Vězení jen za pár nepravdivých údajů, bez vzniku hmotné škody? Ano. V Česku reálná hrozba. Umožňuje to § 211 trestního zákoníku definující úvěrový podvod. Ne všichni tento paragraf znají. Téměř určitě o něm příliš nevědí ti, kteří falšují data v žádosti o úvěr, například ohledně výše platu či zaměstnaní. Zřejmě si myslí, že jde o pouhou neškodnou formalitu, že úvěr budou po jeho získání řádně splácet a vše bude OK. Netuší, jak riskují. Banky a seriózní poskytovatelé nebankovních půjček mají dnes řadu sofistikovaných instrumentů, které dokážou detekovat a proklepnout podezřelé žadatele o úvěr hned na počátku schvalovacího procesu - například disponují registry klientských informací, různými ratingovými a scoringovými modely.

To je ale vlastně pro nepoctivce dobře. Pokud totiž úvěrový referent nepravdivé údaje sdělené žadatelem náhodou neodhalí či přehlédne a půjčka je schválena, tak vůbec nejčastěji k trestnímu stíhání dochází až v momentě, kdy dlužník přestane splácet. Věřitelská společnost si pak zpětně dodaná data ověří. Když jsou falešná, je s dlužníkem zle. Jedná se s velkou pravděpodobností o trestný čin. Konečné slovo má nicméně soud.  Úvěrový podvod se jako výslovně pojmenovaný delikt do novodobého českého trestního zákona dostal v roce 1998. Na jeho postihování totiž už nestačily „obyčejné“ paragrafy týkající se lidově řečeno podfuků. U úvěrového podvodu tak už není nyní například nutné dokazovat podvodný úmysl jako u jiných podvodů.

Je to proto poměrně přísné legislativní ustanovení, jehož zařazení do kodexu bylo evidentně následkem tunelování bank v 90. letech. Jeho zřejmým úkolem bylo a je zvýšit ochranu věřitelských úvěrových institucí. Podívejme se, co vlastně z dikce § 211 a dalších právních norem vyplývá: Až 2 roky vězení hrozí za zamlčení podstatných nebo uvedení nepravdivých či hrubě zkreslených údajů při sjednávání úvěrové smlouvy nebo při čerpání úvěru. Stejně může být potrestán ten, kdo bez souhlasu věřitele použije získané peníze na jiný než určený účel. A to v nikoli malém rozsahu. Ten zákon definuje jako nejméně 25 000 Kč.

3 roky natvrdo může vyfasovat ten, kdo byl za výše uvedené činy v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán. Až 5 let odnětí svobody riskuje pachatel, jenž výše uvedenými skutky způsobí větší škodu. Tou jsou myšleny podle současné legislativy sumy od 50 000 Kč výše. Až o 8 let vězení si koleduje nepoctivec, který uvedený trestný čin spáchá jako člen organizované skupiny či jako osoba, která má povinnost chránit zájmy poškozeného. Nebo způsobí-li značnou škodu, tedy větší než 500 000 Kč.

Až s 10 lety v káznici musí počítat ten, kdo výše uvedeným jednání zapříčiní škodu velkého rozsahu, čili nad 5 000 000 Kč. Nebo bude-li jeho zločin spojen s vlastizradou, teroristickým útokem nebo terorem.

Úvěrový podvod je vždy trestným činem. U deliktu s trestem odnětí svobody s horní hranicí do 5 let se jedná o přečin. V případě maximálního limitu nad 5 let se už bavíme o zločinu.  Tak tedy praví zákon. A realita? V roce 2014 registrovala česká policie přes 5600 úvěrových podvodů. Třikrát více než v roce 2011. Škoda způsobená věřitelům přesáhla 1 miliardu korun. Z celkového počtu asi 4 000 stíhaných lidí jich poprvé jednalo podvodně přibližně 2 600.  Naprostá většina z nich byla zcela jistě nemile překvapena, jak je paragraf o úvěrovém deliktu neúprosný.

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

BEST SELLER

Joint report CIBR+NBCIR

200 CZK/report

Increase your chance of getting a mortgage or loan by checking your information in the registers and finding out your rating. 

BEST SELLER

MyCredit

100 CZK/report

Prove your credibility to employers or property landlords with a short summary report on a single sheet.

BEST SELLER

Distrains

40 CZK/first query

Check for distrains against individuals and entrepreneurs in the official database. Avoid unnecessary troubles.

REPI report

200 CZK/report

Find out how energy companies, companies offering installment purchases, or online shops evaluate your creditworthiness.

Report from CIBR

200 CZK/report

Check your data regarding credit products and their repayment progress with banking institutions in the Banking Register. 

Report from NBCIR

200 CZK/report

Check your information about financial obligations and the progress of their repayment with companies in the Non-Banking Register.

#kolikmam365

499 CZK/year

Get a detailed overview of all your commitments in the CIBR and NBCIR registers, creditworthiness assessment, and receive alerts of changes. 

NetAgent

365 CZK/year

Monitor your personal and financial data online. This will help prevent the misuse of your data and identity theft.

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.