Nutnou podmínkou oddlužení už nebude 30% umoření dluhu

Do procesu oddlužení by mohly od 1. června 2019 začít každoročně vstupovat až stovky tisíc dnes beznadějně zadlužených lidí. Umožní to nedávno prezidentem podepsaná oddlužovací novela insolvenčního zákona. Dosud se k osobnímu bankrotu odhodlávalo ročně sotva 20 tisíc dlužníků. V tuzemsku má exekuci téměř 900 tisíc jedinců, z toho 2 a více exekucí 600 tisíc občanů a nad 10 exekucí pak 150 tisíc obyvatel. Není divu, že zahraniční média označují Česko za zemi dluhových otroků. Z nich nemalá část přestává věřit ve spravedlnost úřadů a začíná se přiklánět k extremismu. Zřejmě i proto čeští politici s další novelou napravující katastrofální dopady ještě před pár lety legálních lichvářských praktik příliš neotáleli. Zákonodárci potřebnou změnu zákona projednávali a upravovali zhruba 1 rok. Na české poměry vskutku slušná rychlost.

Připomeňme, že ještě nedávno nebyl pro tehdy neregulované nebankovní společnosti problém vytvořit sankcemi a nemravnými úroky z původní „nevinné“ kupříkladu 20tisícové půjčky třeba půlmilionovou sekeru. Navíc definitivně posvěcenou soukromým rozhodcem, ne nestranným soudem! Tomu už je naštěstí konec, stejně jako nekřesťanským advokátním tarifům. Nespornou výhodou oddlužení je, že zastavuje veškeré jiné způsoby vymáhání pohledávek včetně exekucí. Zarazí rovněž další navyšování neplatičových závazků o pokuty a úroky z prodlení. Jestliže soudní senát oddlužení žadateli zamítne, čeká ho krutější řešení: konkurz, exekuce…

V současnosti soud povoluje oddlužení jen těm dlužníkům, kteří prokáží, že jsou schopni zaplatit minimálně 30 % svých závazků po splatnosti. A to buď formou splátkového kalendáře během 5 let (+1089 Kč měsíčně insolvenčnímu správci) nebo dražbou hmotného majetku. Možná je též kombinace obou způsobů.

Od letošního léta však tato 30% startovací podmínka padá. Vystřídá ji nicméně jiná: předlužený žadatel bude muset mít měsíční příjem alespoň o 2178 Kč vyšší, než činí jeho nezabavitelné minimum. Aby mohl měsíčně tuto částku rozdělit napůl mezi insolvenčního správce a věřitele (systém 1+1).

To ale dle kritiků schválené tvrdší varianty novely – ve hře totiž byla i poslanci zamítnutá téměř „dluhová amnestie“ z dílny Senátu – nejslabším skupinám zadluženců dveře k oddlužení přibouchne. Třeba samoživitelkám, mladistvým či nízkopříjmovým důchodcům. Obzvláště nešťastné, pokud by těmto lidem nad rámec nezabavitelné sumy zbývalo hypoteticky třeba 1500 Kč a přitom jejich dluh nebyl nijak obrovský. Takže by relativně v pohodě z něj mohli umořit za 5 let aspoň 30 %. Zmíněným sociogrupám by prý ale ještě mohla snížit insolvenční taxy připravovaná vyhláška ministerstva spravedlnosti. Uvidíme.

Předpokládá se totiž, že právě dosažení oné zmíněné 30% motivační hranice budou soudy považovat za dostatečný důkaz splátkového úsilí a automaticky vyhoví žádosti dlužníka o prominutí zbytku dluhu. Při nesplnění 30 % bude soud zkoumat, zda se nešťastný insolventní vydlužitel skutečně snažil najít dobře placenou práci (vysokoškolák by asi neměl metat ulice) a splatit maximum možného. Finalizaci osobního bankrotu a tedy smáznutí zbylého dluhu mu pak může schválit, ale také nemusí. Tato nejistota a riziko případné nenávratné ztráty cca 65 tisíc Kč (poplatky) odradí dle oponentů nemálo adeptů oddlužení. V případě neúspěšného bankrotu by jim navíc opět hrozil konkurz, návrat do exekucí a zpětný dopočet všemožných úroků a dalších penalizací.

Dodejme, že neplatič bude moci dosáhnout prominutí zbytku dluhů i dříve než za 5 let: v případě uhrazení alespoň 60 % nesplacených závazků během 3 roků. Zvolit 5letou nebo „předčasnou“ 3letou variantu může dlužník až během osobního bankrotu, dle vývoje oddlužování.

Dlužníkům by měla zůstávat po měsíčních splátkách dle nového vládního nařízení vyšší částka. Mezi novinkami je i to, že lhůta pro přihlášení pohledávky se zapůjčitelům prodlouží z 30 na 60 dní. Lichváře nepotěší, že pokud bude příslušenství (úroky) vyšší než jistina (původně zapůjčená částka), tak se změní pořadí uspokojení: jako první se bude hradit jistina a až poté příslušenství (stane se podřízenou pohledávkou). Senioři či hendikepovaní dostanou šanci oddlužit se už za 3 roky. Poslanci rovněž vyškrtli ustanovení, dle kterého osobní bankrot nebyl pro ty, kteří dlužili víc než tisícinásobek existenčního minima, tedy zhruba 2,2 milionu Kč a více.

Ne nepodstatným novem je, že splátkový kalendář bude provázán se zpeněžením majetku dlužníka. Nedojde k tomu jen v případě jeho nízké hodnoty. Pak by totiž veřitelé z jeho prodeje nic neměli. Výtěžek by sotva zaplatil odměnu insolvenčního správce, respektive pokryl jeho náklady. Který majetek bude či nebude vydražen, rozhodne vždy konkrétní soud.

Sečteno a podtrženo: Pro dlužníky s poctivými úmysly, kteří jsou rozhodnuti pár let vyvíjet maximální úsilí k uspokojení svých věřitelů, bude nadcházející forma oddlužení životní šancí dostat se z dluhové pasti. A i pro úvěrující půjde zřejmě o optimální východisko z jinak patové pozice.

Na závěr technická: Novela bude uplatňována pouze na ty dlužníky, kteří podají návrh na své oddlužení v den nabytí účinnosti normy a později. Tedy od zmíněného letošního 1. června. Na již běžící osobní bankroty se nová legislativní úprava oddlužení vztahovat nebude.

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

BEST SELLER

Joint report CIBR+NBCIR

200 CZK/report

Increase your chance of getting a mortgage or loan by checking your information in the registers and finding out your rating. 

BEST SELLER

MyCredit

100 CZK/report

Prove your credibility to employers or property landlords with a short summary report on a single sheet.

BEST SELLER

Distrains

40 CZK/first query

Check for distrains against individuals and entrepreneurs in the official database. Avoid unnecessary troubles.

REPI report

200 CZK/report

Find out how energy companies, companies offering installment purchases, or online shops evaluate your creditworthiness.

Report from CIBR

200 CZK/report

Check your data regarding credit products and their repayment progress with banking institutions in the Banking Register. 

Report from NBCIR

200 CZK/report

Check your information about financial obligations and the progress of their repayment with companies in the Non-Banking Register.

#kolikmam365

499 CZK/year

Get a detailed overview of all your commitments in the CIBR and NBCIR registers, creditworthiness assessment, and receive alerts of changes. 

NetAgent

365 CZK/year

Monitor your personal and financial data online. This will help prevent the misuse of your data and identity theft.

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.