Předčasné splacení úvěru bude levnější, někdy i zdarma

Zemětřesení v půjčkách. Nová doba úvěrová. Zánik lichvy v Čechách. Čistka malých nebankovních poskytovatelů. Erupce bankovní byrokracie. Konec dlužnického pekla. Apokalypsa mikropůjček. Podobnými bombastickými titulky charakterizují mediální články dopad nového zákona o spotřebitelském úvěru. Začne platit, respektive nabude účinnosti, 1. prosince 2016. Jde o hezkých pár měsíců přenošené dítě. Původně totiž měl tento kodex opustit lůno českého parlamentu už letos na jaře. Zdržení budiž indicií, čili náznakem, že nové paragrafy naši zákonodárci vypiplali téměř k dokonalosti. Praxe teprve ukáže.

Převratných změn přinese norma opravdu přehršel: Sankce za opožděné splátky se sníží a dostanou strop. Důsledky neplatnosti smlouvy kvůli neschopnosti splácet budou pro vydlužitele příznivější, pro zapůjčitele naopak (o tom, kdo je zapůjčitel či vydlužitel viz předchozí blogy).

Pod novou legislativu spadnou i úvěry do 5 000 Kč. Nově také hypotéky. Nebankovní poskytovatelé půjček budou muset mít licenci. Hlídat a trestat je bude Česká národní banka, nikoliv už Česká obchodní inspekce. Mezi významné novinky bude patřit rovněž právo dlužníka na předčasné splacení hypotéky v některých případech zcela zdarma. V jiných aspoň výhodněji než dříve. O této novotě se chci zmínit podrobněji. Zdarma, tedy bez penalizace a dalších nákladů, bude mít klient zákonný nárok předčasně splatit každoročně až čtvrtinu hypotéky. S tou podmínkou, že úhrada bude provedena během měsíce před výročím uzavření smlouvy.

Toto pravidlo bude platit pro všechny nové hypotéky uzavřené po 1. prosinci 2016. Vztahovat se bude rovněž na všechny starší spotřebitelské úvěry na bydlení s variabilní zápůjční sazbou. Hypotéky s pevnou úrokovou sazbou podepsané před 1. prosincem budou ale muset počkat na vypršení lhůty fixace.

Konec fixace ale nabídne úvěrovaným dle § 117 příslušného zákona ještě více: A to potenciál uhrazení zdarma celé zbývající hypotéky v 3měsíční lhůtě poté, co jim poskytovatel půjčky sdělil novou výši úroků.

Další eventualitou pro předčasné uhrazení hypotéky bez pokut a poplatků je výrazné snížení schopnosti dlužníka splácet v důsledku nemoci nebo invalidity – jeho samotného nebo jeho partnera/manžela. „Polehčující okolností“ v tomto smyslu je i smrt dlužníka či partnera. Aby bylo zcela jasno. Právo splatit zcela, částečně a kdykoliv spotřebitelský úvěr existuje již nyní. Nová pravidla ale toto oprávnění rozšiřují i na hypotéky a mikropůjčky. A nově také upravují nárok věřitele na náhradu vzniklých nákladů. Místo nutných a objektivně odůvodněných nákladů nastupují účelně vynaložené náklady. Tyto výdaje nová legislativa, na rozdíl od své předchůdkyně, konkrétně limituje. Výslovně říká, že nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené částky, jestliže do konce půjčky zbýval více než 1 rok.  Při kratší době nebude moci hodnota náhrady přesáhnout 0,5 %.

Ale pozor!  Aby to nebylo pro pilné a pozorné čtenáře nových zákoníků příliš jednoduché, tak zmíněné konkrétní meze se netýkají hypoték. Mrzet je to ovšem nemusí. Legislativci totiž na poslední chvíli protlačili do kodexu ohledně spotřebitelských úvěrů na bydlení jinou horní hranici: U hypoték starších 24 měsíců, u kterých předčasné splacení souvisí s prodejem zainteresované nemovitosti (té, která byla hypotéčním úvěrem financována nebo hypotéku zajišťovala), nárok věřitele na náhradu nákladů nesmí přesáhnout 1 % z doplacené hodnoty. Maximálně lze přitom nárokovat 50 000 Kč.

K tomu všemu nastupující zákonná norma pro všechny spotřebitelské úvěry, včetně těch na bydlení, nařizuje, že požadavek finanční instituce nesmí přesáhnout částku úroku, kterou by spotřebitel zaplatil za dobu od předčasného splacení do původně sjednaného konce půjčky; v případě hypotéky od předčasného zaplacení do konce období, pro které je stanovena pevná zápůjční úroková sazba. Shrnutí: Za předčasné splacení úvěru by už spotřebitel neměl být „finančně trestán“. Naopak. Měl by na tom vydělat, minimálně neprodělat. O dalších účincích čerstvé regulace příště.

 

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

BEST SELLER

Joint report CIBR+NBCIR

200 CZK/report

Increase your chance of getting a mortgage or loan by checking your information in the registers and finding out your rating. 

BEST SELLER

MyCredit

100 CZK/report

Prove your credibility to employers or property landlords with a short summary report on a single sheet.

BEST SELLER

Distrains

40 CZK/first query

Check for distrains against individuals and entrepreneurs in the official database. Avoid unnecessary troubles.

REPI report

200 CZK/report

Find out how energy companies, companies offering installment purchases, or online shops evaluate your creditworthiness.

Report from CIBR

200 CZK/report

Check your data regarding credit products and their repayment progress with banking institutions in the Banking Register. 

Report from NBCIR

200 CZK/report

Check your information about financial obligations and the progress of their repayment with companies in the Non-Banking Register.

#kolikmam365

499 CZK/year

Get a detailed overview of all your commitments in the CIBR and NBCIR registers, creditworthiness assessment, and receive alerts of changes. 

NetAgent

365 CZK/year

Monitor your personal and financial data online. This will help prevent the misuse of your data and identity theft.

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.