Ztráta příjmu při odchodu ze zaměstnání se dá minimalizovat

O docela velké peníze se může hrát při ukončování pracovního poměru: Jde o výši odstupného. Ale také o podporu, pokud tedy odcházející zaměstnanec plynule nepřejde na jiný job. Téma je to aktuální. Turbulentní doba koronavirová zapříčinila a bohužel stále ještě způsobuje finanční potíže či dokonce bankroty mnoha firem. Nutno ale zároveň konstatovat, že řadě podniků – hlavně inovátorům zvládajícím digitalizaci – otevírá na trhu nové prostory a možnosti. Existenční problémy určitě nemají třeba výrobci testů, vakcín, respirátorů… 

Zpět k jádru věci. Má-li tedy váš zaměstnavatel potíže, kvůli kterým se rozhodne snižovat personální stavy, a ukáže-li přitom prstem na vás, tak rozhodně trvejte na tom, aby vám dal výpověď. Žádná dohoda. Výpověď může být jedině písemná. A musí uvádět pouze ty důvody, které deklaruje zákoník práce. Ne jiné. Pokud jsou tyto příčiny organizační (zánik či přemístění firmy nebo nadbytečnost, třeba kvůli nedostatku zakázek), tak má pracovník po uplynutí 2měsíční výpovědní lhůty automaticky právo na minimální odstupné ve výši 1 až 3 svých průměrných platů podle délky pracovního poměru. Pro 3 platy jsou nutné alespoň 2 roky u dotyčného zaměstnavatele.

Tento nárok – mimochodem vzniká i při jiných závažných okolnostech: zdravotních (minimálně 12 platů), pečovatelských, změna bydliště … – by sice měl i po podepsání dvoustranné dohody o rozvázání pracovního poměru, ale jestliže by v ní nebyly organizační důvody jako příčina výslovně zmíněny, mohl by později nastat problém s jejich prokazováním. A úřad práce by pak bývalému pracovníkovi – už jako uchazeči o zaměstnání (to je podmínka) – vyplácel podporu jen ve snížené 45% výši. A tedy ne 65 % předchozího průměrného čistého výdělku první 2 měsíce a 50 % po další dva měsíce.

Tomuto riziku nicméně nečelí lidé s vyššími příjmy, protože maximální podpora je zastropována: 0,58násobkem celostátní průměrné mzdy. Aktuálně je tak jejím horním limitem 20 tisíc Kč a nějaké drobné, při rekvalifikaci plus cca 2000 Kč. Platí i pro toho, kdo bral třeba čistých 100 tisíc Kč. Jeho případná podpora tak bude oproti jeho výdělku zhruba pětinová, ne 45%. Délka podpůrčí doby je přitom v Česku stanovena u osob do 50 let na 5 měsíců, pro věk 50–55 na 8 a nad 55 roků na 11 měsíců.

Ovšem pozor! Právo na odstupné – a ať už bylo vyplaceno nebo ne – odsouvá termín čerpání podpory v nezaměstnanosti. A to dle počtu měsíců, které odstupné „pokrývá“. Odvíjí se to ale od zákonného minimálního (sic!) odstupného. Jestliže například odpovídá 3 platům, ale firmou bylo navýšeno na 6násobek, tak „zdržení“ podpory zůstane pouze 3měsíční.

Co však dělat, jestliže bankrotující firma kvůli nedostatku hotovosti nepošle odstupné na účet ve standardním, tedy nejbližším výplatním termínu? A ani v dalším? Aby nebyl propuštěný zaměstnanec zcela bez prostředků (nemá-li dost našetřeno), poskytne mu úřad práce finanční kompenzaci. Na bývalém zaměstnavateli ji pak vymáhá, za asistence celníků. I když se to podaří, tak to nebrání propuštěnému soudně po firmě dál požadovat odstupné v plné výši. Okolky s odstupným se tedy podniku, který propouští, mohou notně prodražit. Pracák lze obdobně žádat i o kompenzace za dlužnou mzdu, slíbené odměny i odchodné. To je refundace za předčasné odvolání vedoucího zaměstnance, podmíněná ale současným sjednáním konkurenční doložky.

V každém případě by se měl člověk po ukončení svého pracovního angažmá registrovat na úřadu práce co nejdříve, aby za něj začal stát platit zdravotní (to je povinné) i sociální pojistné. A pro jistotu oznámit změnu i své zdravotní pojišťovně. Jinak by ho mohla považovat za osobou bez zdanitelného příjmu, která si musí platit zdrávko sama – momentálně 2052 Kč/měsíc, počítá se z minimální mzdy.
Zaevidovat se na pracáku je důležité i s ohledem na budoucí kalkulaci starobního důchodu. Trvání evidence se totiž započítává jako takzvaná náhradní doba pojištění. Kdo se neregistruje a sociálko, neplatí, ten si penzi de facto snižuje.


Ještě pár poznámek závěrem. V některých případech může být ukončení pracovního poměru dvoustrannou dohodou výhodné nejenom pro zaměstnavatele, nýbrž i pro zaměstnance. Firma třeba nemá k jeho propuštění zákonné důvody. Nechce si je vymýšlet, riskovat případné pozdější obtížné dokazování a postihy od inspekce práce. A tak rychlý odchod „v zájmu všech“ je ochotna kompenzovat nechtěnému pracovníkovi vyšším odstupným. Měl by ho požadovat.
Na podporu nemá právo uchazeč o zaměstnání, který dostal výpověď za porušení pracovních povinností, a to zvlášť hrubým způsobem. K odmítnutí odstupného stačí už jen prosté porušování povinností či neuspokojivé pracovní výsledky. Mít práci na háku se tedy také nemusí vyplatit.

Nárok na podporu má i živnostník, OSVČ, podnikatel. A to za obdobných podmínek jako zaměstnanec. Jen suma státní subvence se dovozuje od sociálního pojištění, které si měsíčně platí. To je ale samostatné téma na jednu z příštích „kapitol“. Stejně jako instrumenty, kterými je dobré se zabezpečit pro případ ztráty zaměstnání či krachu podnikání. Mezi ně patří například pojištění proti výpadku příjmu, pro případ nemoci a neschopnosti splácet své závazky, třeba hypotéku.

 

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

BEST SELLER

Joint report CIBR+NBCIR

200 CZK/report

Increase your chance of getting a mortgage or loan by checking your information in the registers and finding out your rating. 

BEST SELLER

MyCredit

100 CZK/report

Prove your credibility to employers or property landlords with a short summary report on a single sheet.

BEST SELLER

Distrains

40 CZK/first query

Check for distrains against individuals and entrepreneurs in the official database. Avoid unnecessary troubles.

REPI report

200 CZK/report

Find out how energy companies, companies offering installment purchases, or online shops evaluate your creditworthiness.

Report from CIBR

200 CZK/report

Check your data regarding credit products and their repayment progress with banking institutions in the Banking Register. 

Report from NBCIR

200 CZK/report

Check your information about financial obligations and the progress of their repayment with companies in the Non-Banking Register.

#kolikmam365

499 CZK/year

Get a detailed overview of all your commitments in the CIBR and NBCIR registers, creditworthiness assessment, and receive alerts of changes. 

NetAgent

365 CZK/year

Monitor your personal and financial data online. This will help prevent the misuse of your data and identity theft.

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.