MůjKredit

MůjKredit je výpis z veřejných a neveřejných zdrojů, který je určený především k potvrzení důvěryhodnosti žadatele. Obsahuje data z Úvěrových registrů BRKI a NRKI, dále data z Registru platebních informací (REPI) a dalších veřejných zdrojů – Centrální evidence exekucí nebo Insolvenčního rejstříku.

Cena výpisu je 100 Kč / výpis*

kompletní ceny výpisu naleznete v Ceníku

Způsoby získání výpisu MůjKredit

 1. Nejprve se musíte registrovat do portálu, formulář naleznete ZDE. 
 2. V okamžiku vyplnění vám zašleme smlouvu – poštou, datovou schránkou, emailem (pokud máte elektronický podpis)
 3. Smlouvu podepíšete a vrátíte předplacenou odpovědní obálkou zpět na naši adresuJakmile smlouvu obdržíme, zašleme vám přístupové údaje do portálu emailem
 4. Výpis si objednáte ve vnitřním prostředí portálu.
 1. Nejrychlejší způsob získání výpisu MůjKredit je osobní návštěvou v Klientském centru CRIF, kde si můžete rezervovat čas návštěvy a předvyplnit si žádost předem. 
 2. Nebo můžete žádost vyplnit při osobní návštěvě elektronicky na kiosku. 
 3. Nezapomeňte si s sebou platný doklad totožnosti, nejlépe občanský průkaz.
 4. Po ověření vaší totožnosti a všech náležitostí vám operátoři Klientského centra vystaví výpis MůjKredit. 
 1. Žádost o výpis MůjKredit lze podat také prostřednictvím elektronické pošty. PDF formulář žádosti zasíláte na adresu klient@crif.com.
 2. Klientské centrum přijímá elektronické žádosti o výpisy podepsané pomocí zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. 
 3. V případě, že žádost zaslaná emailem nebude obsahovat elektronický certifikát, pouze vlastnoruční podpis, bude přijata, ale zpět bude zaslána na náklady žadatele o výpis poštou na dobírku do vlastních rukou, aby byla dodržena podmínka ověření totožnosti.
 4. Pokud máte cizí státní příslušnost, musí být podpis na žádosti úředně ověřen.
 1. Jste-li majitelem datové schránky, stačí poslat vyplněnou PDF žádost o výpis. 
 2. Na email uvedený v žádosti vám zašleme platební link, k ceně za výpis je připočítáno poštovné za zaslání datové zprávy.
 3. Po zaplacení platebního linku budou výpisy vyhotoveny a zaslány do vaší datové schránky. 
 1. O výpis MůjKredit můžete požádat poštou. Vyplněnou PDF žádost nám zašlete na adresu Klientského centra. 
 2. Pokud máte cizí státní příslušnost nebo požadujte zaslání vyhotoveného výpisu zpět elektronicky nebo do datové schránky, musí být podpis na žádosti úředně ověřen.
 3. Pokud žádáte zaslání výpisu zpět poštou, zasíláme jej na dobírku do vlastních rukou, ale pouze na poštovní adresy v ČR a SK (poštovné je účtováno dle platných tarifů České pošty) z důvodu ověření totožnosti žadatele. 

Výpis MůjKredit je potvrzením vaší důvěryhodnosti

Tento typ výpisu je vhodný v případě, že chcete doložit svoji důvěryhodnost např. novému zaměstnavateli nebo pronajímateli nemovitosti. MůjKredit nenahrazuje standardní výpis z registrů, neobsahuje detailní informace o průběhu splácení závazků a o jejich výši.  MůjKredit výpis je multizdrojový výpis, který obsahuje výsledné hodnocení z registrů BRKI a NRKI, případnou existenci exekucí – pouze seznam evidovaných exekucí na FO, FOP nebo PO, dále souhrnné informace z REPI – Registr platebních informací a základní informace o podnikatelské činnosti.

Formuláře

Žádost o výpis (FO) vyplnit elektronicky stáhnout zobrazit
Žádost o výpis (PO) stáhnout zobrazit
Plná moc k žádosti o výpis (FO) stáhnout zobrazit
Plná moc k žádosti o výpis (PO) stáhnout zobrazit
Žádost o opravu údajů (FO) stáhnout zobrazit
Žádost o opravu údajů (PO) stáhnout zobrazit
Žádost o registraci do portálu kolikmam.cz stáhnout zobrazit

Články a zajímavosti

Sprinteři mezi platbami: Na mobil a Okamžitá

Chcete co nejrychleji vrátit peníze známému, jenž nakonec zaplatil útratu v restauraci za společnou večeři, na kterou jste ho ovšem velkoryse pozval vy. Jenomže jste si zapomněl doma peněženku. I s platebními kartami. Provalilo se to samozřejmě až poté, co jste vámi hlasitě přivolanému číšníkovi…