Neprověřená úvěruschopnost? Dlužník splatí později, bez úroků!

Budou poskytovatelé půjček muset rozšířit portfolio svých aktivit a kompetencí o psychologii, či dokonce psychiatrii? S trochou nadsázky se dá říct: ano. Nový zákon o spotřebitelském úvěru totiž praví, že pokud dlužník časem pojme podezření, že ztratil schopnost splácet a dokáže to, bude moci uplatnit námitku. Ta v případě uznání vyústí v neplatnost dotyčné úvěrové smlouvy, což přinese úvěrovanému poměrně značné výhody. Klíčový je přitom význam slova schopnost. Psychologie ji definuje jako souhrn duševních (sic!=ano, je to tak) předpokladů k určité činnosti. Jestliže schopnost není trénována, postupně se vytrácí. Schopnost je také ovlivněna charakterovými vlastnostmi, náladami.

Proto by bylo trefnější, méně diskutabilní, exaktnější a tak lépe posouditelné, kdyby autoři zákona místo sousloví „schopnost splácet“ použili třeba „možnost splácet“. Neboť jinak dovedeno do absurdního důsledku hrozí, že změní-li dlužník své priority­ – stane se třeba gamblerem – a ztratí proto chuť splácet, tak se zbaví všech následných problémů tím, že za vše obviní věřitele: že si důkladně neproklepl jeho schopnosti.

Přitom odpovědnost za své dluhy by měl mít především dlužník sám. Zákon by z něj neměl dělat víceméně nesvéprávného tvora. Ano, zájemce o půjčku by měl dostat přesné a úplné informace k tomu, aby mohl správně posoudit, zda na splácení bude mít. To je ale jiný příběh. Dost ironie. Žijeme zkrátka v době spotřebitelsko-ochranářské. Na druhou stranu rozumím tomu, že není až tak důležité slovíčkaření. Rozhodující je idea nového zákona. A tou je rozbít v současnosti poměrně frekventovaný model podnikání u některých především nebankovních poskytovatelů krátkodobých mikroúvěrů: půjčují lidem, u kterých je evidentní, že na splátky nemají. Pak se na nich hojí tím, že jim napaří sankce a pokuty mnohonásobně přesahující poskytnutou sumu. Tím na ně de facto pošlou exekutory.

Ovšem bez másla na hlavě nejsou ani mnozí insolventní dlužníci. Existuje docela početná armáda půjčkových kamikadze beroucích si úvěr s tím, že peníze nebudou schopni vrátit ani náhodou. „Teď si užiju, po mně potopa,“ říkají si zřejmě. Proto je v Česku stále poměrně vysoký počet exekucí, bankrotů, konkursů… Rodiny nezodpovědných vydlužitelů trpí. Výše popsané praktiky hodlá nová zákonná norma, která začne být účinná v prosinci 2016, vyplenit.

Zmíněnou námitku na neplatnost úvěrové smlouvy kvůli své „neúvěruschopnosti“ bude moci dlužník uplatnit do 3 let po podpisu. Po uznání námitky (protistranou nebo soudem) bude povinen vrátit pouze nesplacenou jistinu úvěru bez jakýchkoli dalších poplatků a úroků. A to v době přiměřené jeho možnostem. Tedy už ne téměř okamžitě, jak je tomu nyní, což většinou jen roztáčelo dluhovou spirálu. Právě to je hlavní novinka, o kterou tu běží.

Proto se také trefuji do slova schopnost. Bude totiž hrát důležitou roli; rozhodovat o velkých částkách. No, a jestliže se rozhoří spor o to, jaký splátkový kalendář odpovídá možnostem „neschopného“ dlužníka, rozhodne soud.

Logicky se tedy naskýtá otázka: Nebudou tuto novou možnost někteří prohnanější uchazeči o půjčku zneužívat? Vždyť splácet bezúročně a beztermínově je určitě lákavější variantou než dodržovat původní úvěrovou smlouvu. Někteří právníci už také vztyčují varovný prst. Prognózují, že žalob liknavých dlužníků přibude. Budou to zkoušet. Doufejme v osvícenost soudců.

Ještě zpátky k oné úvěruschopnosti. Prověřit ji bude muset u potenciálního klienta poskytovatel půjčky. To sice nařizuje už současná dosluhující varianta zákona, nicméně nastupující legislativa je v tomto směru přísnější a konkrétnější. Výslovně podmiňuje poskytnutí úvěru porovnáním příjmů a výdajů žadatele, zatímco do prosince 2016 ještě stačí provést scoring klienta zjišťující jeho bonitu s „odbornou péčí“. Což je trošku vágní, čili nejednoznačná, pružná a dost bezobsažná formulace. Stará i nová podoba zákona ještě připomíná, že pokud to bude nezbytné, má si úvěrující zjistit data o úvěrové historii klienta z relevantních registrů a databází. Nový zákon nadto ještě dodává: poskytovatel poskytne úvěr jen tehdy, pokud z výsledku posouzení úvěruschopnosti spotřebitele vyplývá, že nejsou důvodné pochybnosti o jeho schopnosti spotřebitelský úvěr splácet.

V důsledku výše popsaného postupně z trhu mizí půjčky bez doložení příjmů (jsou rizikovější a proto více úročené). Nabízet je bude vzhledem k legislativní změně docela hazard. Přibude také byrokracie. Finančním institucím tak zřejmě vzrostou náklady. Někteří analytici proto predikují zdražení úvěrů. Jiní oponují, že to konkurence nedopustí. Uvidíme. Každopádně dostat se ke spotřebitelské půjčce bude obtížnější než dnes.  V této souvislosti pozor na jednu fintu. Dá se očekávat, že někteří vykutálení poskytovatelé budou ve snaze vyhnout se zpřísněné regulaci nutit spotřebitele, aby si před půjčkou pořídili živnostenské oprávnění. Tím ale tito žadatelé o úvěr, už jako podnikatelé, o statut spotřebitele přijdou. Zákon o spotřebitelském úvěru je chránit nebude. Tyto „lákavé“ nabídky se začínají objevovat už dnes.

 

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

BEST SELLER

Joint report CIBR+NBCIR

200 CZK/report

Increase your chance of getting a mortgage or loan by checking your information in the registers and finding out your rating. 

BEST SELLER

MyCredit

100 CZK/report

Prove your credibility to employers or property landlords with a short summary report on a single sheet.

BEST SELLER

Distrains

40 CZK/first query

Check for distrains against individuals and entrepreneurs in the official database. Avoid unnecessary troubles.

REPI report

200 CZK/report

Find out how energy companies, companies offering installment purchases, or online shops evaluate your creditworthiness.

Report from CIBR

200 CZK/report

Check your data regarding credit products and their repayment progress with banking institutions in the Banking Register. 

Report from NBCIR

200 CZK/report

Check your information about financial obligations and the progress of their repayment with companies in the Non-Banking Register.

#kolikmam365

499 CZK/year

Get a detailed overview of all your commitments in the CIBR and NBCIR registers, creditworthiness assessment, and receive alerts of changes. 

NetAgent

365 CZK/year

Monitor your personal and financial data online. This will help prevent the misuse of your data and identity theft.

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.