Překlenovák je rychlík s nízkou akontací, ovšem žádná láce

Překlenovací úvěr – jinak také meziúvěr, alias předúvěr – působí, co se týče pojmenování, docela sympaticky. Lingvista pyšný na svou latinu by řekl, že titul implikuje pozitivní asociace a konotace. Hrdý český vlastenec by pravil, že název vyvolává kladné představy a nadějeplné významové odstíny. Však také jedním ze synonym (tedy slovem s obdobným smyslem) slovesa „překlenout“ je „překonat“. Co? Nejspíš nás napadne, že nějaké problematické období, překážku, limit… No tak se pojďme na překlenovací úvěr, coby finanční „podprodukt“ nebo volbu či možnost v rámci stavebního spoření, podívat blíže. Kromě plusů identifikujme i jeho rizika a zápory. Lidově zvaný překlenovák umožňuje klientovi stavební spořitelny požádat o peníze na bytové potřeby ihned po uzavření smlouvy o spoření a „překlenout“ tak čekání na přidělení výhodnějšího řádného úvěru ze stavebního spoření. Na ten totiž vzniká zákonný nárok nejdříve po uplynutí 24 měsíců od založení spoření – viz minulý blog.

Překlenovák lze rovněž přidělit ještě před dosažením pro běžný úvěr povinného procenta (cca 25–45 %) úspor v poměru k cílové částce. Čili na předúvěr stačí nižší akontace, někdy i nulová. Zároveň vám může být překlenovací úvěr odsouhlasen ještě před dosažením potřebné úrovně hodnotícího čísla. Tento klientský koeficient používá většina spořitelen. Každá ho ovšem nazývá, a na základě mnoha různých parametrů také počítá, různě. Čím je větší jeho hodnota, tím výše se klient, aspoň teoreticky, posouvá v řadě čekatelů na řádný úvěr.

V praxi může překlenovák vypadat třeba takto: Máte stavební spoření s cílovou částkou 250 tisíc Kč. Každý měsíc posíláte na účet stavebka řekněme 1500 Kč. Po roce střádání náhle potřebujete opravit komín. Jenže ke vzniku nároku na běžný úvěr ze stavebního spoření jste se nestihli dopracovat ani zdaleka. Požádáte tedy svou spořitelnu o meziúvěr. Ovšem pozor! Vyhovět vám může, ale nemusí. Na předúvěr totiž nemáte v rámci stavebního spoření, na rozdíl od řádného úvěru (i ten je ale podmíněn), právo. Případné odmítnutí vám proto není spořitelna povinna nijak vysvětlovat.

Půjčí-li, tak až celou cílovou částku, tedy do 250 tisíc korun. Čili ne pouze rozdíl mezi cílovou sumou a uspořenými penězi, jak je tomu u běžného úvěru. I když i tato praxe se v poslední době mění. A vznikají různé konglomeráty (míchanice) s dalšími finančními produkty. Vedle čerpání překlenovacího úvěru (jednorázově či ve splátkách), za což hradíte úrok, zároveň nadále dospořujete: většinou do oněch +-40 % z cílovky – to někdy může být pro rodinnou kasu dost náročné. Ale jsou vám dál připisovány státní příspěvky. Placením jen a pouze úroku z překlenováku sice nijak nenarůstá dlužná částka, zároveň se ale také nezmenšuje. Překlenovák de facto nesplácíte. Splácení se jen odsouvá. Jistina čili dluh tedy nejsou v čase umořovány, nesnižují se. Proto by v případě stejné úrokové sazby a sumy měl být překlenovák dražší než hypotéka. Úroky se totiž u hypopůjčky platí z aktuální dlužné částky, která klesá s tím, jak se dluh postupně umořuje. Tak se v každé další konstantně vysoké splátce snižuje podíl zaplaceného úroku a narůstá podíl uhrazené jistiny. Tomu se říká anuitní splácení.

Výše uvedené někteří odpůrci překlenovacích úvěrů kritizují a dodávají, že jelikož klient mající překlenovák zároveň spoří, tak je jeho skutečný „čistý úvěr“ nižší. S nadsázkou se dá říci, že půjčuje (částečně) sám sobě a ještě za to platí. S ohledem na to by ale měl být dle kritiků menší i vyměřený úrok. Ku prospěchu překlenováku  by se ovšem zase daly přičíst zpravidla nižší poplatky než u hypotéky a větší dostupnost. Nejprůkaznější by zřejmě bylo vždy zkalkulovat každému zvažovanému konkrétnímu úvěrovému produktu (či kombinaci produktů) čistou úrokovou sazbu a RPSN – neboli roční procentní sazbu nákladů. Tak se prokáže jejich reálná nákladovost. Zpátky k našemu příkladu. Teprve po splnění podmínek pro přiklepnutí řádného úvěru je překlenovák jednorázově splacen přidělenou cílovou částkou. Tedy vklady (navýšenými o úroky a státní dotace) a „dorovnávacím“ úvěrem ze stavebního spoření. Na ten se ovšem může čekat i při splnění všech podmínek dlouhé měsíce. Lze ho ovšem také vyřídit už za pár dní. Zase záleží na spořitelně, tarifu atd.

