Exekuční omilostňování končí, akční dlužníci ale ještě mají naději

Unikátní 3měsíční státní oddlužovací akce nazvaná bez respektu ke svému zimnímu načasování Milostivé léto (po vzoru bible) se nezadržitelně blíží ke svému konci. Během zbývajících pár dní je však stále ještě možné zbavit se dluhu v exekuci zaplacením pouze jeho původní výše – tedy jen jistiny, bez penále, úroků a dalších naběhlých nákladů – plus poplatek 908 Kč. Exekutor však musí peníze dostat na svůj účet nejpozději do 28. ledna 2022. A to včetně poznámky (v platbě, mailu, datovce…), že dlužník úhradou využívá Milostivého léta a žádá o zastavení exekuce.

Aby to dlužník státu, polostátní firmy či veřejnoprávní instituce (typicky zdravotních pojišťoven, ČEZu, ČT a ČRo, dopravních podniků, měst, obcí… ne finančních úřadů = výjimka!) stihnul, musí být proaktivní a takzvaně hýbnout kostrou. Pokud toho není z nějakého důvodu schopen, může to za něj udělat člen rodiny vybavený od něj plnou mocí, případně dobrý kamarád či jiný zástupce. Nebo se lze obrátit na některou z dluhových poraden, které jsou většinou schopny provést ho zmíněným „osvobozovacím“ procesem krok po kroku. Kontaktů na ně je plný net.

Pokud si exekvovaný není jistý, kolik exekucí je proti němu vedeno, tak na nějaké „papírové“ dopisování si s exekutorem už je dost pozdě. Naštěstí, náš svět už je hodně online, což může pomoci opožděné pátrání významně urychlit. Kolika exekucemi je zatížen, který soud je nařídil, jaká úřední osoba byla pověřena jejich provedením a další detaily se dají okamžitě zjistit za mírný poplatek v Centrálním registru exekucí. Výpis z něj nabízí i tento portál kolikmam.cz. Konkrétní jméno exekutora sice neobsahuje, zato spisovou značku exekuce (třeba sp. zn. 123 Ex./6). Dle čísla pak lze dotyčného vykonavatele identifikovat (včetně kontaktů) ze seznamu exekutorů zveřejněného na webu Exekutorské komory.

Jestliže z výpisu není jasná výše splacené jistiny a kolik je tedy třeba exekutorovi doplatit, tak nejrychlejší bude mu hned zavolat a zeptat se ho. Případně se objednat k osobnímu nahlédnutí do exekučního spisu přímo na jeho úřadě. Třeba ale bude ochoten částku rovnou sdělit po telefonu. Termín lze domluvit i mailem. Nezdaří-li se to, tak pořád by mělo být pro dlužníka neboli povinného výhodné zaplatit celou původní jistinu (+poplatek) a zbavit se aktuálního několikanásobně narostlého dluhu.

Exekuční spis si lze od Nového roku na vyžádání také nechat zdarma zaslat na CD nosiči, případně by ho měl/mohl exekutor uložit do cloudu a hned zpřístupnit. Není ale jisté, zda už a jak rychle to v praxi funguje. Původní částku dluhu by mohl povinný – pokud si exekuční korespondenci vyzvedává a schovává – také vyčíst z počátečního exekučního příkazu. Nebo z dokumentace o stavu exekuce, kterou by mu měl exekutor každý rok posílat.

