Nevrátíte-li majiteli či neodevzdáte-li úřadům nalezenou bankovku s podobiznou prezidenta Masaryka, tak riskujete trest odnětí svobody až na 1 rok. Neoprávněně byste si totiž přisvojili věc nikoli nepatrné hodnoty, tedy v ceně 5000 Kč a více. Kromě basy za spáchání majetkového trestného činu byste se nevyhnuli ani úhradě vzniklé související škody.

V případě vašeho opačného rozhodnutí – o kterém nikterak nepochybuji – budete mít za svou počestnost právo na nálezné. A to buď ve výši 10 % z hodnoty nálezu, nebo dle slušného uvážení (tak doslova praví občanský zákoník), jestliže ztracená věc má cenu jen pro svého majitele – typicky soukromý deník nebo fotoalbum. Plus vám vnikne nárok na úhradu vzniklých výdajů, například cestovného či poštovného.

S hodnotou zatajeného předmětu úměrně roste i hrozící délka vězení.  Může být až 8leté při získání nelegálního prospěchu velkého rozsahu, tedy nejméně v ekvivalentu 5 milionů korun. Pak by šlo rovnou o zločin, ne přečin jako v prvním případně. Takový risk představuje třeba zdánlivě nevinný nález losu, který vám posléze vyhraje sumu rovnající se minimálně zmíněné částce s pětkou a šesti nulami. Ovšem za předání ztraceného sázkového tiketu jeho vlastníkovi máte jako nálezce právo na desetinu z jeho potenciální budoucí výhry. A to nemusí být málo. Poctivost se zkrátka při „ztrátách a nálezech“ doslova vyplácí. Určitě s ní dojdete dál, nejsouce zdržováni nedobrovolnými zastávkami v nápravných ústavech.

Za protizákonné držení objeveného předmětu s cenou do 5000 Kč se sice v cele se zamřížovaným oknem nelze ocitnou, ale i tento už „pouze“ přestupek umí úřady citelně postihnout: mastnou pokutou a ostudou navrch. U platební karty se jaksi nepředpokládá, že se její hodnota odvíjí od aktuálního zůstatku na příslušném účtu. Její ocenění by zřejmě odpovídalo nákladům na její výrobu. A to nemusí být vždy jen maximálně pár stovek korun – jako v případě naprosté většiny těchto plastových platidel. Luxusní kreditka z ryzího zlata, vykládaná diamanty a určená jen pohádkově bohatým klientům může vyjít až na stovky tisíc dolarů.

Kvůli minimalizaci případných budoucích škod způsobených ztracením či zneužitím platební karty se rozhodně nedoporučuje poznamenávat si na ní PIN. Nebo mít tento přístupový kód napsaný na papírku „ukrytém“ v peněžence hned vedle ní. To zákon považuje za hrubou nedbalost a držitel karty pak nese ztrátu z případné neautorizované platební transakce v plném rozsahu. Ne tedy pouze do 50 eur, případně vůbec, pokud by v tom byl zcela nevinně. Ale možná, že za vrácení nezablokované karty i s PINem, by se nálezné přeci jen mohlo vyčíslovat podle „zachráněného“ zůstatku. O takovém případě soudy doposud zřejmě nerozhodovaly, proto to ani nelze úplně vyloučit.

Jestliže odevzdáte – a mělo by se do 3 dnů – například nalezenou portmonku na příslušný obecní úřad (nebo provozovateli dotčeného zařízení – dopravního prostředku, restaurace…) a nikdo se o ní nepřihlásí, tak se obec stane jejím vlastníkem až po 3 letech bezvýsledného veřejného pátrání po majiteli. Teprve pak ji můžete o nálezné požádat. Lhůta k vznesení tohoto nároku ale není nekonečná, vyprší opět po 3 letech. Pakliže je vyplacení nálezného odmítnuto, nezbývá nálezci než se obrátit na justici. Co se týče nalezených dokladů a karet, tak občanky, různé pasy, řidičáky či kreditky se předávají či posílají příslušné instituci, která je vydala.

Nemusí být z hlediska objevitele také úplně taktické předat někým poztrácené peníze či jiné předměty ne obci, ale policii. Ta totiž může pojmout z různých důvodů podezření, že pocházejí z trestné činnosti a zahájit vyšetřování. Pokud by se delikt prokázal, nemusí policisté nalezené odevzdat obci a naloží s ním dle vlastních předpisů. Nárok na nálezné tak nevznikne.

Někteří právníci tvrdí, že při předávání/vracení peněz si nálezce hned po sepsání předávacího protokolu může rovnou ponechat 10 % v zástavě. Odvolávají se přitom na zákon, dle něhož je legální vzít do zástavy věc odpovídající dluhu. Pohledávkou je v tomto případě nálezné. Tuto zástavu lze pak vypořádat později. Byla by to už pouhá formalita.

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Společný výpis BRKI+NRKI

200 Kč/výpis

Zvyšte vaši šanci na získání hypotéky nebo půjčky tím, že si ověříte údaje v registrech a zjistíte si vaše hodnocení. 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

MůjKredit

100 Kč/výpis

Prokažte vaši důvěryhodnost zaměstnavatelům nebo pronajímatelům nemovitostí zkráceným výpisem. 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Exekuce

40 Kč/dotaz + 25 Kč za detail

Prověřte exekuce u osob a podnikatelů v oficiální databázi. Vyhnete se zbytečným nepříjemnostem. 

Výpis z REPI

200 Kč/výpis

Zjistěte jak energetické společnosti, firmy poskytující nákupy na splátky či eshopy hodnotí vaši úvěruschopnost.

Výpis z BRKI

200 Kč/výpis

Zkontrolujte vaše údaje týkající se úvěrových produktů a průběhu jejich splácení u bankovních institucí v Bankovním registru.

Výpis z NRKI

200 Kč/výpis

Zkontrolujte vaše údaje o finančních závazcích a průběhu jejich splácení u společností v Nebankovním registru. 

#kolikmam365

499 Kč/rok

Získejte detailní přehled všech závazků v registrech BRKI a NRKI, hodnocení úvěruschopnosti a upozornění v případě změn.

NetAgent

365 Kč/rok

Monitorujte vaše osobní a finanční data na internetu. Předejdete tím zneužívání vašich dat a krádežím identity.

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.