Sedáte si na stoličku ve vašem oblíbeném sportbaru – zrovna když nabírá grády spor dvou vedle stojících místních figurek. Bouřlivá hádka o výsledek právě začínajícího televizního fotbalového zápasu je korunována sázkou na vítěze. O 1000 korun! Ale ejhle! Franta, jeden z kohoutů, marně loví v kapse peníze, které potřebuje dát do placu. A jestli byste mu nepůjčil. „Hned zítra bych ti ten litr, tedy kdybych náááhodou dneska prohrál, vrátil.“

Vlastně proč ne, říkáte si v duchu. Jako místní štamgast si určitě nebude chtít udělat ostudu nedodržením slova. Kolem je navíc plno svědků, bleskne vám hlavou, když mu posléze bankovku s podobiznou Palackého podáváte.

Fanda sázku nakonec prohrál. Vítězný klub správně tipoval jeho sok – Karel. A ihned po konci utkání si taky svou výhru zkasíroval.

Následující večer šok. Fany nejenom, že vám drze a nahlas odmítl zápůjčku splatit, navíc vám vynadal: Že už prý byl opilý, a vy ještě ne. Takže jste měl mít rozum a v riskantní sázce ho nepodporovat. A že beztak na vrácení peněz nemáte zákonný nárok.

Uff! František je každopádně s morálkou dost na štíru. Nicméně jeho tvrzení, že půjčené peníze dát zpět nemusí, je – bohužel pro vás – pravdivé. A to přesto, že jste vlastně o půjčce na sázku uzavřeli smlouvu. Navíc v přítomnosti dalších lidí, kteří to mohou dosvědčit. Dohoda byla ústní, ale platná. Nicméně, ani její písemná forma by vás nezachránila.

Sázka mezi dvěma či více lidmi se totiž od ostatních smluvních ujednání liší tím, že vyhrávající strana sice má na výhru právo, ale nemá nárok ji soudně vymáhat. Ukažme si, co to konkrétně znamená, na naší příhodě: Franta sázku Karlovi už dobrovolně splatil, vymáhat zpět ji potom nemůže. Karel má na plnění právo. O nedovoleném obohacení nemůže být řeč. Kdyby se ale Franta rozhodl výhru neuhradit, měl by Karel smůlu. Zákon Frantu sázku vyrovnat nenutí. Karel by prostě neměl nárok, nepomohla by mu ani žaloba. Stejný zákonný princip, při kterém hraje velkou roli dobrovolnost, se týká i půjčky (přesněji zápůjčky či úvěru) poskytnuté vědomě k sázce. Tedy i popsaného případu Franta versus Karel kontra Vy.

Tomuto druhu závazku se říká naturální obligace. Podstata naturální pohledávky zkrátka spočívá v tom, že ji nelze vymáhat. Je-li však naturální dluh splněn dobrovolně, nelze již jeho plnění vymáhat zpět. Naturální obligaci měli ve svém právním kodexu již staří Římané. Milovníky aktuální legislativy odkazuji na pasáže občanského zákoníku od § 2873 dále.

Mimochodem: naturální dluh vzniká u většiny závazků po uplynutí promlčecí lhůty. Pak vám kupříkladu dlužník půjčené peníze sice stále může splatit (máte na to právo), ale už nemusí (ztratil jste možnost soudního vymáhání).

Nemožnost domoci se výher u soudu je zřejmě důsledkem riskantní povahy her a sázek. Zákonodárce tak chrání před neuváženým zacházením s majetkem nejenom samotné sázkaře a hráče, ale také jejich rodinné příslušníky. Že vlastnictví zavazuje a nelze s ním nakládat lehkomyslně mimochodem říká Listina základních práv a svobod.

Nežalovatelnost u sázek ovšem neplatí absolutně. Na orgány spravedlnosti se lze obrátit v případě vyplacení přemrštěné výhry a žádat o její snížení. Třeba kdyby Franta vsadil celou výplatu. K soudnímu přelíčení by se mohla sázka dostat i v případě, že by jeho duševní a rozumové schopnosti byly omezené. A on by si tak býval nemohl uvědomit všechny možné dopady. Soud by také měl označit za neplatnou takovou sázku, kdy jedna strana najisto znala výsledek a přitom tento fakt protistraně zatajila.

Ale pozor! Princip naturální obligace se netýká sázek provozovaných, povolených či dokonce licencovaných státem! Tedy například státních loterií či her na úředně certifikovaných automatech. Tady už totiž jde o oficiální podnikání loterijních a sázkových firem. Pohledávky z jimi organizovaných sázek a her soudně vymáhat lze.

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

Výpisy z BRKI/NRKI

od 100 Kč / výpis
 • seznam všech současných i minulých závazků vůči bankám a nebankám v úvěrových registrech BRKI a NRKI
 • obsahuje osobní údaje, hodnocení, přehled kontraktů, ukončených smluv a žádostí

 • plnohodnotná úvěrová zpráva, která poslouží při žádosti o hypotéku nebo jiný úvěrový produkt

MůjKredit

od 100 Kč / výpis
 • stručný výpis na jednom listu, obsahuje základní údaje z registrů BRKI a NRKI, REPI, Insolvenčního rejstříku a exekucí
 • doplňuje standardní výpis z registrů o informace z jiných veřejných zdrojů

 • poslouží k prokázání důvěryhodnosti zaměstnavateli nebo pronajímatelům bytů

Výpis z REPI

od 100 Kč / výpis
 • výpis obsahuje závazky u energetických společností, firem nabízejících odložené platby a nebankovních společností
 • doplňuje standardní výpis z registrů o informace z dalších odvětví

 • v kombinaci se společným výpisem z registrů nabízí komplexní přehled finančních závazků žadatele

#Kolikmam365

499 Kč / rok
 • webová aplikace monitorující informace v registrech BRKI a NRKI
 • k dispozici máte 4× ročně Společný výpis z registrů zdarma, obsahuje i unikátní osobní hodnocení 

 • využijete v případě, že potřebujete své závazky monitorovat pravidelně, ideální frekvence je kvartální

Exekuce

od 40 Kč / dotaz + 25 Kč za detail
 • souhrn exekucí vedených v Centrální evidenci exekucí
 • slouží k prověření fyzické i právnické osoby
 • dotazování probíhá ve dvou krocích
 • využijete v případě, že si potřebujete prověřit osobu či společnost, zda u nich nejsou vedeny exekuce

NetAgent

365 Kč / rok
 • služba monitorující osobní a finanční údaje v prostředí internetu
 • upozorní na podezřelé nakládání s vámi zadanými osobními a finančními údaji 
 • pomáhá předcházet zneužití osobních a finančních údajů v on-line prostředí k nezákonným účelům

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.