MůjKredit – důkaz důvěryhodnosti na pouhém jednom listu

„Důvěřuj, ale prověřuj!“ se v různých životních situacích snadno radí a vyslovuje. Jenomže doposud bylo většinou dost obtížné tento princip při peněžních, obchodních i jiných záležitostech efektivně realizovat: tedy rychle a bez větší námahy a nákladů – zato s autorizovanou zárukou a s přehledným výstupem. Málokdo z nás totiž disponuje potřebným časem, pátracími schopnostmi Sherlocka Holmese či balíkem peněz na angažování detektivní agentury.

Tento oříšek však byl konečně rozlousknut. Kým? Profesionály. Konkrétně globální společností CRIF působící dlouhodobě i v Česku a na Slovensku. Má více než 30leté know-how v analyzování finanční spolehlivosti spotřebitelů i firem. A jakým nástrojem to vyřešila? Prostřednictvím nové služby s názvem MůjKredit. O tento certifikát mohou požádat a pak ho dokládat jako své „prověření“ občané i cizí státní příslušníci několika způsoby: po registraci na portálu Kolikmam.cz, e‑mailem, datovou schránkou, klasickou poštou a časem snad opět – po zkrocení pandemie COVID – i osobně v klientském centru CRIF. Následně žadatel obdrží zmíněný výpis, který jen na jediné stránce shrnuje podstatné údaje o jeho kredibilitě, a to nejenom finanční. Vedle informací o počtu úvěrů a splátkových smluv, o celkové měsíční splátce a aktuální nesplacené částce po splatnosti, o historicky maximálním dluhu a o počtu případných exekucí totiž tento jednoduchý report poskytuje také prověření osobních identifikačních údajů. Čili doloží, že žadatelem předložené personální doklady nejsou vedeny v seznamu ministerstva vnitra jako ztracené či neplatné, že není hlášen na adrese virtuální nebo obecního či městského úřadu a že nemá záznam v insolvenčním rejstříku. MůjKredit také prozradí, má-li konkrétní žadatel živnost, respektive je-li vlastníkem nebo statutárním orgánem nějaké firmy.

S touto multizdrojovou a přitom přehlednou svodkou „v ruce“ by měl mít jeho držitel větší šanci například u personalistů, pokud se uchází o job. Také u majitelů bytů při hledání pronájmu. Rovněž i v očích obchodníků při nákupu zboží či služby na splátky. Domluví si i výhodnější a ´bezkauční´podmínky oproti lidem, kteří žádným osvědčením o své finanční rizikovosti/nerizikovosti nedisponují. Potvrzují to alespoň zkušenosti ze západoevropských zemí, kde tato služba už léta úspěšně funguje.

Obsahuje-li MůjKredit nesprávná či neúplná data, měl by klient požádat o jejich opravu. Tím zároveň iniciuje i korekci svých údajů v úvěrových (BRKI, NRKI, REPI) a dalších zdrojových registrech. A vylepší si tudíž svou vizitku u finančních, splátkových a dalších institucí, které dotyčné databáze využívají.
MůjKredit může jeho držitel po 30 dnů od vystavení s kýmkoliv (osoba, firma) sdílet, a to e‑mailem anebo prostřednictvím aplikace Kolikmam. Příjemce výpisu přitom má možnost si jeho pravost zpětně ověřit na veřejných webových stránkách portálu Kolikmam.cz. To výrazně umocňuje serióznost tohoto kreditního reportu.

Kromě zmíněných základních dat nabízí MůjKredit i stručné souhrnné úvěrové hodnocení certifikovaného. Ve škále excelentní až velmi rizikový. To je užitečné i pro samotného majitele výpisu. Sezná, jak na něj nahlížejí peněžní instituce a zda by se měl „polepšit“. Má-li zájem o detailnější informace, dostane se k nim opět přes Kolikmam.cz a jeho produkty. Těmi jsou i komplexní výpisy ze zmíněných úvěrových registrů BRKI (bankovní), NRKI (nebankovní finanční) a REPI (splátkové instituce včetně energetik a mikrofinancí) – ty důkladně mapují jeho platební historii a současnost. Zkrze zmíněný portál si rovněž lze objednat i zprávy z jiných veřejných databází, např. z centrální evidence exekucí. Využít může i další nabízené instrumenty: balíček služeb #Kolikmam365 se zvýhodněnými cenami nebo třeba NetAgenta.

