Sedáte si na stoličku ve vašem oblíbeném sportbaru – zrovna když nabírá grády spor dvou vedle stojících místních figurek. Bouřlivá hádka o výsledek právě začínajícího televizního fotbalového zápasu je korunována sázkou na vítěze. O 1000 korun! Ale ejhle! Franta, jeden z kohoutů, marně loví v kapse peníze, které potřebuje dát do placu. A jestli byste mu nepůjčil. „Hned zítra bych ti ten litr, tedy kdybych náááhodou dneska prohrál, vrátil.“

Vlastně proč ne, říkáte si v duchu. Jako místní štamgast si určitě nebude chtít udělat ostudu nedodržením slova. Kolem je navíc plno svědků, bleskne vám hlavou, když mu posléze bankovku s podobiznou Palackého podáváte.

Fanda sázku nakonec prohrál. Vítězný klub správně tipoval jeho sok – Karel. A ihned po konci utkání si taky svou výhru zkasíroval.

Následující večer šok. Fany nejenom, že vám drze a nahlas odmítl zápůjčku splatit, navíc vám vynadal: Že už prý byl opilý, a vy ještě ne. Takže jste měl mít rozum a v riskantní sázce ho nepodporovat. A že beztak na vrácení peněz nemáte zákonný nárok.

Uff! František je každopádně s morálkou dost na štíru. Nicméně jeho tvrzení, že půjčené peníze dát zpět nemusí, je – bohužel pro vás – pravdivé. A to přesto, že jste vlastně o půjčce na sázku uzavřeli smlouvu. Navíc v přítomnosti dalších lidí, kteří to mohou dosvědčit. Dohoda byla ústní, ale platná. Nicméně, ani její písemná forma by vás nezachránila.

Sázka mezi dvěma či více lidmi se totiž od ostatních smluvních ujednání liší tím, že vyhrávající strana sice má na výhru právo, ale nemá nárok ji soudně vymáhat. Ukažme si, co to konkrétně znamená, na naší příhodě: Franta sázku Karlovi už dobrovolně splatil, vymáhat zpět ji potom nemůže. Karel má na plnění právo. O nedovoleném obohacení nemůže být řeč. Kdyby se ale Franta rozhodl výhru neuhradit, měl by Karel smůlu. Zákon Frantu sázku vyrovnat nenutí. Karel by prostě neměl nárok, nepomohla by mu ani žaloba. Stejný zákonný princip, při kterém hraje velkou roli dobrovolnost, se týká i půjčky (přesněji zápůjčky či úvěru) poskytnuté vědomě k sázce. Tedy i popsaného případu Franta versus Karel kontra Vy.

Tomuto druhu závazku se říká naturální obligace. Podstata naturální pohledávky zkrátka spočívá v tom, že ji nelze vymáhat. Je-li však naturální dluh splněn dobrovolně, nelze již jeho plnění vymáhat zpět. Naturální obligaci měli ve svém právním kodexu již staří Římané. Milovníky aktuální legislativy odkazuji na pasáže občanského zákoníku od § 2873 dále.

Mimochodem: naturální dluh vzniká u většiny závazků po uplynutí promlčecí lhůty. Pak vám kupříkladu dlužník půjčené peníze sice stále může splatit (máte na to právo), ale už nemusí (ztratil jste možnost soudního vymáhání).

Nemožnost domoci se výher u soudu je zřejmě důsledkem riskantní povahy her a sázek. Zákonodárce tak chrání před neuváženým zacházením s majetkem nejenom samotné sázkaře a hráče, ale také jejich rodinné příslušníky. Že vlastnictví zavazuje a nelze s ním nakládat lehkomyslně mimochodem říká Listina základních práv a svobod.

Nežalovatelnost u sázek ovšem neplatí absolutně. Na orgány spravedlnosti se lze obrátit v případě vyplacení přemrštěné výhry a žádat o její snížení. Třeba kdyby Franta vsadil celou výplatu. K soudnímu přelíčení by se mohla sázka dostat i v případě, že by jeho duševní a rozumové schopnosti byly omezené. A on by si tak býval nemohl uvědomit všechny možné dopady. Soud by také měl označit za neplatnou takovou sázku, kdy jedna strana najisto znala výsledek a přitom tento fakt protistraně zatajila.

Ale pozor! Princip naturální obligace se netýká sázek provozovaných, povolených či dokonce licencovaných státem! Tedy například státních loterií či her na úředně certifikovaných automatech. Tady už totiž jde o oficiální podnikání loterijních a sázkových firem. Pohledávky z jimi organizovaných sázek a her soudně vymáhat lze.

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

BEST SELLER

Joint report CIBR+NBCIR

200 CZK/report

Increase your chance of getting a mortgage or loan by checking your information in the registers and finding out your rating. 

BEST SELLER

MyCredit

100 CZK/report

Prove your credibility to employers or property landlords with a short summary report on a single sheet.

BEST SELLER

Distrains

40 CZK/first query

Check for distrains against individuals and entrepreneurs in the official database. Avoid unnecessary troubles.

REPI report

200 CZK/report

Find out how energy companies, companies offering installment purchases, or online shops evaluate your creditworthiness.

Report from CIBR

200 CZK/report

Check your data regarding credit products and their repayment progress with banking institutions in the Banking Register. 

Report from NBCIR

200 CZK/report

Check your information about financial obligations and the progress of their repayment with companies in the Non-Banking Register.

#kolikmam365

499 CZK/year

Get a detailed overview of all your commitments in the CIBR and NBCIR registers, creditworthiness assessment, and receive alerts of changes. 

NetAgent

365 CZK/year

Monitor your personal and financial data online. This will help prevent the misuse of your data and identity theft.

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.