I v obchodování s akciemi buďte trendy! Býky či medvědy

Jestliže koupené dluhopisy garantují – alespoň smluvně – vrácení investované částky navýšené o pevně daný nebo variabilní úrok, tak u dalšího cenného papíru, akcií, žádná návratnost zaručena není. Zato mají akcie oproti obligacím šanci na vyšší výnos. To je ovšem vykoupeno i hrozbou větší ztráty. Kolísavější akcie mají zkrátka dobrodružnější povahu než stabilnější a konzervativnější bondy.

Představuje-li dluhopis nestručněji řečeno „dluh“, tak u akcie by to byl „podíl“. A to na majetku akciové společnosti. Původ slova je třeba hledat v latinském výrazuactio, což v právu znamená žalovatelný nárok.

Můžete spekulovat, že cena určitých akcií poroste. Pak se dotyčné cenné papíry snažíte držet nebo koupit, abyste je případně mohli v budoucnu se ziskem prodat. Trh, kde ceny mají stoupající trend, se nazývá býčí. Investoři sázející na vzestup hodnoty akcií – a tedy i na prosperitu podniků, které je vydaly – jsou potom býci/anglicky bulls.

Nebo dáte na prognózy a analýzy předpovídající pokles cen. Proto budete akcie nejspíš prodávat, než ztratí na hodnotě. Třeba s tím, že si je za čas můžete pořídit levněji. I tak se dá vydělat. Trhu nebo jeho segmentu s klesající tendencí se říká medvědí, obchodníkům věřícím ve zlevňování akcií pak medvědi/bears.

Nejprofitabilnější obchodní strategie jsou dle expertů právě ty, které respektují trend, zejména ten dlouhodobý. Říkají "Trend is your friend" – „Trend je tvůj přítel“.

Oba cenné papíry - obligace i akcie - mají svou proměnlivou cenu (kurz), za kterou je lze prodat/koupit na burzách. Pokud se ale jejich emitenti – tedy firmy, které je vydaly – dostanou do problémů, mohou se z nich stát papíry takřka bezcenné. Na burze je pak nejspíš neprodáte. Nebude o ně zájem.

Je-li bonusem dluhopisu pravidelně vyplácený úrokový výnos neboli kupón, tak benefitem akcie je dividenda čili podíl na zisku. Připisována je nejčastěji rovněž jednou za rok. Podmínkou ovšem je, aby emitující podnik vůbec nějaký profit generoval a aby alespoň část z něj byla valnou hromadou schválena pro dividendy.

Z tohoto hlediska jsou akcie pro investory rizikovější než dlužní úpisy. Na druhou stranu kupec akcií se stává akcionářem, tedy jedním z majitelů firmy. Má tak možnost se zúčastňovat valné hromady společnosti, coby jejího nejvyššího orgánu. A na ní hlasovat o strategických rozhodnutích. Ovšem bez dostatečného počtu akcií či bez aliance s ostatními minoritními akcionáři je jeho rozhodovací pravomoc spíše jen symbolická.

Mimochodem dividendy jsou stejně jako kupóny z obligací daněny 15 %. Taxu sráží emitent ještě před jejich distribucí. Jelikož jsou ale dividendy (latinské „dividenum“ = věc, která má být rozdělena) brány až ze zisku po zdanění, tak jsou de facto zdaněny 2x.

Firma vydávající akcie, aby získala stejně jako emitent dluhopisů kapitál (peníze na rozvoj), sice rozšiřuje vlastnickou strukturu, avšak novým akcionářům nemusí v budoucnu nic vracet. Nic jim nedluží na rozdíl od emitenta obligací.

A pokud nechce zvýšit počet do podnikání mluvících majitelů, může nabídnout prioritní akcie. Jejich držitelé přicházejí o hlasovací právo, zato mají přednostní nárok na výplatu podílu ze zisku nebo likvidačního zůstatku. Ovšem pozor! Z majetku zkrachovaného podniku jsou nejdříve uspokojováni všichni věřitelé, tedy i vlastníci dluhopisů. Akcionáři stojí v řadě až poslední.

Ještě do konce roku 2013 bylo možné držet listinné akcie na majitele a tudíž vystupovat jako anonymní investor. Od ledna 2014 jsou povoleny jen akcie na jméno.

Historicky a globálně zaznamenaly akcie hlubší a trvalejší propady než státní obligace, zároveň se ovšem mohou pochlubit v průměru o 7 procentních bodů vyšším výnosem. Tomu se říká riziková prémie. Prostě akcie coby koráby s lukrativním nákladem občas zastihne na moři lítá bouře, zatímco většina obligací se standardním zbožím na palubě už kotví v bezpečném přístavu. Proto je prozíravé rozprostřít neboli diverzifikovat investiční riziko do obou těchto cenných papírů, případně i do dalších finančních produktů. A peníze vkládat spíš v intervalech než jednorázově.

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Společný výpis BRKI+NRKI

200 Kč/výpis

Zvyšte vaši šanci na získání hypotéky nebo půjčky tím, že si ověříte údaje v registrech a zjistíte si vaše hodnocení. 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

MůjKredit

100 Kč/výpis

Prokažte vaši důvěryhodnost zaměstnavatelům nebo pronajímatelům nemovitostí zkráceným výpisem. 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Exekuce

40 Kč/dotaz + 25 Kč za detail

Prověřte exekuce u osob a podnikatelů v oficiální databázi. Vyhnete se zbytečným nepříjemnostem. 

Výpis z REPI

200 Kč/výpis

Zjistěte jak energetické společnosti, firmy poskytující nákupy na splátky či eshopy hodnotí vaši úvěruschopnost.

Výpis z BRKI

200 Kč/výpis

Zkontrolujte vaše údaje týkající se úvěrových produktů a průběhu jejich splácení u bankovních institucí v Bankovním registru.

Výpis z NRKI

200 Kč/výpis

Zkontrolujte vaše údaje o finančních závazcích a průběhu jejich splácení u společností v Nebankovním registru. 

#kolikmam365

499 Kč/rok

Získejte detailní přehled všech závazků v registrech BRKI a NRKI, hodnocení úvěruschopnosti a upozornění v případě změn.

NetAgent

365 Kč/rok

Monitorujte vaše osobní a finanční data na internetu. Předejdete tím zneužívání vašich dat a krádežím identity.

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.