Nedávno nařídil úřad jisté nebankovní úvěrové společnosti, aby vrátila klientovi přes 30 tisíc korun, které protelefonoval na předražené lince, když si u ní domlouval pětitisícovou „rychlou“ půjčku. Nedostal žádnou půjčku, ani „pomalou“. Zákon o spotřebitelském úvěru nabízení půjček přes drahé telefonní linky zakazuje. To se pokusila firma obejít tím, že vytipovanému zákazníkovi nejprve poslala sms s výzvou, že mu byla úspěšně předschválena půjčka a chybí jen doplnit pár údajů do úvěrové smlouvy. Ať proto bezodkladně zavolá na jisté číslo začínající 9. Potenciální klient tak učinil a bylo mu řečeno, že minuta hovoru stojí 95 korun. Milé hlasy ho několikrát přepojily s tím, že to už je zdarma (nebylo). Posléze byl vyzván, ať nezavěšuje, že peníze se mu už vezou. Nakonec byl hovor přerušen. Výsledek viz výše.

Za zmínku stojí, že úřadem, který rozhodnul ve prospěch poškozeného klienta, byl Finanční arbitr. Jde o mimosoudní instituci fungující v Česku teprve od roku 2003. Jejím úkolem je rychle a bezplatně řešit spory mezi spotřebiteli a finančními společnostmi. Pokud možno smírně. Spory se mohou týkat například správnosti zaúčtované platby, zneužití platební karty, kolektivního investování, účtování různých poplatků a právě také nabízení, zprostředkování a poskytování spotřebitelského úvěru. Arbitr neřeší spory sám od sebe, ale na návrh jedné z nesvářených stran. Nemůže také rozhodovat konflikty, které už řeší nebo řešil soud nebo rozhodce.

Arbitr se sice prioritně snaží o smír, ale rozhodně to není bezzubý orgán. Jestliže, byť jen zčásti, vyhoví stížnosti navrhovatele-spotřebitele, uloží současně obviněné instituci povinnost zaplatit sankci ve výši 10 % z částky, kterou je povinna vyplatit navrhovateli, nejméně však 15 000 Kč. Penále v této výši přikázal arbitr zaplatit i u výše popisovaného případu. Udělená pokuta ale může činit až 1 milión korun. Je ale také nutné poznamenat, že klient-spotřebitel než požádá o pomoc arbitra, musí se pokusit o vyřízení reklamace své záležitosti přímo u instituce.

V případě nesouhlasu s pravomocným rozhodnutím finančního arbitra se může kterákoli strana sporu obrátit na soud. A navrhnout, aby svým rozhodnutím nález arbitra nahradil.

A ještě k těm vysoce zpoplatněným telefonním linkám začínajících číslem 9. Než začnete takové numero vytáčet, důkladně si zkontrolujte, na kolik vás minuta hovoru přijde. Stačí pár minut a může vám přijít účet v řádu tisíců korun. Užitečné je vědět, že čísla startující devítkou se dají poměrně snadno dešifrovat: Počáteční dvojčíslí 90 označuje zpoplatněnou linku. Třetí číslo určuje charakter služby a 4. a 5. cenu hovoru. Zvlášť buďte na pozoru, když telefonní linka začíná trojčíslím 905. Cena hovoru pak bude totiž desetinásobek (!!) částky, kterou určují čísla 4. a 5. v pořadí. Je to sice v tomto případě bez ohledu na délku hovoru, ale i tak je to většinou pěkná pálka. Pro ilustraci: krátké zavolání na hypotetické číslo 905 80 99 99 by vás teoreticky stálo 80 x 10 = 800 Kč.

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

Výpisy z registrů

100 Kč / výpis
 • Bankovní registr klientských informací (BRKI)
 • Nebankovní registr klientských informací (NRKI)
 • společný výpis z BRKI/NRKI
 • kompletní úvěrová zpráva 

MůjKredit

100 Kč / výpis
 • data z veřejných zdrojů (ARES, databáze neplatných dokladů MVČR, ISIR)
 • údaje z registrů BRKI, NRKI a REPI
 • osobní hodnocení
 • seznam exekucí

Výpis z REPI

100 Kč / výpis
 • kontaktní údaje včetně historických
 • kontrakty na produktech: spotřebitelský úvěr, společnosti z oblasti energetiky
 • detaily smluv a platebních záznamů

#Kolikmam365

499 Kč / rok
 • 4× ročně společný výpis z registrů
 • úvěrové osobní hodnocení uživatelů
 • hlídání dat v registrech
 • aktuální přehled závazků

Exekuce

40 Kč / dotaz
 • exekuce fyzických i právnických osob
 • nejdříve se dotazem ověří, zda je hledaná osoba v databázi
 • následně zjistíte detail případné exekuce

NetAgent

365 Kč / rok
 • sleduje oběh osobních údajů na internetu
 • monitoruje čísla účtu a platebních karet
 • upozorňuje na jejich vystavení v rizikových webových prostředích

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.