Obranou věřitele před zadluženým dědicem je odloučení pozůstalosti

Pozůstalost po náhle zemřelém otci – jak zaoceánský Titanic magnetizovaný číhajícím ledovcem – neodvratně míří ke své zkáze: jedinému marnotratnému synkovi. Ten totiž dluží, na koho se podívá. Co pak má ale dělat věřitel, který půjčil zesnulému? Má vůbec šanci dostat své peníze zpátky? Na dědictví si totiž nyní brousí zuby celé zástupy dalších zapůjčitelů, kteří mají dlouhodobě nedobytné pohledávky za budoucím dědicem.

V minulém blogu jsem popsal opačnou situaci: jak zákon umí ochránit dědice před předluženým dědictvím. Dokáže to do té míry, že dědic není nucen splácet víc zděděných dluhů, než kolik podědil majetku. Že se léta po nabytí dědictví nemusí třást strachy před přízraky dosud utajených věřitelů, kteří po něm jednou vystartují. A budou žádat splacení stále neuhrazených zůstavitelových dluhů.

Jen stručně připomenu, že se dědí jmění, tedy majetek i dluhy. Legislativa proto nabyvateli dědictví nabízí 2 obranné instrumenty: soupis pozůstalosti a výzvu věřitelům zesnulého k přihlášení a doložení pohledávek. Využije-li je, nemůže dědic na dědictví doplatit. Jestliže ale nepatří do okruhu nejbližších příbuzných, tak o „vytasení“ těchto zbraní musí sám aktivně požádat soud, respektive pověřeného notáře. A to do 1 měsíce poté, co ho justiční orgány o tomto právu zpravily. Jinak mu soupis a výzva nepomohou a bude dál odpovědný za všechny poděděné dluhy, a to veškerým svým majetkem. Tak, jak to určuje v roce 2014 novelizovaný občanský zákoník.

Tento civilní kodex ale myslí také na v  úvodu blogu zmíněné věřitele, jejichž pohledávka za zemřelým přechází na dědice, jenž už má plno dalších závazků. Takovíto věřitelé se logicky – jak ta myšička v říkadle o kašičce – obávají, že se na ně při vyrovnávání dluhů už nedostane. Čelíce této hrozbě by proto měli v rámci dědického řízení požádat soud, potažmo delegovaného notáře, o takzvané odloučení pozůstalosti od jmění zadluženého dědice. Z tohoto „zmrazeného“ dědictví pak uspokojí svou pohledávku za zesnulým.

Na druhou stranu ztratí právo – když separovaná pozůstalost na vyrovnání dluhu nestačí – nárokovat si další peníze z ostatního výlučného dědicova majetku. A to i v případě, že dědic neuplatnil výhradu soupisu (viz předchozí blog). Kdybyste se náhodou do role takovéhoto věřitele dostali a budoucí dědic vás přesvědčoval, že žádat odloučení pozůstalosti je zbytečné, neboť už žádné velké dluhy nemá, můžete ho vyzvat, aby své tvrzení doložil čerstvým výpisem z úvěrových registrů (BRKI a NRKI). Dá se získat i online.

Věřitel by tedy měl opravdu na lékárnických váhách poměřovat plusy a minusy odloučení. Konečné slovo ale stejně bude mít dědický soud; může návrhu na odloučení nevyhovět. Je-li zřejmé, že k obavě není důvod. Zároveň je potřeba zdůraznit, že ona na začátku zmíněná „protekce“ dědice před předluženou pozůstalostí ve formě soupisu pozůstalosti a výzvy věřitelům k přihlášení a doložení pohledávek je rovněž dalším štítem i pro věřitele. Zákon také přímo říká, že věřitel, který si vyžádal odloučení pozůstalosti, je oprávněn u soupisu být, vznášet dotazy a činit připomínky (viz § 1684).

Proč je to důležité? Budoucí dědicové totiž občas část dědictví vědomě či nevědomě nenahlásí. Věřitel také může soupis přímo iniciovat, spolu s odloučením.

Z hlediska praxe je také dobré uvést, že novelizovaný občanský kodex posílil pozici věřitele ohledně uplynutí promlčecích lhůt. Ta je u půjčky 3letá. I kdyby ale dlužník zemřel pouhý jeden den před jejím uplynutím, má věřitel nyní možnost uplatnit svá práva u soudu ještě 6 měsíců po potvrzení dědictví. Před rokem 2014 – zejména při zdlouhavém dědickém vyřizování – se stávalo, že věřitelův nárok byl promlčen.

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

Výpisy z BRKI/NRKI

od 100 Kč / výpis
 • seznam všech současných i minulých závazků vůči bankám a nebankám v úvěrových registrech BRKI a NRKI
 • obsahuje osobní údaje, hodnocení, přehled kontraktů, ukončených smluv a žádostí

 • plnohodnotná úvěrová zpráva, která poslouží při žádosti o hypotéku nebo jiný úvěrový produkt

MůjKredit

od 100 Kč / výpis
 • stručný výpis na jednom listu, obsahuje základní údaje z registrů BRKI a NRKI, REPI, Insolvenčního rejstříku a exekucí
 • doplňuje standardní výpis z registrů o informace z jiných veřejných zdrojů

 • poslouží k prokázání důvěryhodnosti zaměstnavateli nebo pronajímatelům bytů

Výpis z REPI

od 100 Kč / výpis
 • výpis obsahuje závazky u energetických společností, firem nabízejících odložené platby a nebankovních společností
 • doplňuje standardní výpis z registrů o informace z dalších odvětví

 • v kombinaci se společným výpisem z registrů nabízí komplexní přehled finančních závazků žadatele

#Kolikmam365

499 Kč / rok
 • webová aplikace monitorující informace v registrech BRKI a NRKI
 • k dispozici máte 4× ročně Společný výpis z registrů zdarma, obsahuje i unikátní osobní hodnocení 

 • využijete v případě, že potřebujete své závazky monitorovat pravidelně, ideální frekvence je kvartální

Exekuce

od 40 Kč / dotaz + 25 Kč za detail
 • souhrn exekucí vedených v Centrální evidenci exekucí
 • slouží k prověření fyzické i právnické osoby
 • dotazování probíhá ve dvou krocích
 • využijete v případě, že si potřebujete prověřit osobu či společnost, zda u nich nejsou vedeny exekuce

NetAgent

365 Kč / rok
 • služba monitorující osobní a finanční údaje v prostředí internetu
 • upozorní na podezřelé nakládání s vámi zadanými osobními a finančními údaji 
 • pomáhá předcházet zneužití osobních a finančních údajů v on-line prostředí k nezákonným účelům

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.