Předdůchod – žijete z úspor a neplatíte zdravotko

Spolu s rentou a jednorázovou výplatou je předdůchod další možností, jak se po minimálně 5 letech střádání dá „zpeněžit“ doplňkové penzijní spoření. Podtrhávám, že se bavíme o klientových úsporách, které za přispění státní podpory a skrze zvolenou investiční strategii zhodnotila penzijní společnost. Respektive fondy, které si z její nabídky klient vybral. Takže výsledné zhodnocení penzijka je rovněž „investorskou vizitkou“ účastníka spoření (viz minulý blog). Zkrátka předdůchod není žádná státní penze. I když podle jeho názvu by ho tak mohl leckdo chápat. Označení předdůchod je neoficiální. V příslušném zákoně o doplňkovém spoření byste tento populární výraz hledali marně. Pojmenování se zřejmě zrodilo v lůně ministerstva financí někdy kolem roku 2013, kdy se tato finanční novinka klubala na světlo boží. Unikátnost předdůchodu spočívá zejména v tom, že ho lze začít čerpat už 5 let před řádným důchodovým věkem. Ovšem pro ženy zde platí stejná pravidla jako pro muže: Počet dětí se nebere v potaz. Jen ročník narození!

U předdůchodu se tedy nemusí čekat přesně na dovršení 60 let, jako je tomu u renty či výplaty z penzijka. Vezměme si pro názornost třeba 58letého dispečera čehokoliv, který přišel o kvalifikovanou práci a má problém jiné pořádné zaměstnání sehnat – i kvůli zdravotním potížím, které vyšší věk bohužel přitahuje. Zhruba rok už je na pracáku. Podpora ale po 11 měsících vypršela. Na státní předčasný důchod (neplést s předdůchodem!) zatím nemá nárok. A ani za cca 2 roky, kdy kritéria už bude splňovat, se do něj nebude hrnout. Předčasný důchod totiž představuje poměrně výrazné a doživotní snížení měsíční výplaty starobní penze. Pro hrubou představu: jít o 3 roky dříve do starobního důchodu znamená přibližně 14% pokles penze.

Pak pro našeho dispečera může být optimálním řešením požádat svou penzijní společnost (je-li klientem) o předdůchod. Výhodou je, že během předdůchodu za něj platí zdravotní pojištění stát. A i když předdůchod začne dostávat ještě před 60. narozeninami, tak nepřijde ani o státní podporu, ani o výnosy, které spolu s jeho úložkami tvoří nashromážděnou sumu peněz v jeho doplňkovém spoření.

Navíc předdůchod se bere jako takzvaná vyloučená doba. A tak jeho výše, pro někoho případně níže, se nezohledňuje při výpočtu starobního důchodu. Jinými slovy penzi nesnižuje určitým procentuálním odpočtem, neředí ji „tratnými procenty“ jako předčasný odchod do důchodu. Trvání předdůchodu by ale negativní dopad mohlo mít – čtěte níže.

Pozitivem předdůchodu také je, že na rozdíl od předčasného důchodu nijak nelimituje přivýdělek. Je dovolen jeho souběh se zaměstnáním. Pak ovšem čerpání předdůchodu à la finančního polštáře nedává moc smysl. Snad jen tehdy, pokud si předdůchodce hned založí nové doplňkové spoření. Mimochodem, při souběhu pracovního poměru a předdůchodu zaměstnavatel normálně hradí zdravotní i sociální pojištění.

Po jásavém A je nicméně třeba zmínit i skeptičtější B. Na předdůchod ne každý dosáhne. A paradoxně nejméně ti, kterým by se zřejmě hodil nejvíce. Jeho minimální měsíční dávka totiž musí odpovídat 30 % průměrné mzdy. Ta nyní už atakuje 30 000 Kč. Takže měsíční předdůchod momentálně musí činit – zaokrouhlíme kvůli snadnějšímu výpočtu - nejméně 9 000 Kč. Přitom jeho vyplácení musí trvat minimálně 2 roky.  Z toho vyplývá, že žadatel o předdůchod by měl mít na kontě doplňkového spoření více než 216 tisíc Kč. Pro 3letý předdůchod už orientačně přes 324 tisíc Kč. Úspory se ovšem dají na nutnou sumu navýšit jednorázovým vkladem. Ale na to také ne všichni potenciální žadatelé mají potřebné zdroje.