Jestliže by si někdo potřebné informace o zbylé částce jistiny (většinou je ale nesplacena, úroky a poplatky měly do konce roku 2021 přednost) chtěl s exekutorem přesto vykomunikovat „na dálku“, pak by to měl udělat přes datovou schránku, kterou si může s podporou BankId založit ihned. Následný mailing skrze datovku je také okamžitý, bez pošťáka. A na úrovni doporučeného, tedy oficiálního úředního dopisu, který nelze přehlednout a ignorovat. Většina plateb také je/může být expres.
K Milostivému létu se hlásí – ač nemusí – i celá řada soukromých institucí, včetně bank a třeba pojišťoven poskytujících povinná ručení na auta. Objevily se dokonce i případy, kdy exekutor sám za dlužníka kontaktoval privátní věřitelskou firmu, která se k akci původně nepřipojila. A dohodl odpuštění pokut a úroků z prodlení s podmínkou zaplacení či doplacení jistiny. Vyloučeno není ani prodloužení lhůty odpustkové operace konkrétním privátním věřitelem. Pro dlužníky tedy platí mírně vulgární, zato trefné pořekadlo: Lína huba, holé neštěstí. Pro získání základních informací o exekucích lze využít i další ze služeb kolikmam.cz nazvanou MůjKredit. Ta poskytuje kompletní přehled o dluzích a závazcích, neboť obsahuje i některé bazální údaje z bankovníhonebankovního registrů a data z REPI (systém sdílených informací věřitelských firem poskytujících služby i na splátky).

V rámci Milostivého léta stát (tedy daňoví poplatníci) nepodává pomocnou ruku jen lidem v exekuci. Snížením daní částečně odškodňuje i věřitele, nějaké peníze na úhradu nákladů pošle i exekutorům. A nejde o jedinou aktuální oddlužovací aktivitu. Od počátku roku 2022 běží – na základě schválení velké novely exekučního řádu v polovině roku 2021 – tříměsíční ukončování takzvaných bagatelních exekucí. Tedy těch za původní dluh do 1500 Kč, který je minimálně 3 roky nevymahatelný. Tyto marné exekuce ovšem mohou pokračovat další 3 roky (a pak ještě jednou 3 léta), jestliže věřitel s exekuční stopkou nesouhlasí a zaplatí určitý paušál za pokračování vymáhání.

Záleží jen na dlužníkovi, který se do zmíněné částky pro ukončování bagatelních exekucí vejde, jakou cestu zvolí. Zda se zaplacením jistiny (+908 Kč) rychle a elegantně zbaví svého závazků (v rámci Milostivého léta), anebo dál nic platit nebude a počká si na zastavení exekuce. S tím, že tato exekuce, která mu v mnoho ohledech znepříjemňuje život – například při výběru zaměstnání – může dál na přání věřitele trvat. Až dalších 6 let. Dluhy by se ale přece splácet měly. Stejně jako sliby plnit. Byť jen částečně. Snaha se cení. 

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Společný výpis BRKI+NRKI

200 Kč/výpis

Zvyšte vaši šanci na získání hypotéky nebo půjčky tím, že si ověříte údaje v registrech a zjistíte si vaše hodnocení. 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

MůjKredit

100 Kč/výpis

Prokažte vaši důvěryhodnost zaměstnavatelům nebo pronajímatelům nemovitostí zkráceným výpisem. 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Exekuce

40 Kč/dotaz + 25 Kč za detail

Prověřte exekuce u osob a podnikatelů v oficiální databázi. Vyhnete se zbytečným nepříjemnostem. 

Výpis z REPI

200 Kč/výpis

Zjistěte jak energetické společnosti, firmy poskytující nákupy na splátky či eshopy hodnotí vaši úvěruschopnost.

Výpis z BRKI

200 Kč/výpis

Zkontrolujte vaše údaje týkající se úvěrových produktů a průběhu jejich splácení u bankovních institucí v Bankovním registru.

Výpis z NRKI

200 Kč/výpis

Zkontrolujte vaše údaje o finančních závazcích a průběhu jejich splácení u společností v Nebankovním registru. 

#kolikmam365

499 Kč/rok

Získejte detailní přehled všech závazků v registrech BRKI a NRKI, hodnocení úvěruschopnosti a upozornění v případě změn.

NetAgent

365 Kč/rok

Monitorujte vaše osobní a finanční data na internetu. Předejdete tím zneužívání vašich dat a krádežím identity.

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.