Kdo vydrží, vyhraje – týká se to majetku, tedy i peněz

Vlastnická práva rozhodně nejsou absolutně nedotknutelná, ani nemusí trvat věčně. Pokud svůj majetek ignorujete a nakládá s ním někdo jiný v domnění, že jeho jest, můžete o něj po určité době přijít. Platí i opak. Lze ho takto nabýt. Sice mi to trošku nehraje s článkem 11 Listiny základních práv a svobod, ale je to tak. Jestliže s určitými cizími věcmi zacházíte, jako kdyby byly vaše a v dobré víře, že také vaše jsou, tak časem vám opravdu dle zákona mohou patřit. Institutu, který takovouto změnu majitele umožňuje, říkají právníci – respektive občanský zákoník od § 1089 dále - vydržení.

Váš soused na vás překvapivě nastoupí s tím, že část vám patřící zahrady včetně přístupové stezky k potoku, kterou udržujete, jsou jeho. Své tvrzení doloží aktuálním zaměřením od geodeta. A že chce obě nemovitosti bezodkladně vrátit. Ovšem bez toho ohyzdného altánku, kam mimochodem doposud tak rád s pivkem v ruce chodil na táčky. Ten prý musíte na vlastní náklady neprodleně nechat zbourat. Cestu hodlá „pod nohama“ prodat.

Zčistajasna rána mezi oči! Leč nemusí to být knock-out definitivně ukončující zápas. Pakliže jste totiž dotyčnou zahradu a k ní zjevně patřící cestu koupili či jinak získali před více než 10 lety, máte na to patřičné dokumenty a soused po celou dobu nikdy hranici sousedících pozemků nerozporoval, naopak ji vlastně potvrzoval tím, že jste hraniční plot společně opravovali, tak na body prohraje on. Ten sporný kus zahrady i dotyčnou pěšinu jste totiž takzvaně vydrželi. Jde o jeden z legálních způsobů nabytí vlastnického práva vedle kupříkladu koupě, daru či dědictví.

Smyslem vydržení je zákonná ochrana toho, kdo se stará o určitý majetek jako o svůj, na rozdíl od jeho skutečného vlastníka. Vydržení mění faktický stav na legální.  Držba určitého statku s nárokem na jeho vydržení musí však být poctivá, tedy s nefalšovaným přesvědčením o právním důvodu. Nutně rovněž pravá, čili nezpůsobená například krádeží, loupeží, lstí či výprosou, což je půjčka bez podmínek a termínů.  Jinak by šlo o držbu nepravou.

Dá se samozřejmě očekávat, že se soused s vydržením stezky a kusu zahrady odmítne smířit a podá žalobu na určení vlastnického práva. Teprve po konečném rozhodnutí soudu, uzná-li vydržení, budete moci požádat o zápis vašeho nového vlastnického práva k oběma pozemkům do katastru nemovitostí. Můžete je nechat zaevidovat i na základě smíru.

Co by se ale bylo bývalo stalo, kdybyste neměli žádný dokument vysvětlující vaše poctivé přesvědčení, že vám zmíněné nemovitosti říkají pane. Pak k vydržení, tentokrát k mimořádnému, může dojít u věcí nemovitých po 20 letech držby. Nepřetržité držby – tedy nesmí být přerušena na 1 rok a déle.

Mimořádné vydržení zkrátka požehná stavům, kdy sice existují pochybnosti, ale domnělé či tvrzené vlastnictví trvá značně dlouho. Do vydržecí doby lze započíst i držbu poctivého předchůdce. Soudní praxe poctivou držbu potvrzuje i v případech, kdy držitel si nenechal vytyčit hranice jím držených pozemků. A tudíž si nezjistil, že se stará i o část nemovitosti, které není vlastníkem.

Doplňme, že 10letá doba pro řádné a 20letá pro mimořádné vydržení platná pro pozemky a budovy činí u movitých věcí 3 a 6 let. Vydržet ovšem nelze majetky ve vlastnictví státu. Nejvyšší soud u jistého sporu řešil i poměr plochy na papíře koupeného a následně skutečně drženého ovocného sadu. Dle něj dokonce ani 50% rozdíl nemusí být nápadný, jedná-li se o pozemek nepravidelného tvaru, v nepřehledném terénu. I při podobné relaci může jít o omluvitelný omyl, vždy však záleží na konkrétním případě. Těžko lze ale uvěřit tomu, že si nabyvatel „nevšiml“, že koupí 100m2 zahrady reálně získal pozemek s plochou cca 1000 m2. Ovšem při pořízení zahrady s rozlohou cca 2000 m2 může být několikametrový zásah do sousedova pozemku či naopak docela nenápadný.

Žádný předpis sice neukládá kupujícímu povinnost zkontrolovat si reálnou lokaci nabývaného pozemku, nicméně jeho zaměření ještě před prodejem se rozhodně doporučuje, minimálně alespoň rámcové ověření hranic. Pro vyloučení všech budoucích pochybností a z nich rezultujících sporů. A také pro upřesnění kupní ceny prodávaného pozemku, protože ve skutečnosti může být větší či menší právě kvůli vydržení.

 

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

Výpisy z BRKI/NRKI

od 100 Kč / výpis
 • seznam všech současných i minulých závazků vůči bankám a nebankám v úvěrových registrech BRKI a NRKI
 • obsahuje osobní údaje, hodnocení, přehled kontraktů, ukončených smluv a žádostí

 • plnohodnotná úvěrová zpráva, která poslouží při žádosti o hypotéku nebo jiný úvěrový produkt

MůjKredit

od 100 Kč / výpis
 • stručný výpis na jednom listu, obsahuje základní údaje z registrů BRKI a NRKI, REPI, Insolvenčního rejstříku a exekucí
 • doplňuje standardní výpis z registrů o informace z jiných veřejných zdrojů

 • poslouží k prokázání důvěryhodnosti zaměstnavateli nebo pronajímatelům bytů

Výpis z REPI

od 100 Kč / výpis
 • výpis obsahuje závazky u energetických společností, firem nabízejících odložené platby a nebankovních společností
 • doplňuje standardní výpis z registrů o informace z dalších odvětví

 • v kombinaci se společným výpisem z registrů nabízí komplexní přehled finančních závazků žadatele

#Kolikmam365

499 Kč / rok
 • webová aplikace monitorující informace v registrech BRKI a NRKI
 • k dispozici máte 4× ročně Společný výpis z registrů zdarma, obsahuje i unikátní osobní hodnocení 

 • využijete v případě, že potřebujete své závazky monitorovat pravidelně, ideální frekvence je kvartální

Exekuce

od 40 Kč / dotaz + 25 Kč za detail
 • souhrn exekucí vedených v Centrální evidenci exekucí
 • slouží k prověření fyzické i právnické osoby
 • dotazování probíhá ve dvou krocích
 • využijete v případě, že si potřebujete prověřit osobu či společnost, zda u nich nejsou vedeny exekuce

NetAgent

365 Kč / rok
 • služba monitorující osobní a finanční údaje v prostředí internetu
 • upozorní na podezřelé nakládání s vámi zadanými osobními a finančními údaji 
 • pomáhá předcházet zneužití osobních a finančních údajů v on-line prostředí k nezákonným účelům

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.