Kdo vydrží, vyhraje – týká se to majetku, tedy i peněz

Vlastnická práva rozhodně nejsou absolutně nedotknutelná, ani nemusí trvat věčně. Pokud svůj majetek ignorujete a nakládá s ním někdo jiný v domnění, že jeho jest, můžete o něj po určité době přijít. Platí i opak. Lze ho takto nabýt. Sice mi to trošku nehraje s článkem 11 Listiny základních práv a svobod, ale je to tak. Jestliže s určitými cizími věcmi zacházíte, jako kdyby byly vaše a v dobré víře, že také vaše jsou, tak časem vám opravdu dle zákona mohou patřit. Institutu, který takovouto změnu majitele umožňuje, říkají právníci – respektive občanský zákoník od § 1089 dále - vydržení.

Váš soused na vás překvapivě nastoupí s tím, že část vám patřící zahrady včetně přístupové stezky k potoku, kterou udržujete, jsou jeho. Své tvrzení doloží aktuálním zaměřením od geodeta. A že chce obě nemovitosti bezodkladně vrátit. Ovšem bez toho ohyzdného altánku, kam mimochodem doposud tak rád s pivkem v ruce chodil na táčky. Ten prý musíte na vlastní náklady neprodleně nechat zbourat. Cestu hodlá „pod nohama“ prodat.

Zčistajasna rána mezi oči! Leč nemusí to být knock-out definitivně ukončující zápas. Pakliže jste totiž dotyčnou zahradu a k ní zjevně patřící cestu koupili či jinak získali před více než 10 lety, máte na to patřičné dokumenty a soused po celou dobu nikdy hranici sousedících pozemků nerozporoval, naopak ji vlastně potvrzoval tím, že jste hraniční plot společně opravovali, tak na body prohraje on. Ten sporný kus zahrady i dotyčnou pěšinu jste totiž takzvaně vydrželi. Jde o jeden z legálních způsobů nabytí vlastnického práva vedle kupříkladu koupě, daru či dědictví.

Smyslem vydržení je zákonná ochrana toho, kdo se stará o určitý majetek jako o svůj, na rozdíl od jeho skutečného vlastníka. Vydržení mění faktický stav na legální.  Držba určitého statku s nárokem na jeho vydržení musí však být poctivá, tedy s nefalšovaným přesvědčením o právním důvodu. Nutně rovněž pravá, čili nezpůsobená například krádeží, loupeží, lstí či výprosou, což je půjčka bez podmínek a termínů.  Jinak by šlo o držbu nepravou.

Dá se samozřejmě očekávat, že se soused s vydržením stezky a kusu zahrady odmítne smířit a podá žalobu na určení vlastnického práva. Teprve po konečném rozhodnutí soudu, uzná-li vydržení, budete moci požádat o zápis vašeho nového vlastnického práva k oběma pozemkům do katastru nemovitostí. Můžete je nechat zaevidovat i na základě smíru.

Co by se ale bylo bývalo stalo, kdybyste neměli žádný dokument vysvětlující vaše poctivé přesvědčení, že vám zmíněné nemovitosti říkají pane. Pak k vydržení, tentokrát k mimořádnému, může dojít u věcí nemovitých po 20 letech držby. Nepřetržité držby – tedy nesmí být přerušena na 1 rok a déle.

Mimořádné vydržení zkrátka požehná stavům, kdy sice existují pochybnosti, ale domnělé či tvrzené vlastnictví trvá značně dlouho. Do vydržecí doby lze započíst i držbu poctivého předchůdce. Soudní praxe poctivou držbu potvrzuje i v případech, kdy držitel si nenechal vytyčit hranice jím držených pozemků. A tudíž si nezjistil, že se stará i o část nemovitosti, které není vlastníkem.

Doplňme, že 10letá doba pro řádné a 20letá pro mimořádné vydržení platná pro pozemky a budovy činí u movitých věcí 3 a 6 let. Vydržet ovšem nelze majetky ve vlastnictví státu. Nejvyšší soud u jistého sporu řešil i poměr plochy na papíře koupeného a následně skutečně drženého ovocného sadu. Dle něj dokonce ani 50% rozdíl nemusí být nápadný, jedná-li se o pozemek nepravidelného tvaru, v nepřehledném terénu. I při podobné relaci může jít o omluvitelný omyl, vždy však záleží na konkrétním případě. Těžko lze ale uvěřit tomu, že si nabyvatel „nevšiml“, že koupí 100m2 zahrady reálně získal pozemek s plochou cca 1000 m2. Ovšem při pořízení zahrady s rozlohou cca 2000 m2 může být několikametrový zásah do sousedova pozemku či naopak docela nenápadný.

Žádný předpis sice neukládá kupujícímu povinnost zkontrolovat si reálnou lokaci nabývaného pozemku, nicméně jeho zaměření ještě před prodejem se rozhodně doporučuje, minimálně alespoň rámcové ověření hranic. Pro vyloučení všech budoucích pochybností a z nich rezultujících sporů. A také pro upřesnění kupní ceny prodávaného pozemku, protože ve skutečnosti může být větší či menší právě kvůli vydržení.

 

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Společný výpis BRKI+NRKI

200 Kč/výpis

Zvyšte vaši šanci na získání hypotéky nebo půjčky tím, že si ověříte údaje v registrech a zjistíte si vaše hodnocení. 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

MůjKredit

100 Kč/výpis

Prokažte vaši důvěryhodnost zaměstnavatelům nebo pronajímatelům nemovitostí zkráceným výpisem. 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Exekuce

40 Kč/dotaz + 25 Kč za detail

Prověřte exekuce u osob a podnikatelů v oficiální databázi. Vyhnete se zbytečným nepříjemnostem. 

Výpis z REPI

200 Kč/výpis

Zjistěte jak energetické společnosti, firmy poskytující nákupy na splátky či eshopy hodnotí vaši úvěruschopnost.

Výpis z BRKI

200 Kč/výpis

Zkontrolujte vaše údaje týkající se úvěrových produktů a průběhu jejich splácení u bankovních institucí v Bankovním registru.

Výpis z NRKI

200 Kč/výpis

Zkontrolujte vaše údaje o finančních závazcích a průběhu jejich splácení u společností v Nebankovním registru. 

#kolikmam365

499 Kč/rok

Získejte detailní přehled všech závazků v registrech BRKI a NRKI, hodnocení úvěruschopnosti a upozornění v případě změn.

NetAgent

365 Kč/rok

Monitorujte vaše osobní a finanční data na internetu. Předejdete tím zneužívání vašich dat a krádežím identity.

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.