Banking Register.

#kolikmam365

499 CZK/year

Get a detailed overview of all your commitments in the CIBR and NBCIR registers, creditworthiness assessment, and receive alerts of changes. 

NetAgent

365 CZK/year

Monitor your personal and financial data online. This will help prevent the misuse of your data and identity theft.

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.