Licenci na spotřebitelské úvěry získala necelá stovka firem

Od 1. června 2018 musejí mít nebankovní poskytovatelé spotřebitelských úvěrů – tedy firmy, které půjčují lidem a nejsou přitom bankami -  licenci od České národní banky (ČNB). A to i v případě, že nabízejí jen tzv. mikropůjčky do 5000 Kč. Aby tento povinný certifikát uchazeči o zmíněný úvěrový byznys získali, museli splnit poměrně přísné podmínky: například disponovat kapitálem ve výši minimálně 20 milionů Kč, prokázat původ finančních zdrojů, mít důvěryhodné a odborně vybavené manažery a také v pořádku všechny potřebné vnitřní předpisy upravující úvěrové podnikání. Povolení si dosud „vybojovalo“ 85 subjektů.

Firmy, které licenci nemají, a přesto nabízejí fyzickým osobám-nepodnikatelům peníze, riskují až 20milionovou pokutu v korunách. K jejich škodě – a zřejmě k radosti dlužníka – by také jimi poskytnutý úvěr, a ČNB posléze odhalený, nebyl nijak úročen. Sazba by byla 0 %. Bez ohledu na znění dotyčné smlouvy.

Registr prověřených poskytovatelů spotřebitelských půjček se může časem ještě rozšířit. Do aktuálního seznamu lze nahlédnout na webu ČNB. Tomu, kdo bude mít problém ho poprvé najít – není to totiž úplně triviální – doporučuji požádat o radu zelenou linku centrální banky, tedy ČNB – kontakt vpravo dole na jejím homepage.

Co ale tato letošní červnová novinka vlastně pro občany prakticky znamená? Tedy, pokud má klient starší půjčku od firmy, která dnes potřebné povolení nemá, je nadále povinen ji splácet. Společnost může své pohledávky, včetně dluhu klienta, také prodat. Musí o tom ale dlužníka informovat. ČNB k tomu dodává, že pozbytím živnostenského oprávnění k půjčkám má bývalá úvěrová firma nadále práva k poskytnutým peněžním prostředkům. Ovšem půjčení dalších peněz na základě dříve uzavřené smlouvy – může se to týkat například revolvingových úvěrů – není bez příslušného oprávnění přípustné.

V případě, že úvěrová firma zanikne a nový nabyvatel pohledávky dlužníkovi neoznámí, že nyní musí posílat splátky právě jemu, tak takovýto klient není kvůli tomu v prodlení. A nemělo by mu být účtováno žádné penále. Nehrozí mu, dokud mu jeho nový věřitel neoznámí číslo účtu, na který má zasílat úhrady. Pro maximalizaci své ochrany může klient také využít notářskou úschovu, kam by vkládal splátky, než se mu nový vlastník dlužné částky ozve.

Všechny případné stížnosti na spotřebitelské půjčky od nebankovních institucí týkající se třeba nekalých praktik, cen, transparentnosti a podmínek by měli nyní klienti už adresovat právě a jen ČNB. Ta má nyní dohled nad celým trhem spotřebitelských úvěrů. Naopak tento sektor přestala kontrolovat Česká obchodní inspekce. Ovšem protesty ohledně reklamy na půjčky je třeba nadále směřovat k Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, u jiných typů inzerce pak na živnostenské úřady.

Možná vás napadne, kam že se poděly ty tisíce poskytovatelů bleskových miniúvěrů. Vždyť živnost na půjčování lidem mělo ještě nedávno v Česku na 60 tisíc nebankovních subjektů. Podle expertů zanikly (pakliže nezískaly licenci) nebo se přesunuly do neregulované sféry podnikatelských úvěrů, ale běžným spotřebitelům nabízejí peníze dál. Ovšem před půjčkou je de facto přinutí zařídit si živnostenský list na jakékoliv podnikání a stát se alespoň na papíře „podnikatelem“. Takto si ale rozhodně nikdy nepůjčujte. Pak vás totiž zákon o spotřebitelském úvěru nijak neochrání. K tomu jako „živnostník“ v případě insolvence riskujete mj. následky porušení pravidel péče řádného hospodáře. Navíc z vaší strany i ze strany onoho neseriozního půjčovatele by vlastně mohlo jít o podvod. A to by také nemuselo zůstat bez tvrdých postihů.

 

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

Výpisy z BRKI/NRKI

od 100 Kč / výpis
 • seznam všech současných i minulých závazků vůči bankám a nebankám v úvěrových registrech BRKI a NRKI
 • obsahuje osobní údaje, hodnocení, přehled kontraktů, ukončených smluv a žádostí

 • plnohodnotná úvěrová zpráva, která poslouží při žádosti o hypotéku nebo jiný úvěrový produkt

MůjKredit

od 100 Kč / výpis
 • stručný výpis na jednom listu, obsahuje základní údaje z registrů BRKI a NRKI, REPI, Insolvenčního rejstříku a exekucí
 • doplňuje standardní výpis z registrů o informace z jiných veřejných zdrojů

 • poslouží k prokázání důvěryhodnosti zaměstnavateli nebo pronajímatelům bytů

Výpis z REPI

od 100 Kč / výpis
 • výpis obsahuje závazky u energetických společností, firem nabízejících odložené platby a nebankovních společností
 • doplňuje standardní výpis z registrů o informace z dalších odvětví

 • v kombinaci se společným výpisem z registrů nabízí komplexní přehled finančních závazků žadatele

#Kolikmam365

499 Kč / rok
 • webová aplikace monitorující informace v registrech BRKI a NRKI
 • k dispozici máte 4× ročně Společný výpis z registrů zdarma, obsahuje i unikátní osobní hodnocení 

 • využijete v případě, že potřebujete své závazky monitorovat pravidelně, ideální frekvence je kvartální

Exekuce

od 40 Kč / dotaz + 25 Kč za detail
 • souhrn exekucí vedených v Centrální evidenci exekucí
 • slouží k prověření fyzické i právnické osoby
 • dotazování probíhá ve dvou krocích
 • využijete v případě, že si potřebujete prověřit osobu či společnost, zda u nich nejsou vedeny exekuce

NetAgent

365 Kč / rok
 • služba monitorující osobní a finanční údaje v prostředí internetu
 • upozorní na podezřelé nakládání s vámi zadanými osobními a finančními údaji 
 • pomáhá předcházet zneužití osobních a finančních údajů v on-line prostředí k nezákonným účelům

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.