Dostat něco darem… Pro obdarovaného na první pohled příjemná a bezriziková situace. Ovšem kdyby svůj druhý pohled upřel na příslušné paragrafy občanského zákoníku, zjistil by, že i tato transakce určitý risk představuje.  Dejme tomu, že otec dá svému ženatému synovi nové auto. Synek se ale časem začne chovat ke svému taťkovi arogantně; nakonec mu ani nezvedá telefony. Všemožně mu brání v setkávání s vnoučaty.

Pomlouvá ho, kde může…Potom má ovšem táta právo svůj dar odvolat a chtít ho po synovi zpátky.Právním důvodem je v tomto případě nevděk. Za ten se považuje také porušení dobrých mravů vůči osobě dárci blízké. Otec by ale neměl nárok na vrácení fungl nového automobilu. Tedy požadovat ho zpět ve stavu, v jakém ho daroval. Musel by se spokojit s jeho přiměřenou „ojetostí“. Kdyby ale nevděčný syn věnované auto vřed vrácením naschvál naboural nebo ho při své plné příčetnosti otestoval v maximální rychlosti na tankodromu – což by se zřejmě neobešlo bez určité devastace vozidla - tak to by mu zřejmě neprošlo. Úmyslné poškození by musel otci nahradit. Dárce může svůj dar odvolat do 1 roku ode dne, co mu obdarovaný ublížil. Nebo do roka a do dne, co se o projeveném nevděku dozvěděl. I dědic zemřelého dárce může dar zrušit – rovněž nejpozději do 1 roku od smrti dárce. Důvodem pro zpětvzetí prezentu může být také hmotná nouze dárce. Ztratil-li by například otec práci či příjmy do té míry, že by neměl ani na základní potraviny, mohl by žádat po synovi zpět auto nebo peníze. Ale pozor: nanejvýš v takové sumě, která mu nutnou výživu zajistí. A nesměl by se do svých trablů dostat svou hrubou nedbalostí či úmyslně.

Právo dožadovat se kompenzace, pokud ho neuplatní samotný dárce, má rovněž osoba, o kterou je povinen se starat. Například jeho mladší syn, který studuje a nemá vlastní výdělek. Obdarovaný se ale může této povinnosti zprostit poskytováním toho, co je k této výživě potřeba. Neměl by také povinnost cokoliv vracet, kdyby se rovněž on dostal do hmotné bídy. Nejenom obdarovaný, ale i dárce může ovšem při obdarování čelit různým úskalím. Vezměme si případ, kdy otec slíbí synovi nové auto. Posléze si to ale rozmyslí. Ovšem mezitím si jeho potomek nechal pro nový bourák postavit garáž. Pak může syn po otci chtít proplacení výdajů na stavbu. Zkrátka darování je právní akt, ze kterého vyplývají určitá práva a povinnosti. Dle legislativy jde o bezplatné převedení věci do vlastnictví někoho jiného, a to s jeho souhlasem. Darovací smlouva může být i ústní. Z uvedeného je jasné, že odvolání daru nebo nesplnění slibu něco darovat může stát poměrně dost peněz. A jestliže je člověk nemá, tak by si je musel někde, či od někoho vypůjčit.

Existuje nicméně úkon, který je darování podobný. V naprosté většině případů také o něm jako o daru hovoříme. Jde o takzvanou společenskou úsluhu. Pro ni je klíčové, že neexistuje vůle obou stran smluvně se vázat. Navrácení poskytnuté věci či služby nelze nijak právně vymáhat. Zpravidla se společenská úsluha týká levnějších předmětů či aktivit. Typicky jde o drobné dárky pod stromeček či přátelům nebo o zalévání zahrady sousedům během jejich dovolené.

Hranice mezi dárkem a úsluhou nemusí být vždy patrná. V konkrétních nejasných případech mohou mít konečné slovo až soudy. Za soudní tahanice ale zjištění rozdílu mezi darem a úsluhou normálním lidem, aspoň doufám, snad nestojí.

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

Výpisy z BRKI/NRKI

od 100 Kč / výpis
 • seznam všech současných i minulých závazků vůči bankám a nebankám v úvěrových registrech BRKI a NRKI
 • obsahuje osobní údaje, hodnocení, přehled kontraktů, ukončených smluv a žádostí

 • plnohodnotná úvěrová zpráva, která poslouží při žádosti o hypotéku nebo jiný úvěrový produkt

MůjKredit

od 100 Kč / výpis
 • stručný výpis na jednom listu, obsahuje základní údaje z registrů BRKI a NRKI, REPI, Insolvenčního rejstříku a exekucí
 • doplňuje standardní výpis z registrů o informace z jiných veřejných zdrojů

 • poslouží k prokázání důvěryhodnosti zaměstnavateli nebo pronajímatelům bytů

Výpis z REPI

od 100 Kč / výpis
 • výpis obsahuje závazky u energetických společností, firem nabízejících odložené platby a nebankovních společností
 • doplňuje standardní výpis z registrů o informace z dalších odvětví

 • v kombinaci se společným výpisem z registrů nabízí komplexní přehled finančních závazků žadatele

#Kolikmam365

499 Kč / rok
 • webová aplikace monitorující informace v registrech BRKI a NRKI
 • k dispozici máte 4× ročně Společný výpis z registrů zdarma, obsahuje i unikátní osobní hodnocení 

 • využijete v případě, že potřebujete své závazky monitorovat pravidelně, ideální frekvence je kvartální

Exekuce

od 40 Kč / dotaz + 25 Kč za detail
 • souhrn exekucí vedených v Centrální evidenci exekucí
 • slouží k prověření fyzické i právnické osoby
 • dotazování probíhá ve dvou krocích
 • využijete v případě, že si potřebujete prověřit osobu či společnost, zda u nich nejsou vedeny exekuce

NetAgent

365 Kč / rok
 • služba monitorující osobní a finanční údaje v prostředí internetu
 • upozorní na podezřelé nakládání s vámi zadanými osobními a finančními údaji 
 • pomáhá předcházet zneužití osobních a finančních údajů v on-line prostředí k nezákonným účelům

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.