O zesplatnění úvěru a co to má společného s vírou

Zesplatnění znamená, že dlužník musí najednou zaplatit celou vypůjčenou částku včetně smluvených úroků, případně i úroků z prodlení a dalších souvisejících poplatků. Přichází tak o výhodu v čase rozložených splátek.

Akt zesplatnění je sankcí nebo prevencí ze strany věřitele. Úvěr je prohlášen za splatný většinou tehdy, když klient nedodržuje určenou výši splátek nebo splácí pozdě či dokonce neplatí vůbec. V praxi to probíhá většinou tak, že banka zašle několik upomínek. Ta poslední pak obsahuje datum zesplatnění, čili termín, do kterého je ještě ochotna počkat na doplacení půjčených, avšak nevracených peněz. Pokud závazek není ani poté uhrazen, problému se chopí postupně advokáti, inkasní firmy, soudci a nakonec – pakliže nic nepomohlo - exekutoři. Dlužnou sumu samozřejmě stále více nafukují různé smluvní pokuty, sankce a náklady na vymáhání.

Zesplatnit můžete například i půjčku, kterou jste založili (ex)kamaráda a ten se k vracení jaksi nemá. Tím, že ho vyzvete písemně k uhrazení dluhu ve stanovené lhůtě a připomenete mu pro jistotu i číslo vašeho bankovního konta, půjčku nejenom zesplatňujete. Zároveň mu tím posíláte i předžalobní výzvu. Bez ní by vám případný následný soud nemusel přiznat náklady nalézacího řízení, jehož výsledkem je exekuční titul. Viz předchozí blogy o exekucích.

A co k tématu zesplatnění říká legislativa? Podle § 506 obchodního zákoníku je věřitel oprávněn odstoupit od úvěrové smlouvy a požadovat, aby dlužník vrátil dlužnou částku s úroky, pokud je v prodlení s vrácením více než 2 splátek nebo 1 splátky po dobu delší než 3 měsíce. Ve stejném duchu hovoří i § 2394 občanského kodexu.

Není tedy například možné „zesplatňovat“, když v termínu nesplacená dlužná suma je nižší než dohodnutá výše 1 splátky. Záminkou také podle judikatury, tedy vydaných soudních rozhodnutí, nemůže být fakt, že dlužník sice v prodlení už momentálně není, ale někdy v minulosti byl.

Nejenom neuhrazené splátky ale mohou být argumentem pro zesplatnění. Paleta možných příčin je poměrně pestrá. Každá banka si ale ve svých obchodních podmínkách definuje podmínky individuálně. Klienti by si proto tato pravidla měli bedlivě prostudovat - aby později nebyli nemile překvapeni. Požadavek na okamžité doplacení půjčky banka zkrátka vznese, pokud dospěje k názoru, že se objevila nová skutečnost, která má nepříznivý vliv na schopnost dlužníka plnit řádně a včas závazky. Impulsem k prohlášení úvěru za splatný mohou být také například: insolvenční řízení, bankrot, soud nebo exekuce. Dále  třeba nepravdivé údaje ve smlouvě, nové finanční závazky či zástavy, převody majetku klienta ve prospěch třetí osoby, narkomanie, gamblerství, vážná nemoc, ztráta lukrativního zaměstnání, neposkytnutí vyžádaných údajů či dokladů …

Riziko zesplatnění výrazně snižuje uplatňování zdánlivě otřepaného, ale stále účinného pravidla pro udržení důvěry ve vztahu banka-klient: Komunikovat, hlásit si navzájem všechny důležité změny a novinky. Slovo „úvěr“ totiž je – jak jste určitě postřehli - odvozeno od výrazů „věřit“, respektive „uvěřit“. A bez víry spousta věcí nefunguje. Ve světě financí obzvlášť.

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Společný výpis BRKI+NRKI

200 Kč/výpis

Zvyšte vaši šanci na získání hypotéky nebo půjčky tím, že si ověříte údaje v registrech a zjistíte si vaše hodnocení. 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

MůjKredit

100 Kč/výpis

Prokažte vaši důvěryhodnost zaměstnavatelům nebo pronajímatelům nemovitostí zkráceným výpisem. 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Exekuce

40 Kč/dotaz + 25 Kč za detail

Prověřte exekuce u osob a podnikatelů v oficiální databázi. Vyhnete se zbytečným nepříjemnostem. 

Výpis z REPI

200 Kč/výpis

Zjistěte jak energetické společnosti, firmy poskytující nákupy na splátky či eshopy hodnotí vaši úvěruschopnost.

Výpis z BRKI

200 Kč/výpis

Zkontrolujte vaše údaje týkající se úvěrových produktů a průběhu jejich splácení u bankovních institucí v Bankovním registru.

Výpis z NRKI

200 Kč/výpis

Zkontrolujte vaše údaje o finančních závazcích a průběhu jejich splácení u společností v Nebankovním registru. 

#kolikmam365

499 Kč/rok

Získejte detailní přehled všech závazků v registrech BRKI a NRKI, hodnocení úvěruschopnosti a upozornění v případě změn.

NetAgent

365 Kč/rok

Monitorujte vaše osobní a finanční data na internetu. Předejdete tím zneužívání vašich dat a krádežím identity.

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.