Sankce za prodlení se splácením úvěru dostanou zákonné limity

Výše možné smluvní pokuty za opožděné splátky spotřebitelského úvěru či hypotéky bude od 1. prosince 2016 zastropována. O to hned několikanásobně: Nebude smět přesáhnout 0,1 % denně z částky v prodlení. To se ale nebude vztahovat na situaci, kdy součet pokut v kalendářním roce nepřesáhne 3000 Kč. Druhé omezení se týká souhrnu všech uplatněných sankcí: nebude moci překročit 50 % z celkové výše úvěru. Třetí hranicí je 200 000 Kč. Více než toto maximum věřitel nebude moci dlužníkovi jako penále naúčtovat. Tyto horní limity vyplývající vedle dalších novot z nového zákona o spotřebitelských půjčkách (viz minulý blog) se budou vztahovat rovněž na úvěrové smlouvy uzavřené před letošním 1. prosincem: Podmínkou ale je, že k prodlení dojde až po tomto datu.

V momentálně platné legislativě jasně stanovené meze pro pokuty chybějí. Zákon nyní pouze nabádá k tomu, aby sankce nebyly v rozporu s dobrými mravy. Faktem nicméně je, že finanční penalizace přesahující několikanásobek původního úvěru nejsou dnes u mikropůjček do 5 000 Kč vůbec ojedinělé. O nějaké etice se tedy mluvit nedá. Jenomže! Současná zákonná norma se na tyto rychlé úvěry nevztahuje. Teprve nově schválená legislativa, respektive Česká národní banka, si na ně a jejich poskytovatele od konce letošního roku posvítí.

V současnosti mohou kromě bank, kampeliček (úvěrových družstev) a spořitelen poskytovat úvěry také podnikatelé a instituce, které k tomu mají živnostenské oprávnění. Nově ale budou tyto nebankovní společnosti povinny disponovat licencí získanou od centrální banky a zároveň složit základní kapitál nejméně 20 milionů Kč. Půjčovatelé budou muset předložit minimálně maturitní vysvědčení a úspěšně absolvovat zkoušky ze znalostí finančního trhu. Kvůli těmto restrikcím se očekává snížení počtu poskytovatelů půjček ze současných odhadem 50 000 na řádově několik set.

To byla ale odbočka od sankcí. Zpátky k nim. Pokud někdo bude ručit nemovitostí a nebude stíhat splácet, tak na doplacení dluhu dostane po výstraze od poskytovatele půjčky de facto půl roku. Zástavní věřitel přitom v této lhůtě nebude moci zástavnímu dlužníkovi bránit v prodeji zástavy za účelem splacení dluhu. Teprve po 6 měsících neúspěšného vymáhání bude moci věřitel zastavenou nemovitost zpeněžit.

Ovšem sankce nemusí být, a také určitě většinou nebudou, jediným postihem za prodlení. Věřitel bude mít vedle inkasa smluvní pokuty rovněž právo na náhradu účelně vynaložených nákladů souvisejících s pozdním placením či neplacením dlužníka. Rovněž bude mít nárok na vyplacení úroků z prodlení, ale jen v maximální výši stanovené zákonem. V současnosti je to něco málo přes 8 % ročně. Mimochodem ­– účelně vynaložené náklady se aplikují i na  předčasné splacení půjček (více předcházející blog).

Problematičtí dlužníci ovšem musí počítat s určitým možným pro ně „nepříjemným“ přeléváním mezi sankcemi, úroky a náklady za prodlení. Pokud by totiž například úrok z prodlení sjednaný před účinností nového zákona převyšoval nejvyšší přípustnou mez, tak rozdíl se bude považovat za náklady, které vznikly v souvislosti s prodlením. Případný rozdíl mezi těmito náklady a náklady účelně vynaloženými bude pak pokládán za smluvní pokutu. Adekvátně to platí po pokutu, která přesáhne maximální povolenou výši. Ani od 1. prosince 2016 se tedy nebude vyplácet úvěry nesplácet.

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

BEST SELLER

Joint report CIBR+NBCIR

200 CZK/report

Increase your chance of getting a mortgage or loan by checking your information in the registers and finding out your rating. 

BEST SELLER

MyCredit

100 CZK/report

Prove your credibility to employers or property landlords with a short summary report on a single sheet.

BEST SELLER

Distrains

40 CZK/first query

Check for distrains against individuals and entrepreneurs in the official database. Avoid unnecessary troubles.

REPI report

200 CZK/report

Find out how energy companies, companies offering installment purchases, or online shops evaluate your creditworthiness.

Report from CIBR

200 CZK/report

Check your data regarding credit products and their repayment progress with banking institutions in the Banking Register. 

Report from NBCIR

200 CZK/report

Check your information about financial obligations and the progress of their repayment with companies in the Non-Banking Register.

#kolikmam365

499 CZK/year

Get a detailed overview of all your commitments in the CIBR and NBCIR registers, creditworthiness assessment, and receive alerts of changes. 

NetAgent

365 CZK/year

Monitor your personal and financial data online. This will help prevent the misuse of your data and identity theft.

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.