Význam a frekvence prokazování finanční důvěryhodnosti lidí s velkou pravděpodobností posílí. V Česku se totiž očekává boom nájemního bydlení, protože byty prodávané do vlastnictví začínají být pro většinu zájemců cenově nedostupné. Zároveň spousta krátkodobě pronajímaných rezidencí se po odlivu zahraničních turistů v důsledku koronakrize uvolnila. Do stavby nájemních domů se navíc pustili developeři. Rovněž se předpokládá, že nezaměstnanost brzy překoná hranici 3 %, zejména až skončí vládní opatření typu Kurzarbeit. Trh práce i nájmů se tím vším znatelně rozpohybuje. A výpis MůjKredit prokazující finanční zodpovědnost by tak mohl představovat nezanedbatelnou výhodu uchazeče o zaměstnání či potenciálního nájemce.

Může se nicméně hodit i při domlouvání a uzavírání různých dalších smluv a i v případě, kdy někdo žádá o půjčku třeba kamaráda, známého či příbuzného. Pro budoucího dlužníka, který má čisté svědomí a myslí to se splácením vážně, by neměl být problém si certifikát MůjKredit koupit a prokazovat jím svou solidnost. Jeho pořízení stojí 100 Kč. Každý budoucí věřitel si ho určitě rád před dotyčnou transakcí prostuduje. V duchu již zmíněného rčení, které MůjKredit jen lehce modifikuje na „Důvěřuj, leč ověřuj“!

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

Výpisy z BRKI/NRKI

od 100 Kč / výpis
 • seznam všech současných i minulých závazků vůči bankám a nebankám v úvěrových registrech BRKI a NRKI
 • obsahuje osobní údaje, hodnocení, přehled kontraktů, ukončených smluv a žádostí

 • plnohodnotná úvěrová zpráva, která poslouží při žádosti o hypotéku nebo jiný úvěrový produkt

MůjKredit

od 100 Kč / výpis
 • stručný výpis na jednom listu, obsahuje základní údaje z registrů BRKI a NRKI, REPI, Insolvenčního rejstříku a exekucí
 • doplňuje standardní výpis z registrů o informace z jiných veřejných zdrojů

 • poslouží k prokázání důvěryhodnosti zaměstnavateli nebo pronajímatelům bytů

Výpis z REPI

od 100 Kč / výpis
 • výpis obsahuje závazky u energetických společností, firem nabízejících odložené platby a nebankovních společností
 • doplňuje standardní výpis z registrů o informace z dalších odvětví

 • v kombinaci se společným výpisem z registrů nabízí komplexní přehled finančních závazků žadatele

#Kolikmam365

499 Kč / rok
 • webová aplikace monitorující informace v registrech BRKI a NRKI
 • k dispozici máte 4× ročně Společný výpis z registrů zdarma, obsahuje i unikátní osobní hodnocení 

 • využijete v případě, že potřebujete své závazky monitorovat pravidelně, ideální frekvence je kvartální

Exekuce

od 40 Kč / dotaz + 25 Kč za detail
 • souhrn exekucí vedených v Centrální evidenci exekucí
 • slouží k prověření fyzické i právnické osoby
 • dotazování probíhá ve dvou krocích
 • využijete v případě, že si potřebujete prověřit osobu či společnost, zda u nich nejsou vedeny exekuce

NetAgent

365 Kč / rok
 • služba monitorující osobní a finanční údaje v prostředí internetu
 • upozorní na podezřelé nakládání s vámi zadanými osobními a finančními údaji 
 • pomáhá předcházet zneužití osobních a finančních údajů v on-line prostředí k nezákonným účelům

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.