Nevrátíte-li majiteli či neodevzdáte-li úřadům nalezenou bankovku s podobiznou prezidenta Masaryka, tak riskujete trest odnětí svobody až na 1 rok. Neoprávněně byste si totiž přisvojili věc nikoli nepatrné hodnoty, tedy v ceně 5000 Kč a více. Kromě basy za spáchání majetkového trestného činu byste se nevyhnuli ani úhradě vzniklé související škody.

V případě vašeho opačného rozhodnutí – o kterém nikterak nepochybuji – budete mít za svou počestnost právo na nálezné. A to buď ve výši 10 % z hodnoty nálezu, nebo dle slušného uvážení (tak doslova praví občanský zákoník), jestliže ztracená věc má cenu jen pro svého majitele – typicky soukromý deník nebo fotoalbum. Plus vám vnikne nárok na úhradu vzniklých výdajů, například cestovného či poštovného.

S hodnotou zatajeného předmětu úměrně roste i hrozící délka vězení.  Může být až 8leté při získání nelegálního prospěchu velkého rozsahu, tedy nejméně v ekvivalentu 5 milionů korun. Pak by šlo rovnou o zločin, ne přečin jako v prvním případně. Takový risk představuje třeba zdánlivě nevinný nález losu, který vám posléze vyhraje sumu rovnající se minimálně zmíněné částce s pětkou a šesti nulami. Ovšem za předání ztraceného sázkového tiketu jeho vlastníkovi máte jako nálezce právo na desetinu z jeho potenciální budoucí výhry. A to nemusí být málo. Poctivost se zkrátka při „ztrátách a nálezech“ doslova vyplácí. Určitě s ní dojdete dál, nejsouce zdržováni nedobrovolnými zastávkami v nápravných ústavech.

Za protizákonné držení objeveného předmětu s cenou do 5000 Kč se sice v cele se zamřížovaným oknem nelze ocitnou, ale i tento už „pouze“ přestupek umí úřady citelně postihnout: mastnou pokutou a ostudou navrch. U platební karty se jaksi nepředpokládá, že se její hodnota odvíjí od aktuálního zůstatku na příslušném účtu. Její ocenění by zřejmě odpovídalo nákladům na její výrobu. A to nemusí být vždy jen maximálně pár stovek korun – jako v případě naprosté většiny těchto plastových platidel. Luxusní kreditka z ryzího zlata, vykládaná diamanty a určená jen pohádkově bohatým klientům může vyjít až na stovky tisíc dolarů.

Kvůli minimalizaci případných budoucích škod způsobených ztracením či zneužitím platební karty se rozhodně nedoporučuje poznamenávat si na ní PIN. Nebo mít tento přístupový kód napsaný na papírku „ukrytém“ v peněžence hned vedle ní. To zákon považuje za hrubou nedbalost a držitel karty pak nese ztrátu z případné neautorizované platební transakce v plném rozsahu. Ne tedy pouze do 50 eur, případně vůbec, pokud by v tom byl zcela nevinně. Ale možná, že za vrácení nezablokované karty i s PINem, by se nálezné přeci jen mohlo vyčíslovat podle „zachráněného“ zůstatku. O takovém případě soudy doposud zřejmě nerozhodovaly, proto to ani nelze úplně vyloučit.

Jestliže odevzdáte – a mělo by se do 3 dnů – například nalezenou portmonku na příslušný obecní úřad (nebo provozovateli dotčeného zařízení – dopravního prostředku, restaurace…) a nikdo se o ní nepřihlásí, tak se obec stane jejím vlastníkem až po 3 letech bezvýsledného veřejného pátrání po majiteli. Teprve pak ji můžete o nálezné požádat. Lhůta k vznesení tohoto nároku ale není nekonečná, vyprší opět po 3 letech. Pakliže je vyplacení nálezného odmítnuto, nezbývá nálezci než se obrátit na justici. Co se týče nalezených dokladů a karet, tak občanky, různé pasy, řidičáky či kreditky se předávají či posílají příslušné instituci, která je vydala.

Nemusí být z hlediska objevitele také úplně taktické předat někým poztrácené peníze či jiné předměty ne obci, ale policii. Ta totiž může pojmout z různých důvodů podezření, že pocházejí z trestné činnosti a zahájit vyšetřování. Pokud by se delikt prokázal, nemusí policisté nalezené odevzdat obci a naloží s ním dle vlastních předpisů. Nárok na nálezné tak nevznikne.

Někteří právníci tvrdí, že při předávání/vracení peněz si nálezce hned po sepsání předávacího protokolu může rovnou ponechat 10 % v zástavě. Odvolávají se přitom na zákon, dle něhož je legální vzít do zástavy věc odpovídající dluhu. Pohledávkou je v tomto případě nálezné. Tuto zástavu lze pak vypořádat později. Byla by to už pouhá formalita.

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

Výpisy z BRKI/NRKI

od 100 Kč / výpis
 • seznam všech současných i minulých závazků vůči bankám a nebankám v úvěrových registrech BRKI a NRKI
 • obsahuje osobní údaje, hodnocení, přehled kontraktů, ukončených smluv a žádostí

 • plnohodnotná úvěrová zpráva, která poslouží při žádosti o hypotéku nebo jiný úvěrový produkt

MůjKredit

od 100 Kč / výpis
 • stručný výpis na jednom listu, obsahuje základní údaje z registrů BRKI a NRKI, REPI, Insolvenčního rejstříku a exekucí
 • doplňuje standardní výpis z registrů o informace z jiných veřejných zdrojů

 • poslouží k prokázání důvěryhodnosti zaměstnavateli nebo pronajímatelům bytů

Výpis z REPI

od 100 Kč / výpis
 • výpis obsahuje závazky u energetických společností, firem nabízejících odložené platby a nebankovních společností
 • doplňuje standardní výpis z registrů o informace z dalších odvětví

 • v kombinaci se společným výpisem z registrů nabízí komplexní přehled finančních závazků žadatele

#Kolikmam365

499 Kč / rok
 • webová aplikace monitorující informace v registrech BRKI a NRKI
 • k dispozici máte 4× ročně Společný výpis z registrů zdarma, obsahuje i unikátní osobní hodnocení 

 • využijete v případě, že potřebujete své závazky monitorovat pravidelně, ideální frekvence je kvartální

Exekuce

od 40 Kč / dotaz + 25 Kč za detail
 • souhrn exekucí vedených v Centrální evidenci exekucí
 • slouží k prověření fyzické i právnické osoby
 • dotazování probíhá ve dvou krocích
 • využijete v případě, že si potřebujete prověřit osobu či společnost, zda u nich nejsou vedeny exekuce

NetAgent

365 Kč / rok
 • služba monitorující osobní a finanční údaje v prostředí internetu
 • upozorní na podezřelé nakládání s vámi zadanými osobními a finančními údaji 
 • pomáhá předcházet zneužití osobních a finančních údajů v on-line prostředí k nezákonným účelům

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.