Nedávno nařídil úřad jisté nebankovní úvěrové společnosti, aby vrátila klientovi přes 30 tisíc korun, které protelefonoval na předražené lince, když si u ní domlouval pětitisícovou „rychlou“ půjčku. Nedostal žádnou půjčku, ani „pomalou“. Zákon o spotřebitelském úvěru nabízení půjček přes drahé telefonní linky zakazuje. To se pokusila firma obejít tím, že vytipovanému zákazníkovi nejprve poslala sms s výzvou, že mu byla úspěšně předschválena půjčka a chybí jen doplnit pár údajů do úvěrové smlouvy. Ať proto bezodkladně zavolá na jisté číslo začínající 9. Potenciální klient tak učinil a bylo mu řečeno, že minuta hovoru stojí 95 korun. Milé hlasy ho několikrát přepojily s tím, že to už je zdarma (nebylo). Posléze byl vyzván, ať nezavěšuje, že peníze se mu už vezou. Nakonec byl hovor přerušen. Výsledek viz výše.

Za zmínku stojí, že úřadem, který rozhodnul ve prospěch poškozeného klienta, byl Finanční arbitr. Jde o mimosoudní instituci fungující v Česku teprve od roku 2003. Jejím úkolem je rychle a bezplatně řešit spory mezi spotřebiteli a finančními společnostmi. Pokud možno smírně. Spory se mohou týkat například správnosti zaúčtované platby, zneužití platební karty, kolektivního investování, účtování různých poplatků a právě také nabízení, zprostředkování a poskytování spotřebitelského úvěru. Arbitr neřeší spory sám od sebe, ale na návrh jedné z nesvářených stran. Nemůže také rozhodovat konflikty, které už řeší nebo řešil soud nebo rozhodce.

Arbitr se sice prioritně snaží o smír, ale rozhodně to není bezzubý orgán. Jestliže, byť jen zčásti, vyhoví stížnosti navrhovatele-spotřebitele, uloží současně obviněné instituci povinnost zaplatit sankci ve výši 10 % z částky, kterou je povinna vyplatit navrhovateli, nejméně však 15 000 Kč. Penále v této výši přikázal arbitr zaplatit i u výše popisovaného případu. Udělená pokuta ale může činit až 1 milión korun. Je ale také nutné poznamenat, že klient-spotřebitel než požádá o pomoc arbitra, musí se pokusit o vyřízení reklamace své záležitosti přímo u instituce.

V případě nesouhlasu s pravomocným rozhodnutím finančního arbitra se může kterákoli strana sporu obrátit na soud. A navrhnout, aby svým rozhodnutím nález arbitra nahradil.

A ještě k těm vysoce zpoplatněným telefonním linkám začínajících číslem 9. Než začnete takové numero vytáčet, důkladně si zkontrolujte, na kolik vás minuta hovoru přijde. Stačí pár minut a může vám přijít účet v řádu tisíců korun. Užitečné je vědět, že čísla startující devítkou se dají poměrně snadno dešifrovat: Počáteční dvojčíslí 90 označuje zpoplatněnou linku. Třetí číslo určuje charakter služby a 4. a 5. cenu hovoru. Zvlášť buďte na pozoru, když telefonní linka začíná trojčíslím 905. Cena hovoru pak bude totiž desetinásobek (!!) částky, kterou určují čísla 4. a 5. v pořadí. Je to sice v tomto případě bez ohledu na délku hovoru, ale i tak je to většinou pěkná pálka. Pro ilustraci: krátké zavolání na hypotetické číslo 905 80 99 99 by vás teoreticky stálo 80 x 10 = 800 Kč.

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Společný výpis BRKI+NRKI

200 Kč/výpis

Zvyšte vaši šanci na získání hypotéky nebo půjčky tím, že si ověříte údaje v registrech a zjistíte si vaše hodnocení. 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

MůjKredit

100 Kč/výpis

Prokažte vaši důvěryhodnost zaměstnavatelům nebo pronajímatelům nemovitostí zkráceným výpisem. 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Exekuce

40 Kč/dotaz + 25 Kč za detail

Prověřte exekuce u osob a podnikatelů v oficiální databázi. Vyhnete se zbytečným nepříjemnostem. 

Výpis z REPI

200 Kč/výpis

Zjistěte jak energetické společnosti, firmy poskytující nákupy na splátky či eshopy hodnotí vaši úvěruschopnost.

Výpis z BRKI

200 Kč/výpis

Zkontrolujte vaše údaje týkající se úvěrových produktů a průběhu jejich splácení u bankovních institucí v Bankovním registru.

Výpis z NRKI

200 Kč/výpis

Zkontrolujte vaše údaje o finančních závazcích a průběhu jejich splácení u společností v Nebankovním registru. 

#kolikmam365

499 Kč/rok

Získejte detailní přehled všech závazků v registrech BRKI a NRKI, hodnocení úvěruschopnosti a upozornění v případě změn.

NetAgent

365 Kč/rok

Monitorujte vaše osobní a finanční data na internetu. Předejdete tím zneužívání vašich dat a krádežím identity.

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.