Novomanželé krátce po svatbě dostali hypotéku na nový byt. Získali také půjčku na koupi auta. Oba v obou úvěrových smlouvách figurovali jako dlužníci. Ale i kdyby si teoreticky vzal půjčku jenom jeden z manželů, tak ten druhý se stává spoludlužníkem automaticky. Prostě veškerý majetek i závazky, které vznikly během manželství, patří do společného jmění manželů (SJM). Oba za něj mají společnou a nerozdílnou odpovědnost. Tak praví zákon.

SJM, dříve označované také jako bezpodílové spoluvlastnictví, sice lze omezit, přesněji zúžit, ale je k tomu potřeba například předmanželská smlouva nebo notářsky potvrzená dohoda. To je ovšem jiná kapitola. Více se o této problematice můžete dočíst rovněž na tomto webu kolikmam.cz; v jednom z posledních blogů.

Zpátky k příběhu. Jak to leckdy bohužel bývá, pár si přestal časem rozumět. Vztah dospěl k rozvodu. Domluvili se, že po rozluce bude ona dál splácet spotřební úvěr a zůstane jí auto. Jemu zase bude patřit společně získaná nemovitost. A tak si logicky a spravedlivě vezme na starost hypotéční splátky. Rozvodový soud toto jejich rozhodnutí potvrdil. V rozsudku konstatoval bez další konkretizace, že se obě strany dohodly na vypořádání majetku i dluhů.

Oba exmanželé poté žili v omylu, že pro rozdělení SJM udělali maximum. Jejich dohoda také pár měsíců bezproblémově fungovala. Pak se ale bývalý manžel dostal do finančních potíží. Přestal hypotéku splácet a nespolupracoval ani na řešení narůstajícího dluhu. Věřitelská banka se následně snažila v souladu s hypotéční smlouvou vyzvat k uhrazení splátek bývalou manželku. Jenže ta se po rozvodu přestěhovala. Změnila kontaktní údaje. Poskytovateli hypotéky je opomněla sdělit v domnění, že k němu po rozvodovém řízení už nemá žádné závazky. Že je neplatičem a registrovaným dlužníkem se tak ke svému překvapení a velké nemilosti dozvěděla, až když ji na nové adrese „vypátral“ exekuční příkaz.

První chybou bylo, že oba bývalí partneři nabyli mylného přesvědčení, že věřitelská finanční instituce musí jejich soudem posvěcenou dohodu ohledně rozdělení společného jmění manželů akceptovat. A že si tedy po rozvodu přestali navzájem být spoludlužníky. Jenomže ze spoludlužnictví může, avšak nemusí, vyvázat pouze věřitelská banka. Je ovšem potřeba ji o to požádat. V našem příběhu by poskytovatel hypotéky zřejmě následně posoudil schopnost bývalého manžela samostatně splácet. Mohl by také v případě záporné odpovědi navrhnout přistoupení jiného spoludlužníka k hypotéční smlouvě – například nového partnera nebo člena jeho rodiny. Pak by eventuálně svolil s vyvázáním exmanželky ze spoludlužnictví k hypotéce.

Je také důležité si uvědomit, že rozvodový soud výslovně nekonstatuje, že tento pán či ona dáma přestávají být dlužníky. Do konkrétního smluvního vztahu klient-věřitel rozvodový soudce nevstupuje.

Druhou už zmíněnou chybou exmanželky, a také porušením smluvní povinnosti, bylo nenahlášení změny bydliště a dalších údajů věřitelské bance. Ta ji pak jako spoludlužnici neměla jak upozornit na vzniklý nedoplatek. Nešlo zavčas hledat společně průchodné východisko.

Banka proto ztratila s neplatiči trpělivost. Využila krajního řešení a navrhla soudní prodej zástavy. Jenže žena měla v konkrétním případě smůlu: Výtěžek z prodeje pro nízký zájem o nabízený byt kvůli negativní změně v lokalitě nepokryl celkový vzniklý dluh, který se sestával z dosud nesplacené části hypotéky, pokut a dalších výloh. Proto postihla následná exekuce i další majetek a příjmy obou dřívějších manželů.

I kdyby ale soudní prodej či veřejná dražba zástavy pokryly celou dlužnou částku a naběhlé sankce (v reálu tomu tak většinou je), stejně by jméno exmanželky zůstalo v registru dlužníků. A to by v budoucnu výrazně snížilo její šanci na získání jakéhokoliv dalšího úvěru. A pokud by ho náhodou dostala, tak za dražších podmínek než ostatní žadatelé.

V případě bývalé manželky se přitom vzniklá situace nemusela tak dramaticky vyhrotit. Kdyby byla uživatelem nové služby HLÍDÁM SI, KOLIK MÁM, byla by jí prostřednictvím SMS či mailu zaslána informace o tom, že nebyla včas zaplacena pravidelná splátka hypotéky. Bezprostředně po neuhrazení. Exmanželka by tak problém mohla s exmanželem a věřitelskou bankou řešit s dostatečným předstihem. A dohodnout kompromisní postup. Bez fatálních následků.

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

BEST SELLER

Joint report CIBR+NBCIR

200 CZK/report

Increase your chance of getting a mortgage or loan by checking your information in the registers and finding out your rating. 

BEST SELLER

MyCredit

100 CZK/report

Prove your credibility to employers or property landlords with a short summary report on a single sheet.

BEST SELLER

Distrains

40 CZK/first query

Check for distrains against individuals and entrepreneurs in the official database. Avoid unnecessary troubles.

REPI report

200 CZK/report

Find out how energy companies, companies offering installment purchases, or online shops evaluate your creditworthiness.

Report from CIBR

200 CZK/report

Check your data regarding credit products and their repayment progress with banking institutions in the Banking Register. 

Report from NBCIR

200 CZK/report

Check your information about financial obligations and the progress of their repayment with companies in the Non-Banking Register.

#kolikmam365

499 CZK/year

Get a detailed overview of all your commitments in the CIBR and NBCIR registers, creditworthiness assessment, and receive alerts of changes. 

NetAgent

365 CZK/year

Monitor your personal and financial data online. This will help prevent the misuse of your data and identity theft.

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.