Milostivá exekuční novela dá šanci zodpovědnějším dlužníkům

Lidé s exekucemi mohou od července 2021 požádat banku o zřízení takzvaného chráněného účtu: Nárok je jen na jeden. Nesmí být nijak zpoplatněn. Na něj se jednorázově z obstaveného konta převede trojnásobek životního minima a pravidelně na něj budou chodit nezabavitelné částky. K těm se totiž občas takzvaní povinní (zde exekvovaní), zejména při duplicitních exekucích, nemohli dostat. Podrobněji viz jeden z předchozích blogů, ve kterém bylo zavedení tohoto speciálního konta avizováno.

Nejde o jedinou exekuční novinku letošního léta. Další – zřejmě ještě významnější – je novela exekučního řádu. Tu schválili zákonodárci až po 3letých disputacích. Mnozí experti ji označují za revoluční změnu ohledně vymáhání dluhů, největší za posledních 20 let.

Jejím hlavním cílem je vytáhnout desítky tisíc dlužníků z dluhové propasti. V Česku se totiž zápolí přes 700 tisíc lidí s více než 4 miliony exekucí. Z toho polovinu představují nevymahatelné pohledávky, které nebudou zadluženci nikdy s to splatit: buď mají příjem nula anebo jen minimální mzdu. Pojďme se tedy podívat na nejzásadnější změny této exekuční normy, která začne být účinná od ledna 2022.

1/ Pokud vymožená peněžní částka za posledních 6 let nebude stačit ani na úhradu nákladů, má být exekuce po výzvě exekutora a následném souhlasu věřitele zastavena. Jestliže to oprávněný – tedy věřitel – odmítne, může vymáhání pokračovat následující 3 roky. A pak ještě jednou další 3. Oprávněný musí ale vždy při prodloužení exekuce dopředu zaplatit exekutorovi zálohu v řádu stovek korun. Může mu ovšem být za určitých podmínek i odpuštěna.
Marné exekuce tak budou ukončovány nejpozději po 12 letech. Zastavovat se začnou nejdříve 12 měsíců po účinnosti normy, tedy od roku 2023. Původní návrh počítal až s rokem 2028. „Někteří vychytralí dlužníci budou 6 let kličkovat,“ kritizuje plošnost tohoto opatření exekutorská komora.

2/ Takzvané bagatelní exekuce, u kterých původní dluh (jistina) nepřevyšoval 1500 Kč, mají být odpouštěny ještě dříve: po 3 letech marného vymáhání z důvodu nemajetnosti povinného. Věřitel ale opět bude mít možnost si složením zálohy vymoci pokračování exekučního procesu o další 3 léta. I tato „stopka“ se stejně jako předešlá nebude vztahovat například na pohledávky z titulu výživného či ublížení na zdraví. Za poznámku stojí, že na dluhy se obecně vztahuje 3letá promlčecí lhůta. Pohledávky v exekuci se ale mohou vymáhat v podstatě do nekonečna. Věřiteli bude za každou zastavenou exekuci náležet náhrada ve výši 30 % vymáhané částky. A to ve formě slevy na dani z příjmů. Exekutoři by ale neměli mít nárok ani na úhradu minimálních nákladů. To se jim samozřejmě nelíbí. S protestem se tudíž chystají obrátit na Ústavní soud.

3/ Dlužník bude oprávněn požádat exekutora o bezplatné vydání kopie celého exekutorského spisu v elektronické podobě na datovém nosiči. Opakované zpřístupnění už ale má být zpoplatněno. S detailními informacemi o svém případu pak prý bude moci exekvovaný efektivněji žádat o radu instituce, které lidem ve finanční nouzi pomáhají.

4/ Další podstatným novem je, že z vymožených peněz se budou v prvé řadě hradit náklady exekuce a hned po nich už umořovat jistina dluhu, tedy jeho původní výše. Teprve až poté takzvané příslušenství, čili úroky (i z prodlení) a náklady oprávněného. Tyto položky přitom mají dnes přednost. To by mělo dlužníkovi usnadnit a urychlit splácení dluhu jak prakticky, tak i psychologicky.

5/ Zadluženým zákon nabídne možnost zbavit se závazku vůči veřejným institucím, zdravotním pojišťovnám a podnikům s účastí státu jednorázovou úhradou jistiny a složením 750 Kč za náklady řízení. A to do půl roku od účinnosti novely. Proto se o této alternativě hovoří jako o takzvaném veřejnoprávním milostivém létu 2022. Ovšem na exekuce vedené daňovou správou se žádný pardon vztahovat nebude.