Předdůchod je rovněž určitým popřením primárního účelu doplňkového spoření. Tím je přilepšení k normální starobní penzi. Minusem je i to, že není nijak úředně valorizován jako všechny “státní“ penze.

Hodnota předdůchodu, jak již bylo popsáno, sice nemá žádný vliv na výpočet starobního důchodu, ale ne už jeho délka. Ta se totiž nezapočítává do takzvané pojistné doby žadatele o starobní důchod. A právě délka sociálního pojištění se vedle v podstatě zprůměrovaného a dál upraveného příjmu za určité období (zhruba 30 let dozadu) zohledňuje při kalkulaci starobního penze. I předdůchod tedy starobní penzi o něco zredukuje, i když zdaleka ne tak, jako důchod předčasný.

Tuto slabinu ale může eliminovat kombinace předdůchodu s evidencí na úřadu práce. Její trvání se totiž do let státního důchodového pojištění z větší části promítá (z 80 %). Navíc vám úřad může dohodit job, který se neodmítá. Předdůchod a předčasný důchod se také dají vzájemně namixovat.

Blížíce se k závěru je třeba zdůraznit, že správné načasování předdůchodu i předčasného důchodu je značně individuální. Pokud má například člověk téměř seniorského věku reálnou naději na brzké a značné dědictví, ale přitom je momentálně bez práce a prostředků, tak asi předdůchod i předčasný důchod by mu mohly s čistým svědomím vytrhnout trn z paty. Zaleží také – a možná to bude znít tvrdě – i na délce života, což se dopředu samozřejmě těžko odhaduje.

Ilustrační příklad: Seniorovi byl přiznán starobní důchod 15 000 Kč, ale stihnul si ho užívat jen 10 let. Dohromady tak dostal od státu 1 800 000 Kč (10 x 12 x 15 000; bez valorizace). Kdyby ale býval šel o 3 roky dříve do předčasného důchodu, tak by mu byla penze „ponížena“ na cca 13 000 Kč. Čerpal by ji ale déle. Celkem 13 let, což by mu vygenerovalo 2 028 000 Kč (13 x 12 x 13 000). Takže předčasný důchod by se mu byl býval vyplatil.

Kdyby ale za stejných podmínek prožil v seniorském věku 30 let, tak by se výhodnost obrátila. Jako předčasný důchodce by se dočkal od státu 5 148 000 Kč, jako řádný starobní důchodce více: 5 400 000 Kč. Bod zlomu, kdy by se příjmy z předčasné i klasického penze vyrovnaly, by nastal v tomto hypotetickém příkladě po 234 měsících. Tedy 19 a půl roku od řádného nároku na starobní důchod. Při každém takovémto „vážení“ je ale nutné brát v potaz jeden neopomenutelný fakt: Kvalita života – naštěstí -  se neměří jen penězi!

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

BEST SELLER

Joint report CIBR+NBCIR

200 CZK/report

Increase your chance of getting a mortgage or loan by checking your information in the registers and finding out your rating. 

BEST SELLER

MyCredit

100 CZK/report

Prove your credibility to employers or property landlords with a short summary report on a single sheet.

BEST SELLER

Distrains

40 CZK/first query

Check for distrains against individuals and entrepreneurs in the official database. Avoid unnecessary troubles.

REPI report

200 CZK/report

Find out how energy companies, companies offering installment purchases, or online shops evaluate your creditworthiness.

Report from CIBR

200 CZK/report

Check your data regarding credit products and their repayment progress with banking institutions in the Banking Register. 

Report from NBCIR

200 CZK/report

Check your information about financial obligations and the progress of their repayment with companies in the Non-Banking Register.

#kolikmam365

499 CZK/year

Get a detailed overview of all your commitments in the CIBR and NBCIR registers, creditworthiness assessment, and receive alerts of changes. 

NetAgent

365 CZK/year

Monitor your personal and financial data online. This will help prevent the misuse of your data and identity theft.

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.