MůjKredit

MůjKredit je výpis z veřejných a neveřejných zdrojů, který je určený především k potvrzení důvěryhodnosti žadatele. Obsahuje data z Úvěrových registrů BRKI a NRKI, dále data z Registru platebních informací (REPI) a dalších veřejných zdrojů – Centrální evidence exekucí nebo Insolvenčního rejstříku.

Cena výpisu je 100 Kč / výpis*

kompletní ceny výpisu naleznete v Ceníku

Způsoby získání výpisu MůjKredit

1) Prostřednictvím e‑shopu vyberete nákup Výpisu z registru a požadovaný typ výpisu.
2) Vyberete identifikaci prostřednictvím Bankovní identity (BankID)
3) Platbu provedete on-line platební kartou.
4) Po zaplacení si stáhnete požadovaný výpis z registrů ve formátu PDF. Pokud jste zvolili registraci do portálu, výpis si stáhnete přímo tam.

1) Výpis z registrů získáte také při osobní návštěvě Klientského centra. Na e-shopu si můžete rezervovat den a čas návštěvy.

2) Žádost můžete vyplnit také na místě v Klientském centru na kiosku.

3) Potřebujete mít s sebou platný doklad totožnosti, nejlépe občanský průkaz.

4) Po ověření vaší totožnosti vám operátoři Klientského centra vystaví požadovaný výpis. 

1) Prostřednictvím e-shopu vyberete nákup Výpisu z registru a požadovaný typ výpisu.

2) Zvolíte možnost zaslání poštou.

3) Zaplatíte platební kartou. K ceně výpisu se připočítá poštovné dle aktuálně platného ceníku.

4) Výpis vám bude zaslán doporučeně poštou do vlastních rukou.

1) Prostřednictvím e‑shopu vyberete nákup Výpisu z registru a požadovaný typ výpisu.

2) Zvolíte zaslání datovou schránkou.

3) Zaplatíte platební kartou. K ceně výpisu se připočítá poštovné dle aktuálně platného ceníku.

4) Výpis vám bude zaslán do uvedené datové schránky.

1) Žádost o výpis lze podat také prostřednictvím elektronické pošty. PDF formulář žádosti zasíláte na adresu klient@crif.com.

2) Klientské centrum přijímá elektronické žádosti o výpisy podepsané pomocí zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. 

3) V případě, že žádost zaslaná emailem nebude obsahovat elektronický certifikát, pouze vlastnoruční podpis, bude přijata, ale zpět bude zaslána na náklady žadatele o výpis poštou na dobírku do vlastních rukou, aby byla dodržena podmínka ověření totožnosti.

4) Pokud máte cizí státní příslušnost, musí být podpis na žádosti úředně ověřen. 

Výpis MůjKredit je potvrzením vaší důvěryhodnosti

Tento typ výpisu je vhodný v případě, že chcete doložit svoji důvěryhodnost např. novému zaměstnavateli nebo pronajímateli nemovitosti. MůjKredit nenahrazuje standardní výpis z registrů, neobsahuje detailní informace o průběhu splácení závazků a o jejich výši.  MůjKredit výpis je multizdrojový výpis, který obsahuje výsledné hodnocení z registrů BRKI a NRKI, případnou existenci exekucí – pouze seznam evidovaných exekucí na FO, FOP nebo PO, dále souhrnné informace z REPI – Registr platebních informací a základní informace o podnikatelské činnosti.

Formuláře

Žádost o výpis (FO) stáhnout zobrazit
Žádost o výpis (PO) stáhnout zobrazit
Plná moc k žádosti o výpis (FO) stáhnout zobrazit
Plná moc k žádosti o výpis (PO) stáhnout zobrazit
Žádost o opravu údajů (FO) stáhnout zobrazit
Žádost o opravu údajů (PO) stáhnout zobrazit
Žádost o registraci do portálu kolikmam.cz stáhnout zobrazit

Články a zajímavosti