Mediátor je třetím do party mimosoudních řešitelů spotřebitelských sporů. Vedle finančního arbitra a rozhodce. Všechny tři zmíněné varianty nesoudního řešení by měly umět nabídnout levnější a rychlejší verdikty než přetížené a nevýkonné české soudnictví. Mediace (z latinského mediare = být uprostřed) ale nadto umí nastolit mezi aktéry konfliktu dobré a nezkalené vztahy. Mediátor, čili zprostředkovatel, totiž nic nerozhoduje, nepřikazuje. Nedává doporučení ani rady. Neříká, kdo má pravdu. Jeho hlavním posláním je na základě dobrovolnosti zprostředkovat efektivní komunikaci znesvářených subjektů a ty tak dovést k dohodě vycházející z jejich svobodné vůle. Za konečné kompromisní řešení pře, které má podobu mediační dohody, jsou ale odpovědné obě protistrany.

Je to jejich dílo. Mediátor zase ručí za proces, tedy za smírčí jednání, které osobně vede. Musí být nezávislý a zachovávat mlčenlivost. Za „zapsaného mediátora“ se může označovat jen osoba registrovaná ministerstvem spravedlnosti. Musí úspěšně absolvovat zkoušku. Za připuštění k testům se mimochodem platí 5 000 Kč. Člověku, který o sobě neoprávněně tvrdí, že je „zapsaný mediátor“, hrozí pokuta až do 100 000 Kč. Seznam certifikovaných mediátorů je veřejně přístupný na webu ministerstva.

Výslednou mediační dohodu mohou strany sporu předložit ke schválení soudu. Pak se z ní stane závazný dokument. Druhou možností je zajistit její vyhotovení ve formě notářského zápisu tak, aby dohoda nabyla vykonatelnosti.

Mediace je dobrovolným aktem, ale soud ji může iniciovat. Přesněji řečeno: mediaci nemůže nařídit, ale první setkání s mediátorem ano. Ten obou protivníkům nastíní možnosti mediačního procesu. Ti se pak svobodně rozhodnou, zda ho podstoupí.

Mediace je vhodná pro řešení spotřebitelských, sousedských, rodinných, ale i třeba pracovních sporů.  Dokonce má i díky směrnici EU mezinárodní přesah. Jde o službu placenou. Výše odměny je stanovená v mediační smlouvě podepsané aktéry sporu a mediátorem. Úspěšnost mediace dosahuje podle údajů advokátní komory 60 až 70 %. Kdo by chtěl vědět o mediaci v Česku více, může si vyhledat a pročíst příslušný zákon č. 202/2012 Sb.

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

BEST SELLER

Joint report CIBR+NBCIR

200 CZK/report

Increase your chance of getting a mortgage or loan by checking your information in the registers and finding out your rating. 

BEST SELLER

MyCredit

100 CZK/report

Prove your credibility to employers or property landlords with a short summary report on a single sheet.

BEST SELLER

Distrains

40 CZK/first query

Check for distrains against individuals and entrepreneurs in the official database. Avoid unnecessary troubles.

REPI report

200 CZK/report

Find out how energy companies, companies offering installment purchases, or online shops evaluate your creditworthiness.

Report from CIBR

200 CZK/report

Check your data regarding credit products and their repayment progress with banking institutions in the Banking Register. 

Report from NBCIR

200 CZK/report

Check your information about financial obligations and the progress of their repayment with companies in the Non-Banking Register.

#kolikmam365

499 CZK/year

Get a detailed overview of all your commitments in the CIBR and NBCIR registers, creditworthiness assessment, and receive alerts of changes. 

NetAgent

365 CZK/year

Monitor your personal and financial data online. This will help prevent the misuse of your data and identity theft.

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.