V prohlášení o majetku musí být uvedeny i všechny větší dluhy

Dalším prostředkem finančního úřadu pro zjištění skutečných příjmů poplatníka pro jejich případné dodanění je výzva k podání prohlášení o majetku. Na rozdíl od výzvy k prokázání příjmů, kterou se zaobíral minulý blog, to sice není úplná legislativní novinka – využívána je léta například při exekucích – nicméně nový zákon o prokazování původu majetku účinný od prosince 2016 výrazně zvýšil palebnou sílu této zbraně proti daňovým únikářům.

Zatímco v souvislosti s nereagováním na výzvu k prokázání příjmů či nevěrohodnou odpovědí na ni hrozí finanční sankce ve výši až 100 % z dodatečně vyměřené daně, tak nepodání či zkreslení prohlášení o majetku je nyní možno potrestat vedle udělení pokuty či zákazu činnosti až 3letým vězením. Maximální sazbu pro odnětí svobody za uvedený trestný čin tedy nová legislativa ztrojnásobila.  Apelem k „majetkové zpovědi“ ovšem berňák nemůže libovolně bombardovat kohokoliv. Při selhání předchozích dohledávacích pomůcek – včetně zmíněné výzvy k prokázání příjmů – musí správce daně disponovat mimo jiné důvodným podezřením, že majetek sondovaného poplatníka nad rámec jeho vlastnictví zjistitelného z veřejně dostupných rejstříků a evidencí – například z katastru nemovitostí či registru vozidel – přesahuje limit 10 milionů Kč. Výzva k prohlášení o majetku tak cílí především na nemovitosti a peníze v zahraničí.

Pokud ale daňový poplatník usoudí, že takovýto jeho majetek hodnotu 10 milionů Kč nepřesahuje, může správci daně pouze ohlásit tuto skutečnost – a to bez dalších podrobností. I toto strohé sdělení však má povahu prohlášení o majetku. Při jeho nepravdivosti či překroucení faktů je občan tedy taktéž vystaven reálnému riziku nedobrovolného pobytu za mřížemi.

K tomu jednu poznámku na okraj: Kvůli výše uvedenému zmíněný zákon o prokazování původu majetku, ač vyšel samostatně ve Sbírce zákonů pod č. 321/2016, de facto několika paragrafy (§ 38x až 38 zc) doplňuje zákon o daních z příjmu a rozšiřuje § 227 trestního kodexu.

Poplatník je povinen v prohlášení o majetku uvést v 60denní lhůtě kromě plátce mzdy, poskytovatele platebních služeb a svých pohledávek rovněž své peněžité dluhy přesahující 100 tisíc Kč. Nicméně ve vlastním zájmu může pro jasnější transparentnost svých zdrojů zmínit také finanční závazky nižší. Pokud by náhodou čerpal více úvěrů a neměl v hlavě úplně aktuální přehled o jejich stavu, může směle využít služeb tohoto portálu: kolikmam.cz.

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

BEST SELLER

Joint report CIBR+NBCIR

200 CZK/report

Increase your chance of getting a mortgage or loan by checking your information in the registers and finding out your rating. 

BEST SELLER

MyCredit

100 CZK/report

Prove your credibility to employers or property landlords with a short summary report on a single sheet.

BEST SELLER

Distrains

40 CZK/first query

Check for distrains against individuals and entrepreneurs in the official database. Avoid unnecessary troubles.

REPI report

200 CZK/report

Find out how energy companies, companies offering installment purchases, or online shops evaluate your creditworthiness.

Report from CIBR

200 CZK/report

Check your data regarding credit products and their repayment progress with banking institutions in the Banking Register. 

Report from NBCIR

200 CZK/report

Check your information about financial obligations and the progress of their repayment with companies in the Non-Banking Register.

#kolikmam365

499 CZK/year

Get a detailed overview of all your commitments in the CIBR and NBCIR registers, creditworthiness assessment, and receive alerts of changes. 

NetAgent

365 CZK/year

Monitor your personal and financial data online. This will help prevent the misuse of your data and identity theft.

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.