Na ručení občas bohužel sedí jedno známé přísloví: Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění. A také jedno pořekadlo, které částečně obsadilo titulek tohoto blogu.  Obě mudrosloví lapidárně vystihují vysoce rizikové postavení ručitele. Ten je takřka bezbranným rukojmím dlužníka. Je mu vydán napospas. Protože když se například dlužník z jakéhokoliv důvodu rozhodne přestat splácet půjčku, může se věřitel čili poskytovatel úvěru obrátit na ručitele a požadovat po něm splácení dluhu. Jedno, zda dlužník peníze opravdu nemá nebo se mu jenom platit nechce.

Zkrátka, pokud dlužník přestane plnit své závazky, tak pro něj a pro ostatní případné spoludlužníky a ručitele platí ono mušketýrské: Jeden za všechny a všichni za jednoho.

U společných a nerozdílných závazků, a těch je naprostá většina, totiž může věřitel při porušení splátkové disciplíny vyzvat k zaplacení celého dluhu kohokoliv z výše uvedených „osob v závazku“. Jen jednoho, dva, nebo třeba rovnou všechny. Týká se to i případného soudního vymáhání či exekuce.

Jeden poměrně typický případ. Syn ručil otci za půjčku. Bydleli společně. Pak taťka ztratil práci, přestal splácet, a navíc i odpovídat na upomínky věřitele. „Pro jistotu“, asi i kvůli studu, stopil rovněž následné výzvy adresované synovi-ručiteli. Posléze mu zatajil i korespondenci od soudu a exekutora. Výsledkem byla exekuce na část platu jeho potomka. Ten se pak velice divil, že se věřitel a exekutor nesnažili více tlačit na otce, aby platil. Jenže věřitel vůbec nemusí vyvinout maximální snahu dostat peníze z dlužníka. Věřitel má dle doslovné citace § 2021 občanského zákoníku právo požadovat splnění na ručiteli, nesplnil-li dlužník v přiměřené lhůtě dluh, ač jej k tomu věřitel v písemné formě vyzval. Jestliže tedy věřitelská instituce v dané kauze došla k závěru, že ze syna-ručitele dostane dlužné peníze snadněji než z nezaměstnaného otce-dlužníka, tak toho logicky využila. Nutno podotknout, že ručitel ručí do výše závazku celým svým majetkem. Vyvázat se z rukojemství, což je starší název pro ručení, sám nemůže. Musel by o to požádat dlužník. A věřitel by nesměl být proti.

Další jobovka: pokud by si syn náhodou chtěl na zaplacení dluhu půjčit, tak by měl smůlu. Jako neplatič si totiž vykoledoval negativní záznam v úvěrovém registru. Solidní finanční instituce, která si žadatele o úvěr v registrech proklepává, by mu půjčila jen těžko.

Většina bank a úvěrových firem se v případě neplacení ze strany dlužníka snaží najít pro sebe a ručitele optimální řešení. Někteří poskytovatelé půjček osloví ručitele zároveň s druhou upomínkou dlužníkovi, jiní třeba měsíc po splatnosti splátky. Ke komunikaci využívají i maily a sms. Mohou ručiteli nabídnout splátkový kalendář, odložení splátek nebo konsolidaci půjček, pakliže už jiný úvěr splácí. Jenomže poskytovatel úvěrů má vedle cukru v ruce také bič: když ztratí s nesolidními klienty trpělivost, může nedoplacený závazek zesplatnit, čili vyžadovat okamžité zaplacení celé dlužné částky najednou. Dokonce je oprávněn svou nedobytnou pohledávku prodat inkasní firmě. Pak se na ručitele, tentokrát už bez rukaviček, s pravděpodobností hraničící s jistotou obrátí vymahači.

Ručící osoba tedy čelí poměrně vysokým existenčním hrozbám. Pokud tedy nemá v záloze nejen obnos, který si dlužník půjčil, ale navíc i dostatečnou rezervu k tomu.  Kromě samotného dluhu se totiž musí v případě jeho vymáhání zaplatit i sankce a další vzniklé náklady.

Kdyby ale syn býval byl klientem nové služby Hlídám si, kolik mám, tak by byl nejspíše skrze sms, mail nebo web bez okolků a časové prodlevy upozorněn na nesplácení úvěru. Služba totiž prostřednictvím Bankovního a Nebankovního registru spolupracuje s více než padesátkou nejvýznamnějších bankovních i nebankovních úvěrových institucí působících na českém trhu. A ručitel je ve zmíněných registrech veden stejně jako dlužník či spoludlužník. Syn by se tak býval mohl včas domluvit se svým otcem a věřitelem na nějakém schůdném řešení.

Nakonec jedna praktická informace. Ručitel má právo požadovat po dlužníkovi uhrazení toho, co za něj musel plnit. Na rozdíl od spoludlužníka, viz předchozí příběh. Ponaučení? Pokud ručíte, tak se zajímejte o svou poštu. S věřitelem buďte v kontaktu. Mimo jiné máte právo si u něj ověřovat, jak řádně člověk, kterému ručíte, svůj dluh splácí.

 

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Společný výpis BRKI+NRKI

200 Kč/výpis

Zvyšte vaši šanci na získání hypotéky nebo půjčky tím, že si ověříte údaje v registrech a zjistíte si vaše hodnocení. 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

MůjKredit

100 Kč/výpis

Prokažte vaši důvěryhodnost zaměstnavatelům nebo pronajímatelům nemovitostí zkráceným výpisem. 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Exekuce

40 Kč/dotaz + 25 Kč za detail

Prověřte exekuce u osob a podnikatelů v oficiální databázi. Vyhnete se zbytečným nepříjemnostem. 

Výpis z REPI

200 Kč/výpis

Zjistěte jak energetické společnosti, firmy poskytující nákupy na splátky či eshopy hodnotí vaši úvěruschopnost.

Výpis z BRKI

200 Kč/výpis

Zkontrolujte vaše údaje týkající se úvěrových produktů a průběhu jejich splácení u bankovních institucí v Bankovním registru.

Výpis z NRKI

200 Kč/výpis

Zkontrolujte vaše údaje o finančních závazcích a průběhu jejich splácení u společností v Nebankovním registru. 

#kolikmam365

499 Kč/rok

Získejte detailní přehled všech závazků v registrech BRKI a NRKI, hodnocení úvěruschopnosti a upozornění v případě změn.

NetAgent

365 Kč/rok

Monitorujte vaše osobní a finanční data na internetu. Předejdete tím zneužívání vašich dat a krádežím identity.

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.