O zesplatnění úvěru a co to má společného s vírou

Zesplatnění znamená, že dlužník musí najednou zaplatit celou vypůjčenou částku včetně smluvených úroků, případně i úroků z prodlení a dalších souvisejících poplatků. Přichází tak o výhodu v čase rozložených splátek.

Akt zesplatnění je sankcí nebo prevencí ze strany věřitele. Úvěr je prohlášen za splatný většinou tehdy, když klient nedodržuje určenou výši splátek nebo splácí pozdě či dokonce neplatí vůbec. V praxi to probíhá většinou tak, že banka zašle několik upomínek. Ta poslední pak obsahuje datum zesplatnění, čili termín, do kterého je ještě ochotna počkat na doplacení půjčených, avšak nevracených peněz. Pokud závazek není ani poté uhrazen, problému se chopí postupně advokáti, inkasní firmy, soudci a nakonec – pakliže nic nepomohlo - exekutoři. Dlužnou sumu samozřejmě stále více nafukují různé smluvní pokuty, sankce a náklady na vymáhání.

Zesplatnit můžete například i půjčku, kterou jste založili (ex)kamaráda a ten se k vracení jaksi nemá. Tím, že ho vyzvete písemně k uhrazení dluhu ve stanovené lhůtě a připomenete mu pro jistotu i číslo vašeho bankovního konta, půjčku nejenom zesplatňujete. Zároveň mu tím posíláte i předžalobní výzvu. Bez ní by vám případný následný soud nemusel přiznat náklady nalézacího řízení, jehož výsledkem je exekuční titul. Viz předchozí blogy o exekucích.

A co k tématu zesplatnění říká legislativa? Podle § 506 obchodního zákoníku je věřitel oprávněn odstoupit od úvěrové smlouvy a požadovat, aby dlužník vrátil dlužnou částku s úroky, pokud je v prodlení s vrácením více než 2 splátek nebo 1 splátky po dobu delší než 3 měsíce. Ve stejném duchu hovoří i § 2394 občanského kodexu.

Není tedy například možné „zesplatňovat“, když v termínu nesplacená dlužná suma je nižší než dohodnutá výše 1 splátky. Záminkou také podle judikatury, tedy vydaných soudních rozhodnutí, nemůže být fakt, že dlužník sice v prodlení už momentálně není, ale někdy v minulosti byl.

Nejenom neuhrazené splátky ale mohou být argumentem pro zesplatnění. Paleta možných příčin je poměrně pestrá. Každá banka si ale ve svých obchodních podmínkách definuje podmínky individuálně. Klienti by si proto tato pravidla měli bedlivě prostudovat - aby později nebyli nemile překvapeni. Požadavek na okamžité doplacení půjčky banka zkrátka vznese, pokud dospěje k názoru, že se objevila nová skutečnost, která má nepříznivý vliv na schopnost dlužníka plnit řádně a včas závazky. Impulsem k prohlášení úvěru za splatný mohou být také například: insolvenční řízení, bankrot, soud nebo exekuce. Dále  třeba nepravdivé údaje ve smlouvě, nové finanční závazky či zástavy, převody majetku klienta ve prospěch třetí osoby, narkomanie, gamblerství, vážná nemoc, ztráta lukrativního zaměstnání, neposkytnutí vyžádaných údajů či dokladů …

Riziko zesplatnění výrazně snižuje uplatňování zdánlivě otřepaného, ale stále účinného pravidla pro udržení důvěry ve vztahu banka-klient: Komunikovat, hlásit si navzájem všechny důležité změny a novinky. Slovo „úvěr“ totiž je – jak jste určitě postřehli - odvozeno od výrazů „věřit“, respektive „uvěřit“. A bez víry spousta věcí nefunguje. Ve světě financí obzvlášť.

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

BEST SELLER

Joint report CIBR+NBCIR

200 CZK/report

Increase your chance of getting a mortgage or loan by checking your information in the registers and finding out your rating. 

BEST SELLER

MyCredit

100 CZK/report

Prove your credibility to employers or property landlords with a short summary report on a single sheet.

BEST SELLER

Distrains

40 CZK/first query

Check for distrains against individuals and entrepreneurs in the official database. Avoid unnecessary troubles.

REPI report

200 CZK/report

Find out how energy companies, companies offering installment purchases, or online shops evaluate your creditworthiness.

Report from CIBR

200 CZK/report

Check your data regarding credit products and their repayment progress with banking institutions in the Banking Register. 

Report from NBCIR

200 CZK/report

Check your information about financial obligations and the progress of their repayment with companies in the Non-Banking Register.

#kolikmam365

499 CZK/year

Get a detailed overview of all your commitments in the CIBR and NBCIR registers, creditworthiness assessment, and receive alerts of changes. 

NetAgent

365 CZK/year

Monitor your personal and financial data online. This will help prevent the misuse of your data and identity theft.

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.