Pan Novák je starším bezdětným vdovcem a hodlá odměnit sousedku, která mu občas nezištně uvaří, pomůže s úklidem, nákupy či s různým vyřizováním. Ví, že tajně obdivuje jeho kyvadlové nástěnné hodiny z období biedermeieru. Chtěl by jí je přenechat. Jak to ale má nejlépe provést? Co byste mu poradili?

Když jí totiž starožitnost daruje, tak protože není příbuzná, byla by povinna zaplatit 15% daň. Ty jeho pendlovky mají určitě vyšší hodnotu než 15 tisíc Kč. Minimálně 3x. Kdyby sousedku povolal za spoludědičku s tím, že se pak může s ostatními dědici dohodnout, že součástí jejího podílu budou ty vytoužené kyvadlovky, tak by se zase musela podílet na uhrazení zděděných dluhů. Jde o reálné riziko – náš senior má nyní tolik závazků, že do konce života je splatí jen těžko. Nejlépe proto bude, když ji hodiny odkáže. Pak „paní od vedle“ nebude nucena platit žádnou daň. Ani dědickou ani darovací – obě byly ostatně s koncem roku 2013 zrušeny – ale ani příjmovou daň, která tu darovací taxu de facto nahradila.

Sousedka také jako takzvaný odkazovník nebude muset přispět na splacení dluhů po panu Novákovi. Na rozdíl od dědiců, kteří za zděděné závazky odpovídají – a to celým svým majetkem. To byl také hlavní důvod, proč naši zákonodárci odkaz jako institut navrátili po 50 letech do české legislativy: odkaz umožňuje odkázat část nějakého majetku, aniž by byl neeticky zatížen dluhem, například charitativním a veřejně prospěšným organizacím, nadacím, církvím, muzeím, sportovním klubům, vědeckým ústavům, galeriím, letitým kamarádům z oddílu, známým z klubu sběratelů...Odkazovníkovi se také říká legatář, honorát či poctěný. No a dluhy jen těžko někoho poctíte.

Odkaz sice upravuje dědická pasáž občanského kodexu (od § 1594), o dědictví se ale dle litery zákona nejedná. V podstatě jde o dar pro případ smrti. Paragrafy zákoníku doslova praví, že darování závislé na podmínce, že obdarovaný dárce přežije, se považuje za odkaz. V praxi má odkaz nejčastěji formu nařízení v závěti, dědické smlouvě či dovětku konkrétnímu dědici či společně všem dědicům k vydání nějaké věci určitému člověku-odkazovníku. Jen pro pořádek: pokud žádný zmíněný akt poslední vůle – souhrnně nazývaný pořízení pro případ smrti ­- neexistuje, dědí se podle zákonné dědické posloupnosti (§ 1633 a dál).

Odkaz, jinak také legatum, tedy není součástí dědického řízení, a tak odkázanou věc získá odkazovník zpravidla dříve než dědicové své podíly. Jeho výhodou je tedy také rychlost. Tedy většinou – pokud se týká pár věcí. Některé ale mohou být splatné, zejména když je náročných odkazů více, až 1 rok po smrti zůstavitele. Když dědic nebude chtít odkaz vydat, odkazovník ho může žalovat. I odkazovníkovi může být přikázán další „pododkaz“.

Odkaz má rovněž své limity. Dědicovi by měla zůstat z dědictví aspoň ¼ nezatížená odkazy – jinak se hodnota odkazu musí snížit. Ale pozor – bez požadavku dědice směrem k justici se to samo nestane.

Odkaz se může týkat i předmětů a statků, které nejsou součástí dědictví. Dědeček například povolá za svého jediného dědice vnuka Pavla s podmínkou, že koupí sestře auto, zaplatí jednomu bratrovi studium na vysoké škole, druhému – umělecky založenému – vydá ze svého majetku skicu od Pabla Picassa a věnuje celou příští úrodu hrušek z rodinné zahrady v souladu s tradicí filatelistickému spolku.

Pokud jeho prapotomek odkazy nevykoná, ztratí na dědictví nárok. Dědictví, které je podmíněno odkazy, lze odmítnout -­ jako každé jiné dědictví.

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

BEST SELLER

Joint report CIBR+NBCIR

200 CZK/report

Increase your chance of getting a mortgage or loan by checking your information in the registers and finding out your rating. 

BEST SELLER

MyCredit

100 CZK/report

Prove your credibility to employers or property landlords with a short summary report on a single sheet.

BEST SELLER

Distrains

40 CZK/first query

Check for distrains against individuals and entrepreneurs in the official database. Avoid unnecessary troubles.

REPI report

200 CZK/report

Find out how energy companies, companies offering installment purchases, or online shops evaluate your creditworthiness.

Report from CIBR

200 CZK/report

Check your data regarding credit products and their repayment progress with banking institutions in the Banking Register. 

Report from NBCIR

200 CZK/report

Check your information about financial obligations and the progress of their repayment with companies in the Non-Banking Register.

#kolikmam365

499 CZK/year

Get a detailed overview of all your commitments in the CIBR and NBCIR registers, creditworthiness assessment, and receive alerts of changes. 

NetAgent

365 CZK/year

Monitor your personal and financial data online. This will help prevent the misuse of your data and identity theft.

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.