Půjčování by mělo být také zodpovědné, pomůže směnka

Zodpovědné zadlužování je v současnosti mantrou, čili opakujícím se zaklínadlem, většiny subjektů pohybujících se na úvěrovém trhu. Neméně důležité je ale rovněž i zodpovědné půjčování. To, že někoho založíte, a on vám peníze nevrátí ve slíbeném termínu, vás totiž může dostat do obdobných problémů, jako když nejste schopen umořovat dluh nebo kvůli jeho splácení neplníte ostatní finanční závazky. A hrozí zaklepání exekutora. Jedním z jednoduše použitelných nástrojů zodpovědného půjčování může být směnka. Její náležitosti, ale i úskalí z hlediska vystavovatele, čili dlužníka, byly popsány v minulém blogu.  Ale jak aplikovat směnku jako věřitel. Vezměte si třeba situaci, kdy vás kamarád požádá v restauraci o pár tisíc. Můžete mu půjčit na dobré slovo. Tak by se to zřejmě mezi opravdovými přáteli dít mělo. Zároveň ale pohříchu s přímou úměrou k výši půjčky platí: půjčit příteli, znamená ztratit ho.

Na konzultaci s právníkem či na ověření zápůjční smlouvy notářem není v té hospodě vzhledem k pokročilé hodině čas. Bylo by to navíc drahé. Proto je elegantním východiskem říct: „Ano půjčím ti, ale vystavíš mi směnku.“ Pokud to budoucí dlužník myslí se splacením vážně, neměl by se přeci urazit, naopak. A nemusí to být zrovna směnka na A4. Stačí konzumační lístek. Text může jednoduchý. Například: V Praze dne 1. srpna 2015. Za tuto směnku zaplatím 30. listopadu 2015 v Praze 25 000 Kč Janu Husovi. Zikmund Lucemburský (Podpis výstavce směnky pod jejím textem). Toť vše. Není toho moc. Nic ale nesmí chybět, jinak bude směnka neplatná. Proto by si formální náležitosti směnky měl zkontrolovat především věřitel.

Směnka se dá textově rozšířit například o čísla občanských průkazů, rodná čísla. Lze upřesnit adresy vystavení a splacení, uvést sumu i slovně. Není to ale nutné.  Pakliže by se například slovní a číselné údaje ohledně částky neshodovaly, platí nižší suma. Směnka také nemusí být pouze fixní, tedy splatná jen ke konkrétně uvedenému datu. Při jejím sepsání je možno určit, že bude vymahatelná například kdykoli při předložení (na viděnou, vistasměnka), určitý čas po předložení (lhůtní směnka), určitý čas po vystavení (datosměnka). Žádné jiné varianty nejsou možné – například směnky s postupnou splatností jsou ze zákona neplatné. V případě, že byste se ocitl u podepisování směnky jako třetí nezúčastněná osoba a byl byste požádán, abyste se na směnku podepsal jako svědek, tak nedoporučuji. Stal byste se automaticky ručitelem.

Vymáhání směnečných dluhů není příliš složité, ani zdlouhavé. Soud v podstatě zkoumá jen platnost směnky. Motivy, okolnosti a důvody jejího vzniku neřeší. Směnku bere jako jednostranně uznaný dluh. To informovaní dlužníci vědí. Proto může být směnka, bez dohry u soudu, dobrou prevencí před ztrátou peněz, ale i kamarádství.

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

BEST SELLER

Joint report CIBR+NBCIR

200 CZK/report

Increase your chance of getting a mortgage or loan by checking your information in the registers and finding out your rating. 

BEST SELLER

MyCredit

100 CZK/report

Prove your credibility to employers or property landlords with a short summary report on a single sheet.

BEST SELLER

Distrains

40 CZK/first query

Check for distrains against individuals and entrepreneurs in the official database. Avoid unnecessary troubles.

REPI report

200 CZK/report

Find out how energy companies, companies offering installment purchases, or online shops evaluate your creditworthiness.

Report from CIBR

200 CZK/report

Check your data regarding credit products and their repayment progress with banking institutions in the Banking Register. 

Report from NBCIR

200 CZK/report

Check your information about financial obligations and the progress of their repayment with companies in the Non-Banking Register.

#kolikmam365

499 CZK/year

Get a detailed overview of all your commitments in the CIBR and NBCIR registers, creditworthiness assessment, and receive alerts of changes. 

NetAgent

365 CZK/year

Monitor your personal and financial data online. This will help prevent the misuse of your data and identity theft.

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.