6/ Z mobiliárních exekucí, tedy z hrozby zabavování majetku přímo doma, se půjde „vykoupit“ měsíční částkou 1500 až 6000 Kč (dle výše příjmu hříšníka) nad rámec zákonných srážek. Tomu exekutoři také zrovna netleskají. K této metodě narušující soukromí přistupují prý teprve tehdy, kdy nelze povinnému srážet peníze ze mzdy či konta. Tvrdí, že to pro ně mnohdy představuje jedinou variantu, jak kontaktovat nereagujícího dlužníka. A domluvit s ním třeba splátkový kalendář. Exekvovat mobiliárně starobní či invalidní důchodce s penzí pod úrovní minimální mzdy a lidi za dluhy z dětství stát úplně znemožní.

7/ Novelizovaná legislativa dále snižuje penále u dluhů za neuhrazené zdravotní a sociální pojištění. A to na 8 % ročně + repo sazba České národní banky. Ta je v současnosti na 0,25 %. Aktuálně přitom činí sankce 0,05%, ale za každý den prodlení. Za rok se tak penalizační úročení dokáže vyšplhat na 18,25 %.

8/ Neprosadil se princip teritoriality. Tedy místní příslušnosti, dle které by dluhy řešil exekutor v místě bydliště dlužníka. Exekutora by si tedy už nevybíral – jako za současné praxe – věřitel. Tím tak neprošla ani další související a navrhovaná zásada: jeden dlužník = jeden exekutor. Ten by například určoval pořadí splácení dluhů, čímž by ulehčil administrativě zaměstnavatelů. Ti by tak snad byli o něco ochotnější zaměstnávat zadlužené v exekuci. Ani slučování dluhů nakonec nedostalo v parlamentu zelenou.

Nezapomínejme, že kde je dlužník, je i věřitel. Pro mnohé z nich představuje exekutor poslední šanci, jak aspoň část peněz půjčených v dobré víře dostat zpátky. Snad tedy i pro exekutory budou nová pravidla něčím prospěšná. Minimálně tím, že se zbaví – doufejme – statisíců marných exekucí. Ne všichni jsou lichváři či šmejdi. Uvidíme, jak novela exekučního řádu nakonec v praxi zafunguje.

 

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

Výpisy z BRKI/NRKI

od 100 Kč / výpis
 • seznam všech současných i minulých závazků vůči bankám a nebankám v úvěrových registrech BRKI a NRKI
 • obsahuje osobní údaje, hodnocení, přehled kontraktů, ukončených smluv a žádostí

 • plnohodnotná úvěrová zpráva, která poslouží při žádosti o hypotéku nebo jiný úvěrový produkt

MůjKredit

od 100 Kč / výpis
 • stručný výpis na jednom listu, obsahuje základní údaje z registrů BRKI a NRKI, REPI, Insolvenčního rejstříku a exekucí
 • doplňuje standardní výpis z registrů o informace z jiných veřejných zdrojů

 • poslouží k prokázání důvěryhodnosti zaměstnavateli nebo pronajímatelům bytů

Výpis z REPI

od 100 Kč / výpis
 • výpis obsahuje závazky u energetických společností, firem nabízejících odložené platby a nebankovních společností
 • doplňuje standardní výpis z registrů o informace z dalších odvětví

 • v kombinaci se společným výpisem z registrů nabízí komplexní přehled finančních závazků žadatele

#Kolikmam365

499 Kč / rok
 • webová aplikace monitorující informace v registrech BRKI a NRKI
 • k dispozici máte 4× ročně Společný výpis z registrů zdarma, obsahuje i unikátní osobní hodnocení 

 • využijete v případě, že potřebujete své závazky monitorovat pravidelně, ideální frekvence je kvartální

Exekuce

od 40 Kč / dotaz + 25 Kč za detail
 • souhrn exekucí vedených v Centrální evidenci exekucí
 • slouží k prověření fyzické i právnické osoby
 • dotazování probíhá ve dvou krocích
 • využijete v případě, že si potřebujete prověřit osobu či společnost, zda u nich nejsou vedeny exekuce

NetAgent

365 Kč / rok
 • služba monitorující osobní a finanční údaje v prostředí internetu
 • upozorní na podezřelé nakládání s vámi zadanými osobními a finančními údaji 
 • pomáhá předcházet zneužití osobních a finančních údajů v on-line prostředí k nezákonným účelům

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.