Nepodepisovat! Nepodepisovat! Nepodepisovat! To platí jen s mírnou nadsázkou pro finanční vztahy stejně jako klasikovo rčení určené pro vztahy manželské (Zatloukat! Zatloukat! Zatloukat!). Myšleno je podepisování zbrklé, bez promyšlení, bez důkladného prostudování a znalosti možných důsledků, bez porady s odborníkem.

Nebezpečné jsou z hlediska kvapného podpisu všemožné listinné smlouvy, dodatky, podmínky. Ono je ale dost riskantní podepsat se i na obyčejný a prázdný cár papíru. Třeba když si jen tak zkoušíte jistě neobyčejnou grafickou originalitu vašeho psaného příjmení. Kdyby se totiž tohoto bianko papíru (rozuměj bílého, tedy čistého) s vaší parafou, a mohl by to být klidně i pivní tácek nebo krabice od bot, zmocnil nějaký filuta, může z něj velice lehce vytvořit směnku. A z vás dlužníka, který mu musí bez splnění jakýchkoli dalších podmínek (!), v určeném termínu a na daném místě, zaplatit libovolnou částku, kterou ten šibal na směnku vypíše.

Pak máte fatální problém. Jen tak lehce se ho nezbavíte. Naopak váš nový „věřitel“ se směnky elegantně zbavit může. Třeba s ní zaplatit své závazky, protože směnka je legální a obchodovatelný cenný papír. Nebo ji může prodat před datem splatnosti. Zaplatit pak budete muset novému majiteli směnky. Takže za vámi nakonec mohou přijít s nekompromisní a brutální žádostí o proplacení třeba i ostří hoši hovořící s cizojazyčným přízvukem.  Přitom nelze moc spoléhat ani na promlčení  - k němu u směnky dochází až 3 roky po dni splatnosti. Pokud budete mít pro strach uděláno a odmítnete požadované peníze vydat, tak věc dostane rychlý spád. Noví vlastníci směnky nepochybně předloží její originál soudu.

Ten ale naprosto v souladu s paragrafy nebude zkoumat, proč byla podepsána. To ho nezajímá. Pokud bude mít směnka všechny povinné formální náležitosti (označení „směnka“ v textu, datum a místo jejího vystavení, příkaz či slib zaplatit, jméno plátce, termín a místo splatnosti a vlastnoruční podpis výstavce-dlužníka) a soud nebude pochybovat o její platnosti, tak vydá tzv. směnečný platební rozkaz. Tím uloží dlužníkovi, aby směnečnou sumu plus náklady soudního řízení zaplatil do 15 dnů. Nebo aby ve stejné lhůtě podal k soudu námitky. V nich musí uvést, co konkrétně proti platnosti nebo pravosti směnky namítá. Když lhůta uplyne, může věřitel předat platební rozkaz exekutorovi. Jedná se tedy o velmi rychlý způsob vymáhání dluhů.

Mimochodem námitková lhůta byla původně do roku 2007 jen „šibeničně“ 3denní, pak 8denní – do roku 2013. Prodloužena byla na stejnou úroveň jako ostatní termíny v občanském soudním řízení na základě doporučení Ústavního soudu. Směnka totiž byla v posledních letech stále více aplikována i na spotřebitelské vztahy včetně úvěrů, nejenom na původně myšlené relace podnikatelské. Využití směnky pro splacení či zajištění spotřebitelského úvěru nakonec ale poslední novela příslušného zákona účinná od roku 2014 rovnou explicitně zakázala.

Ve zmíněné lhůtě na námitky máte tedy ještě prostor k případné obraně. Pozor! Důkazní břemeno nesete vy. Můžete třeba argumentovat tím, že je zfalšovaná. Pak byste měli souběžně předat trestní oznámení policii nebo státnímu zastupitelství. Kriminalistický ústav s použitím moderní techniky většinou dokáže posoudit, zda je podpis pravý a jestli byla směnka dotištěna či dopsána později. A padělání směnky je zločinem, za který hrozí několikaletý trest odnětí svobody. Klidně i 10 let, záleží na výši škody.

Na vyšetřovatele nelze ale spoléhat 100%. Policie nemusí každý falzifikát odhalit. Ve shonu můžete také námitkovou lhůtu prošvihnout. Proto platí výše uvedené – směnky, bianco směnky zvlášť a prázdné papíry obzvlášť nepodepisovat, nepodepisovat, nepodepisovat. Nikde není zaručeno, že druhá strana směnku doplní dle prvotní dohody. Pokud tedy chcete směnku jako zajišťovacího instrumentu využít, ať už jako věřitel či dlužník, tak vždy a jedině ve spolupráci s advokátem nebo finančním expertem.

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

Výpisy z registrů

100 Kč / výpis
 • Bankovní registr klientských informací (BRKI)
 • Nebankovní registr klientských informací (NRKI)
 • společný výpis z BRKI/NRKI
 • kompletní úvěrová zpráva 

MůjKredit

100 Kč / výpis
 • data z veřejných zdrojů (ARES, databáze neplatných dokladů MVČR, ISIR)
 • údaje z registrů BRKI, NRKI a REPI
 • osobní hodnocení
 • seznam exekucí

Výpis z REPI

100 Kč / výpis
 • kontaktní údaje včetně historických
 • kontrakty na produktech: spotřebitelský úvěr, společnosti z oblasti energetiky
 • detaily smluv a platebních záznamů

#Kolikmam365

499 Kč / rok
 • 4× ročně společný výpis z registrů
 • úvěrové osobní hodnocení uživatelů
 • hlídání dat v registrech
 • aktuální přehled závazků

Exekuce

40 Kč / dotaz
 • exekuce fyzických i právnických osob
 • nejdříve se dotazem ověří, zda je hledaná osoba v databázi
 • následně zjistíte detail případné exekuce

NetAgent

365 Kč / rok
 • sleduje oběh osobních údajů na internetu
 • monitoruje čísla účtu a platebních karet
 • upozorňuje na jejich vystavení v rizikových webových prostředích

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.