Vyšší odpočty a příspěvky zaměstnavatele aneb Novinky penzijka

Doplňkové penzijní spoření letos poprvé umožňuje snížit základ daně (za rok 2017) až o 24 000 Kč. Ještě loni si klienti mohli odečíst jen maximálně 12 000 Kč. Při 15% dani z příjmu to představuje zdvojnásobení daňové úlevy z až 1800 Kč na až 3600 Kč. Připomínám, že pokud si daňové přiznání vyplňujete sami, měli byste ho odevzdat ideálně do 3. dubna. Jestliže ho za vás dělá poradce, tak nejzazším termínem dodání je 2. červenec. Zaměstnanec bez vyšších vedlejších příjmů přiznání nepodává, musí ale do 15. února poprosit podnikovou účetní o roční zúčtování daně. Částka pro daňový odpočet z titulu penzijního spoření se počítá z roční sumy vkladů, která přesáhne 12 000 Kč. Za těchto „prvních“ 12 000 Kč vám totiž už náleží maximální státní příspěvek v roční výši 2760 Kč, respektive v měsíční hodnotě 230 Kč při měsíčním vkladu minimálně 1000 Kč. A jelikož smí nezdanitelná položka dosáhnout dle zákona maximálně oněch zmíněných 24 000 Kč, je z hlediska absolutního výnosu optimálním ročním souhrnným vkladem 36 000 Kč (12 000 Kč pro zajištění nejvyšší možné státní podpory + 24 000 Kč kvůli dosažení největšího možného daňového odpočtu).

Jinými slovy a po přepočtu: pro nabytí maximálního zisku při co možná nejmenším nutném vkladu je nejefektivnější spořit 3000 Kč měsíčně. Proveditelná je rovněž mimořádná jednorázová roční úložka 36 000 Kč. Pak ale ztrácíte právo na příspěvky státu za ty měsíce kalendářního roku, které předcházely měsíci, ve kterém k jednorázové platbě došlo. V tom je rozdíl oproti stavebku – viz jeden z minulých blogů.

Dokonce lze poslat na účet penzijka rovnou třeba 180 000 Kč (nebo jinou vyšší sumu) na 5 či více let dopředu. Mimořádné jednorázové vklady jsou povoleny i při pravidelném spoření. Vždy se ale raději o frekvenci spoření - pro identifikaci všemožných vychytávek a zádrhelů – předem pobavte se svou penzijní společností.

Pokud byste ročně uložili na penzijko v měsíčních platbách dejme tomu dohromady 50 000 Kč, tak těch 14 000 Kč „navíc“ oproti popsanému optimu by už sice negenerovalo žádné další zvýšení státního příspěvku ani daňového odpočtu, ale aspoň by se vám mělo přesunout z hlediska nároku na oba benefity do následujícího kalendářního roku. V něm by vám pak pro vyladění výnosu mělo stačit dospořit v rámci našeho hypotetického příkladu už jen 22 000 Kč, abyste se dostali na oněch „požehnaných“ 36 000 Kč. Opět ale doporučuji dopady takovéto alternativy střádání peněz konzultovat s penzijní společností, u které penzijko vedete či se chystáte mít. Dost totiž může záležet na podmínkách smlouvy, variantě zvoleného spoření a paletě doprovodných služeb.

Platby na penzijko se dají po dohodě odložit. Dokonce i přerušit. Přináší to ale určitá negativa. O nich příště.

Zajímá-li někoho podrobnější informace ohledně zmiňovaného státního příspěvku, tak dle § 14 zákona o doplňkovém penzijním spoření na něj vzniká nárok při minimální měsíční úložce 300 Kč. Nejnižší možný měsíční vklad je přitom jen 100 Kč. Když se částka spoření za měsíc pohybuje mezi 300 Kč999 Kč, činí výše měsíčního státního bonusu 90 Kč + 20 % ze sumy přesahující 300 Kč. U vkladů nad 1000 Kč je už ale hodnota státní podpory konstantní, tedy neměnná ve výši 230 Kč. Touto částkou je tedy měsíční erární dotace „zastropována“, čili shora omezena.

Uvedeným ročním ziskem až 6360 Kč (2760 Kč podpora + 3600 Kč úleva na daních) při vložení až 36 000 Kč ale výčet potenciálních profitů klienta doplňkového spoření nekončí. Další potěšující novinkou totiž je, že suma ročního příspěvku zaměstnavatele, která je ještě osvobozena od 15% daně z příjmu a od odvodů na sociální a zdravotní pojištění, je od roku 2017 zvednuta z předešlých 30 000 Kč na 50 000 Kč.

To je eventuálně rovněž dost slušný bonus. Nicméně nutno poznamenat, že státní příspěvek či úlevy na daních se počítají jen z vlastních úspor účastníka spoření, nikoliv z peněz deponovaných na penzijko jeho zaměstnavatelem. Na druhou stranu tento zaměstnanecký benefit zvyšuje celkovou sumu, kterou střadatel v rámci penzijního spoření investuje do jím vybraného typu fondu nebo mixu fondů. Mimochodem, dotace pracovníkům na doplňkové spoření je pro firmy daňově uznatelným nákladem.

Zhodnocení peněz vložených do penzijka ovlivňuje také zvolená investiční strategie klienta. Investiční taktiku, formy a podmínky výplaty tohoto finančního produktu a také jeho výhodnost z generačního hlediska probereme v některém z dalších blogů.

A ještě douška, chcete-li PS (post skriptum). Hlavním smyslem doplňkového penzijního spoření je přilepšení ke starobní penzi, což ostatně naznačuje název produktu. To ale není v rozporu s tím, že to může zároveň být i docela šikovný investiční instrument. Neplést si ho s penzijním připojištěním! To už sice nelze sjednat, ale stále existuje. A se stejnou podporou státu, jaké se těší penzijní spoření. Na rozdíl od něj má ale připojištění (i jemu se říká „penzijko“) jen jednu variantu investičního fondu – konzervativní. Výnosnost tohoto fondu nemůže spadnout do minusu. Ovšem nebude nijak závratná. Připojištění lze převést na spoření, naopak to nelze. Nu - a pak tu ještě máme ono „velké státní“ důchodové neboli penzijní pojištění. Účastníci tohoto pojištění mají nárok například na starobní či invalidní důchod.

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

BEST SELLER

Joint report CIBR+NBCIR

200 CZK/report

Increase your chance of getting a mortgage or loan by checking your information in the registers and finding out your rating. 

BEST SELLER

MyCredit

100 CZK/report

Prove your credibility to employers or property landlords with a short summary report on a single sheet.

BEST SELLER

Distrains

40 CZK/first query

Check for distrains against individuals and entrepreneurs in the official database. Avoid unnecessary troubles.

REPI report

200 CZK/report

Find out how energy companies, companies offering installment purchases, or online shops evaluate your creditworthiness.

Report from CIBR

200 CZK/report

Check your data regarding credit products and their repayment progress with banking institutions in the Banking Register. 

Report from NBCIR

200 CZK/report

Check your information about financial obligations and the progress of their repayment with companies in the Non-Banking Register.

#kolikmam365

499 CZK/year

Get a detailed overview of all your commitments in the CIBR and NBCIR registers, creditworthiness assessment, and receive alerts of changes. 

NetAgent

365 CZK/year

Monitor your personal and financial data online. This will help prevent the misuse of your data and identity theft.

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.