Dostat něco darem… Pro obdarovaného na první pohled příjemná a bezriziková situace. Ovšem kdyby svůj druhý pohled upřel na příslušné paragrafy občanského zákoníku, zjistil by, že i tato transakce určitý risk představuje.  Dejme tomu, že otec dá svému ženatému synovi nové auto. Synek se ale časem začne chovat ke svému taťkovi arogantně; nakonec mu ani nezvedá telefony. Všemožně mu brání v setkávání s vnoučaty.

Pomlouvá ho, kde může…Potom má ovšem táta právo svůj dar odvolat a chtít ho po synovi zpátky.Právním důvodem je v tomto případě nevděk. Za ten se považuje také porušení dobrých mravů vůči osobě dárci blízké. Otec by ale neměl nárok na vrácení fungl nového automobilu. Tedy požadovat ho zpět ve stavu, v jakém ho daroval. Musel by se spokojit s jeho přiměřenou „ojetostí“. Kdyby ale nevděčný syn věnované auto vřed vrácením naschvál naboural nebo ho při své plné příčetnosti otestoval v maximální rychlosti na tankodromu – což by se zřejmě neobešlo bez určité devastace vozidla - tak to by mu zřejmě neprošlo. Úmyslné poškození by musel otci nahradit. Dárce může svůj dar odvolat do 1 roku ode dne, co mu obdarovaný ublížil. Nebo do roka a do dne, co se o projeveném nevděku dozvěděl. I dědic zemřelého dárce může dar zrušit – rovněž nejpozději do 1 roku od smrti dárce. Důvodem pro zpětvzetí prezentu může být také hmotná nouze dárce. Ztratil-li by například otec práci či příjmy do té míry, že by neměl ani na základní potraviny, mohl by žádat po synovi zpět auto nebo peníze. Ale pozor: nanejvýš v takové sumě, která mu nutnou výživu zajistí. A nesměl by se do svých trablů dostat svou hrubou nedbalostí či úmyslně.

Právo dožadovat se kompenzace, pokud ho neuplatní samotný dárce, má rovněž osoba, o kterou je povinen se starat. Například jeho mladší syn, který studuje a nemá vlastní výdělek. Obdarovaný se ale může této povinnosti zprostit poskytováním toho, co je k této výživě potřeba. Neměl by také povinnost cokoliv vracet, kdyby se rovněž on dostal do hmotné bídy. Nejenom obdarovaný, ale i dárce může ovšem při obdarování čelit různým úskalím. Vezměme si případ, kdy otec slíbí synovi nové auto. Posléze si to ale rozmyslí. Ovšem mezitím si jeho potomek nechal pro nový bourák postavit garáž. Pak může syn po otci chtít proplacení výdajů na stavbu. Zkrátka darování je právní akt, ze kterého vyplývají určitá práva a povinnosti. Dle legislativy jde o bezplatné převedení věci do vlastnictví někoho jiného, a to s jeho souhlasem. Darovací smlouva může být i ústní. Z uvedeného je jasné, že odvolání daru nebo nesplnění slibu něco darovat může stát poměrně dost peněz. A jestliže je člověk nemá, tak by si je musel někde, či od někoho vypůjčit.

Existuje nicméně úkon, který je darování podobný. V naprosté většině případů také o něm jako o daru hovoříme. Jde o takzvanou společenskou úsluhu. Pro ni je klíčové, že neexistuje vůle obou stran smluvně se vázat. Navrácení poskytnuté věci či služby nelze nijak právně vymáhat. Zpravidla se společenská úsluha týká levnějších předmětů či aktivit. Typicky jde o drobné dárky pod stromeček či přátelům nebo o zalévání zahrady sousedům během jejich dovolené.

Hranice mezi dárkem a úsluhou nemusí být vždy patrná. V konkrétních nejasných případech mohou mít konečné slovo až soudy. Za soudní tahanice ale zjištění rozdílu mezi darem a úsluhou normálním lidem, aspoň doufám, snad nestojí.

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

Výpisy z registrů

100 Kč / výpis
 • Bankovní registr klientských informací (BRKI)
 • Nebankovní registr klientských informací (NRKI)
 • společný výpis z BRKI/NRKI
 • kompletní úvěrová zpráva 

MůjKredit

100 Kč / výpis
 • data z veřejných zdrojů (ARES, databáze neplatných dokladů MVČR, ISIR)
 • údaje z registrů BRKI, NRKI a REPI
 • osobní hodnocení
 • seznam exekucí

Výpis z REPI

100 Kč / výpis
 • kontaktní údaje včetně historických
 • kontrakty na produktech: spotřebitelský úvěr, společnosti z oblasti energetiky
 • detaily smluv a platebních záznamů

#Kolikmam365

499 Kč / rok
 • 4× ročně společný výpis z registrů
 • úvěrové osobní hodnocení uživatelů
 • hlídání dat v registrech
 • aktuální přehled závazků

Exekuce

40 Kč / dotaz
 • exekuce fyzických i právnických osob
 • nejdříve se dotazem ověří, zda je hledaná osoba v databázi
 • následně zjistíte detail případné exekuce

NetAgent

365 Kč / rok
 • sleduje oběh osobních údajů na internetu
 • monitoruje čísla účtu a platebních karet
 • upozorňuje na jejich vystavení v rizikových webových prostředích

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.