Fáze spoření tak končí získáním řádného úvěru, který samozřejmě poté klasicky splácíte - zpravidla s nižší a garantovanou úrokovou sazbou oproti překlenováku (i jeho sazba ale může být fixována). Takto vzniklý dluh už postupně umořujete. Souhrnný produkt většinou bývá nastaven tak, aby se celkové finanční zatížení účastníka před a po přidělení řádného úvěru příliš nelišilo.

Nutno ještě zmínit, že při vyšších částkách překlenovacího úvěru mohou spořitelny vyžadovat zajištění zástavním právem k nemovitosti, rovněž ručení či uzavření životního pojištění nebo pojištění proti neschopnosti splácet. Musíte také prokázat dostatečné příjmy. Podle toho všeho jste pak zařazeni do některé z rizikových skupin s odpovídající hodnotou úrokové sazby.

Překlenovák zkrátka představuje rychlé peníze, které leckdy mohou vytrhnout trn z paty. Dá se například efektivně provázat s hypotékou při potřebě určité akontace, čili nutné počáteční sumy. Možnosti získat takzvanou 100% hypotéku jsou totiž v současnosti po „nedoporučení“ ze strany centrální banky docela omezené. Málokterá komerční banka vám půjčí na nový a k zástavě nabídnutý byt řekněme za 3 miliony Kč rovnou ony potřebné 3 miliony Kč. Spíš 90 % - což by v tomto případě představovalo 2,7 milionu Kč. Požadovanou akontaci ve výši 300 tisíc Kč by pak mohl zařídit právě překlenovací úvěr.

Na druhou stranu se překlenovák kvůli neumořování jistiny může pěkně prodražit, zejména když trvá delší čas. Také případná garance by něco stála. Rovněž jeho úroková sazba je ve srovnání s řádným úvěrem ze stavebního spoření zpravidla vyšší. Nadto může být časem korigována. Proto by v některých případech bylo určitě záhodno trpělivě dospořit k nároku na běžný úvěr; případně mimořádnými většími vklady co nejrychleji dospět k požadované akontaci a pak o něj zažádat. Překlenovák je ale žádanou finanční službou. Důkazem je, což mnohé zřejmě překvapí, že přes překlenovací úvěry je rozpůjčováno více peněz než přes klasické úvěry ze stavebka. Překlenovák i běžnou půjčku také lze díky zhruba 1 rok staré novele o spotřebitelském úvěru splatit předem bez výraznějších sankcí: Čtvrtinu každoročně během 1 měsíce přede dnem výročí uzavření smlouvy zcela zdarma. Jednorázově celou částku pak pouze za účelně vynaložené náklady spořitelny, maximálně však do 1 % (respektive do 0,5 %, když do konce úvěru zbývá méně než 1 rok) z uhrazeného dluhu.

Úroky z obou typů zmiňované účelové půjčky lze odečíst od daňového základu dlužníka. Roční maximální limit odpočtu za celou domácnost (půjčky jejích členů lze sloučit!) čítá 300 tisíc Kč.

Pro meziúvěr i řádný úvěr ze stavebního spoření samo sebou platí, že před jejich udělením si finanční instituce prověřují v registrech klientských informací platební schopnost žadatele (bonitu) a také jeho platební morálku u případných jiných závazků. Klient, který posílá úhrady řádně a včas – čili nemá negativní záznam – a je dostatečně bonitní, by měl dostat úvěr s výhodnějšími podmínkami než uchazeč ne zrovna solidní. Pakliže ten na půjčku vůbec někdy dosáhne. Neměl by. Zodpovědný zákazník představující nízký risk se prostě má u finančních institucí lépe než člověk, který si své závazky nedokáže pohlídat. Více k tématu po kliknutí na službu Hlídám si, kolik mám. A ještě k titulku – kdyby náhodou někdo netušil. Láce znamená levnost, lacinost.

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

BEST SELLER

Joint report CIBR+NBCIR

200 CZK/report

Increase your chance of getting a mortgage or loan by checking your information in the registers and finding out your rating. 

BEST SELLER

MyCredit

100 CZK/report

Prove your credibility to employers or property landlords with a short summary report on a single sheet.

BEST SELLER

Distrains

40 CZK/first query

Check for distrains against individuals and entrepreneurs in the official database. Avoid unnecessary troubles.

REPI report

200 CZK/report

Find out how energy companies, companies offering installment purchases, or online shops evaluate your creditworthiness.

Report from CIBR

200 CZK/report

Check your data regarding credit products and their repayment progress with banking institutions in the Banking Register. 

Report from NBCIR

200 CZK/report

Check your information about financial obligations and the progress of their repayment with companies in the Non-Banking Register.

#kolikmam365

499 CZK/year

Get a detailed overview of all your commitments in the CIBR and NBCIR registers, creditworthiness assessment, and receive alerts of changes. 

NetAgent

365 CZK/year

Monitor your personal and financial data online. This will help prevent the misuse of your data and identity theft.

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.