Třetí vlna Milostivého léta má spláchnout exekuce daňové a správní

Na obzoru se vzdouvá už třetí vlna Milostivého léta. Zatímco první dvě – loňská a předloňská – nabízely odpuštění úroků a penále z dluhů u státních či veřejnoprávních institucí, které byly vymáhány soudními exekutory, tak ta letošní se bude vztahovat na nezaplacené daně a sociální pojištění. Tento typ neuhrazených pohledávek státu však většinou neřeší soudní exekutoři, nýbrž samotné dotčené úřady: finanční či sociální správa, celníci, obce, ale třeba i vězeňská služba. První dvě odpustková tsunami cílila ale jen na soudní exekuce, proto nedokázala daňové a správní resty spláchnout.

Podmínkou pro vytažení neplatiče z dluhové pasti má být opět zaplacení původní výše dluhu (jistiny) a plus poplatku za exekuční/správní náklady. Dlužníci – fyzické i právnické osoby, tedy rovněž firmy – na to ale mají mít ne dřívější tři měsíce, ale rovnou pět. Konkrétně období od 1. července do 30. listopadu 2023. Dalšími novinkami je možnost rozložení úhrady na splátky při dluhu vyšším než 5000 Kč i automatické vymazání jednotlivých nedoplatků daní do výše 200 korun, jestliže u jednoho správce daně nepřekročí dohromady 1000 Kč. Výjimkou je nemovitostní taxa, u které je stanovena maximální částka dluhu na 30 korun.

Podle údajů České správy sociálního zabezpečení by se nabídka mimořádného odpustku sankcí za nezaplacené odvody mohla týkat zhruba 715 tisíc fyzických a 262 tisíc právnických osob. Ministerstvo financí k nim přihazuje další desítky tisíc subjektů s daňovými nedoplatky. Aby se předešlo riziku spekulací se záměrným nesplácením, bude se pardon vztahovat pouze na příslušenství k jistinám vzniklým do 30. září 2022.

Připomeňme jen, že zatímco placení zdravotního pojištění je povinné ze zákona (i na něj se vztahovala Milostivá léta I a II), tak odvádět sociální pojištění musí jen zaměstnavatelé (za své zaměstnance) a OSVČ. Například nezaměstnaní, lidé bez zdanitelných příjmů, v neschopnosti, na rodičovské dovolené či studenti tuto povinnost nemají.

Za zmínku také stojí, že výše úroku z prodlení ročně nyní odpovídá repo sazbě stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů. Pokud tedy ve druhém pololetí loni byla sazba 7 %, pak úrok z prodlení dosahoval 15 %. Do konce roku 2021 se přitom penále počítalo jako 0,05 % dlužných odvodů za každý kalendářní den prodlení. Za rok tak mohlo přesáhnout 18 %.

Legislativní návrhy na Milostivé léto III z dílen Ministerstva financí a Ministerstva práce a sociálních věcí koncem ledna 2023 schválila česká vláda. Posuzovat je sice bude ještě Parlament a prezident, ale principiální změny se vzhledem k deklarovanému předjednání u další dluhové amnestie nečekají, snad pouze parametrické. Účinnosti mají příslušné novely nabýt již zmíněného 1. července 2023.

O prominutí sankcí mohou dlužníci žádat už nyní, ovšem úřady jim vyhovět nemusí. Poskytnout by jim však měly informaci o aktuální výši nedoplatku. Na přípravě svého oddlužení tak mohou exekvovaní začít pracovat ihned.

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

BEST SELLER

Joint report CIBR+NBCIR

200 CZK/report

Increase your chance of getting a mortgage or loan by checking your information in the registers and finding out your rating. 

BEST SELLER

MyCredit

100 CZK/report

Prove your credibility to employers or property landlords with a short summary report on a single sheet.

BEST SELLER

Distrains

40 CZK/first query

Check for distrains against individuals and entrepreneurs in the official database. Avoid unnecessary troubles.

REPI report

200 CZK/report

Find out how energy companies, companies offering installment purchases, or online shops evaluate your creditworthiness.

Report from CIBR

200 CZK/report

Check your data regarding credit products and their repayment progress with banking institutions in the Banking Register. 

Report from NBCIR

200 CZK/report

Check your information about financial obligations and the progress of their repayment with companies in the Non-Banking Register.

#kolikmam365

499 CZK/year

Get a detailed overview of all your commitments in the CIBR and NBCIR registers, creditworthiness assessment, and receive alerts of changes. 

NetAgent

365 CZK/year

Monitor your personal and financial data online. This will help prevent the misuse of your data and identity theft.

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.