Platba webovým tlačítkem musí být transparentní, stejně recenze

Při prohlížení nabídek e‑shopů se občas stávalo, že k uzavření smlouvy – a tedy k závazku zaplatit – došlo nechtěně kliknutím na tlačítko, které se tvářilo jen jako registrace či nezávazná objednávka. Následně vznikaly nepříjemné dohady, zasíláno bylo nevyžádané zboží a urgována platba za něj. Tomu je od letošních Tří králů (6. ledna 2023) konec.

Platební webová tlačítka musí nyní být jako taková označena naprosto zřetelně a srozumitelně. Například: „Objednávka zavazující k platbě“ nebo „Zaplatit teď“ či „Závazně potvrdit objednávku“. Pokud takovýmto či obdobným „buttonem“ není internetový obchod vybaven, kupní smlouvy ohledně nákupních transakcí jsou neplatné. A provozovateli e‑shopu hrozí ze strany České obchodní inspekce pokuta.

Z novely občanského kodexu a zákona o ochraně spotřebitele, která uvedenou změnu nastartovala, dále plyne, že na vypořádání reklamace má obchodník sice stále 30 dnů, ale nově v této lhůtě musí spotřebitele také informovat o způsobu jejího vyřízení. Jestliže to prodejce nestíhá, může kupující od smlouvy odstoupit nebo požadovat slevu. Obdobný nárok má, není-li mu zboží do 30 dnů dodáno. Rovněž skončila „automatická“ 2letá záruka za jakost zboží. Spotřebitel však stále může nejpozději do 2 let od nákupu uplatnit právo z takzvaného vadného plnění. Pokud se vada projeví v prvním roce, má se za to, že výrobek byl vadný už při převzetí (=prodloužená domněnka vadnosti), tedy že jde o poruchu výrobní: Případné dokazování, že tomu tak nebylo, by měl na triku prodávající. Při reklamaci po více než jednom roce užívaní, už je prokazování nějakého skrytého nedostatku na kupujícím. Třeba, že byl použit nevhodný materiál, aplikován chybný výrobní proces. Nová pravidla se však vztahují jen na předměty zakoupené až po letošních Třech králích.

Internetové obchody jsou nově povinny na svých stránkách uvádět, zda zveřejňované zákaznické recenze týkající se zakoupeného zboží jsou skutečné, ověřené, zkontrolované. Když tak neučiní, půjde o klamavé opomenutí či dokonce o záměrnou nekalou obchodní praktiku. Sankce se může vyšplhat až na 5 milionů korun. A spotřebitel pak má právo odstoupit od smlouvy až do 90 dnů.

E-prodejci, ale i ti „kamenní“, musí též odkrýt karty ohledně nabízené slevy. A vždy ji srovnat s nejnižší cenou za posledních 30 dnů (to je tedy jediná správná referenční cena), ne tedy s tou „včerejší“ nakrátko uměle hodně přepálenou či dokonce s cenou, která nikdy neexistovala.

Rovněž se už nesmí uzavírat kupní smlouvy pouze po telefonu. Prodejní dohodu k potvrzení musí obchodník po uskutečněném hovoru zaslat spotřebiteli ještě v textové podobě, například e‑mailem. To však neplatí, pokud mu sami zavoláte. Od kupní smlouvy uzavřené na „svozové-zájezdové“ prodejní akci, pořádané dost často lidově řečeno šmejdy, lze nyní odstoupit do 30 dnů, ne pouze do 14. Platí i pro návštěvu nepozvaného prodejce u vás doma.

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

BEST SELLER

Joint report CIBR+NBCIR

200 CZK/report

Increase your chance of getting a mortgage or loan by checking your information in the registers and finding out your rating. 

BEST SELLER

MyCredit

100 CZK/report

Prove your credibility to employers or property landlords with a short summary report on a single sheet.

BEST SELLER

Distrains

40 CZK/first query

Check for distrains against individuals and entrepreneurs in the official database. Avoid unnecessary troubles.

REPI report

200 CZK/report

Find out how energy companies, companies offering installment purchases, or online shops evaluate your creditworthiness.

Report from CIBR

200 CZK/report

Check your data regarding credit products and their repayment progress with banking institutions in the Banking Register. 

Report from NBCIR

200 CZK/report

Check your information about financial obligations and the progress of their repayment with companies in the Non-Banking Register.

#kolikmam365

499 CZK/year

Get a detailed overview of all your commitments in the CIBR and NBCIR registers, creditworthiness assessment, and receive alerts of changes. 

NetAgent

365 CZK/year

Monitor your personal and financial data online. This will help prevent the misuse of your data and identity theft.

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.