O zesplatnění úvěru a co to má společného s vírou

Zesplatnění znamená, že dlužník musí najednou zaplatit celou vypůjčenou částku včetně smluvených úroků, případně i úroků z prodlení a dalších souvisejících poplatků. Přichází tak o výhodu v čase rozložených splátek.

Akt zesplatnění je sankcí nebo prevencí ze strany věřitele. Úvěr je prohlášen za splatný většinou tehdy, když klient nedodržuje určenou výši splátek nebo splácí pozdě či dokonce neplatí vůbec. V praxi to probíhá většinou tak, že banka zašle několik upomínek. Ta poslední pak obsahuje datum zesplatnění, čili termín, do kterého je ještě ochotna počkat na doplacení půjčených, avšak nevracených peněz. Pokud závazek není ani poté uhrazen, problému se chopí postupně advokáti, inkasní firmy, soudci a nakonec – pakliže nic nepomohlo - exekutoři. Dlužnou sumu samozřejmě stále více nafukují různé smluvní pokuty, sankce a náklady na vymáhání.

Zesplatnit můžete například i půjčku, kterou jste založili (ex)kamaráda a ten se k vracení jaksi nemá. Tím, že ho vyzvete písemně k uhrazení dluhu ve stanovené lhůtě a připomenete mu pro jistotu i číslo vašeho bankovního konta, půjčku nejenom zesplatňujete. Zároveň mu tím posíláte i předžalobní výzvu. Bez ní by vám případný následný soud nemusel přiznat náklady nalézacího řízení, jehož výsledkem je exekuční titul. Viz předchozí blogy o exekucích.

A co k tématu zesplatnění říká legislativa? Podle § 506 obchodního zákoníku je věřitel oprávněn odstoupit od úvěrové smlouvy a požadovat, aby dlužník vrátil dlužnou částku s úroky, pokud je v prodlení s vrácením více než 2 splátek nebo 1 splátky po dobu delší než 3 měsíce. Ve stejném duchu hovoří i § 2394 občanského kodexu.

Není tedy například možné „zesplatňovat“, když v termínu nesplacená dlužná suma je nižší než dohodnutá výše 1 splátky. Záminkou také podle judikatury, tedy vydaných soudních rozhodnutí, nemůže být fakt, že dlužník sice v prodlení už momentálně není, ale někdy v minulosti byl.

Nejenom neuhrazené splátky ale mohou být argumentem pro zesplatnění. Paleta možných příčin je poměrně pestrá. Každá banka si ale ve svých obchodních podmínkách definuje podmínky individuálně. Klienti by si proto tato pravidla měli bedlivě prostudovat - aby později nebyli nemile překvapeni. Požadavek na okamžité doplacení půjčky banka zkrátka vznese, pokud dospěje k názoru, že se objevila nová skutečnost, která má nepříznivý vliv na schopnost dlužníka plnit řádně a včas závazky. Impulsem k prohlášení úvěru za splatný mohou být také například: insolvenční řízení, bankrot, soud nebo exekuce. Dále  třeba nepravdivé údaje ve smlouvě, nové finanční závazky či zástavy, převody majetku klienta ve prospěch třetí osoby, narkomanie, gamblerství, vážná nemoc, ztráta lukrativního zaměstnání, neposkytnutí vyžádaných údajů či dokladů …

Riziko zesplatnění výrazně snižuje uplatňování zdánlivě otřepaného, ale stále účinného pravidla pro udržení důvěry ve vztahu banka-klient: Komunikovat, hlásit si navzájem všechny důležité změny a novinky. Slovo „úvěr“ totiž je – jak jste určitě postřehli - odvozeno od výrazů „věřit“, respektive „uvěřit“. A bez víry spousta věcí nefunguje. Ve světě financí obzvlášť.

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

Výpisy z BRKI/NRKI

od 100 Kč / výpis
 • seznam všech současných i minulých závazků vůči bankám a nebankám v úvěrových registrech BRKI a NRKI
 • obsahuje osobní údaje, hodnocení, přehled kontraktů, ukončených smluv a žádostí

 • plnohodnotná úvěrová zpráva, která poslouží při žádosti o hypotéku nebo jiný úvěrový produkt

MůjKredit

od 100 Kč / výpis
 • stručný výpis na jednom listu, obsahuje základní údaje z registrů BRKI a NRKI, REPI, Insolvenčního rejstříku a exekucí
 • doplňuje standardní výpis z registrů o informace z jiných veřejných zdrojů

 • poslouží k prokázání důvěryhodnosti zaměstnavateli nebo pronajímatelům bytů

Výpis z REPI

od 100 Kč / výpis
 • výpis obsahuje závazky u energetických společností, firem nabízejících odložené platby a nebankovních společností
 • doplňuje standardní výpis z registrů o informace z dalších odvětví

 • v kombinaci se společným výpisem z registrů nabízí komplexní přehled finančních závazků žadatele

#Kolikmam365

499 Kč / rok
 • webová aplikace monitorující informace v registrech BRKI a NRKI
 • k dispozici máte 4× ročně Společný výpis z registrů zdarma, obsahuje i unikátní osobní hodnocení 

 • využijete v případě, že potřebujete své závazky monitorovat pravidelně, ideální frekvence je kvartální

Exekuce

od 40 Kč / dotaz + 25 Kč za detail
 • souhrn exekucí vedených v Centrální evidenci exekucí
 • slouží k prověření fyzické i právnické osoby
 • dotazování probíhá ve dvou krocích
 • využijete v případě, že si potřebujete prověřit osobu či společnost, zda u nich nejsou vedeny exekuce

NetAgent

365 Kč / rok
 • služba monitorující osobní a finanční údaje v prostředí internetu
 • upozorní na podezřelé nakládání s vámi zadanými osobními a finančními údaji 
 • pomáhá předcházet zneužití osobních a finančních údajů v on-line prostředí k nezákonným účelům

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.