Oddlužení: málo využívaný, ale efektivní lék na exekuci

V Česku má přes 600 tisíc lidí soudní exekuci. Pouze šestina se z nich snaží dostat oddlužením. Celkový počet exekvkuovaných osob zvyšují také další typy exekucí jako správní, finanční nebo vedené pojišťovnami. I s rodinnými příslušníky exekuce paralyzují minimálně 1,5 milionu občanů. Ekonomika tím ročně ztrácí desítky miliard korun.

„Závazky se mají splácet. V tuzemsku ale bohužel převažuje snaha chránit neplatiče,“ stěžují si věřitelé a jejich asociace. „Právo na vlastnictví je přeci zakotveno v Ústavě.“ protestují. „Ano, vracet půjčky je fér. Jenže ne ty likvidačně znásobené nemravně vysokými úroky, poplatky a sankcemi,“ oponují dlužníci a dluhové poradny a varují, „dopady nedávných lichvářských praktik nadále dusí celou společnost.“

Obě protistrany se v problematice finančních závazků shodnou na máločem. Výjimkou je institut oddlužení. Užitečnost tohoto řešení exekucí potvrzují dlužníci, věřitelé, odborníci i politici. Jenže se už dlouhá léta vede tvrdá bitva o parametry insolvenčního programu.

Osobní bankrot vyžaduje disciplínu

Pokud je vám vstup do oddlužení schválen, vaše dluhy se zafixují. Dál se už nenavyšují o úroky z prodlení, ani o případné pokuty. A exekutoři mají zákaz vás dál nahánět. Musíte se ale co nejvíce snažit splácet, minimálně 2 200 Kč měsíčně. To je nutná podmínka. K tomu vám ještě insolvenční správce zpeněží část majetku. Uspokojován je pak, na rozdíl od exekuce, nárok všech přihlášených věřitelů, a to v závislosti na výši jejich pohledávek. Zároveň musíte mít oficiální a co nejlépe placenou práci odpovídající vašemu vzdělání a praxi. Nebo disponovat jiným legálním zdrojem příjmů, například důchodem.

Když během 5 let budete dodržovat všechny podmínky, soud vás osvobodí od zbytku nezaplacených závazků. Při vyšších splátkách toho můžete dosáhnout i dříve. Z aktuálních 630 tisíc lidí v soudním exekučním řízení má několik exekucí naprostá většina činící 76 %. V průměru je to 6 exekucí na hlavu. Za normálních okolností nemají šanci všechny dluhy splatit. Jsou k nim doživotně odsouzeni. Vesměs pracují načerno, nebo vůbec. Do státního rozpočtu neodvádí daně, naopak ho často vysávají skrze rozličné sociální dávky. Na velkou část z nich jsou uvaleny i nesoudní exekuce, od správní přes finanční po ty nařízené zdravotní nebo sociální pojišťovnou.

Exekuce oslabuje trh práce, oddlužení posiluje

Přitom českému pracovnímu trhu chybějí desítky tisíc kvalifikovaných i nekvalifikovaných zaměstnanců. Budeme je raději komplikovaně dovážet z Filipín a Indonésie, místo abychom snížili počet jedinců v exekuci alespoň o dvě třetiny? Pak bychom se teprve dostali na přirozenou exekuční míru běžnou ve vyspělých zemích na západ od nás.

A proč je oddlužení, lidově nazývané osobním bankrotem, výhodné i pro věřitele? Protože úroveň splacených dluhů se v jeho rámci ještě do roku 2018 pohybovala kolem 56 %. Do konce roku 2023 se sice v souvislosti s uvolňováním podmínek pro oddlužovací režim snížila hodnota tohoto ukazatele odhadem k 18 %, ale pořád to je podstatně více, než dosahuje u exekucí. Z nich je 70 % nevymahatelných. Přes výše uvedené se v České republice oddlužuje relativně málo lidí. V současnosti ani ne 100 tisíc. To je sotva jedna šestina ze všech exekvovaných. Nad důvody si lámou hlavu experti i politici. Vysvětlující data a výzkumy zcela chybí.

Ďábel je skrytý v detailech

Může to být tím, že oddlužení trvá pro mnohé adepty nekonečných 5 let; 3letou výjimku mají jen starobní a invalidní důchodci. I proto v současné době novelizovaný insolvenční zákon standardní lhůtu zkracuje a sjednocuje na 3 roky pro všechny včetně fyzických osob podnikajících a spotřebitelů. Tato změna legislativy, ke které zatím marně tlačí české zákonodárce po 3 roky směrnice Evropské unie, byla v květnu konečně schválena Poslaneckou sněmovnou. Na řadě je Senát a prezident.

Další potenciální příčinou nízkého zájmu o oddlužovací režim je fakt, že srážky v exekuci mohou být nižší. A to v případě nepřednostních pohledávek. Některým neplatičům zase vadí, že v případě osobního bankrotu jsou pro úřady doživotně vedeni v insolvenčním rejstříku. Veřejnosti je tento záznam přístupný ještě 5 let po ukončení oddlužení. Pro předlužené to představuje odrazující stigma, cejch neúspěchu. Přitom na Západě se občané oddlužením coby finančním restartem chlubí. Ani náhodou ho neberou jako ostudu. Naopak. Dodejme, že z exekučního registru se data mají dle zákona odstranit do 15 dnů po skončení exekučního řízení. Ne každý exekutor to ovšem respektuje.

Brzdou mohou být i někteří politici

Z různých stran často zaznívá, že pár významných členů Parlamentu je napojeno na promyšlený byznys s chudobou. Proto hází oddlužení klacky pod nohy. Konkrétně zaštiťují část mezičlánku stojícího mezi dlužníky a věřiteli – zprostředkovatele úvěrů, advokáty, exekutory, vymahače a oddlužovací firmy. Nelze samozřejmě strkat všechny do jednoho pytle. Nicméně část těchto institucí evidentně podniká v segmentu předlužení na hraně zákona – mnohdy i za ní. S cílem na dluzích co nejvíc vydělávat. Ne je odstranit. Má se o co hrát. Celková vymáhaná částka představuje 600 miliard korun.

Pro cizince zůstáváme zemí dluhových otroků. Přesto, že se v posledních letech realizovala řada opatření pro zlepšení téměř katastrofální situace. Padly rozhodčí doložky, přemrštěné advokátní tarify a neregulovaný trh mikro půjček. Zvýšila se právní ochrana spotřebitele. Proběhla milostivá léta, ruší se bagatelní a marné exekuce. Jejich počet sice klesl o třetinu, ale je to pořád málo.

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Společný výpis BRKI+NRKI

200 Kč/výpis

Zvyšte vaši šanci na získání hypotéky nebo půjčky tím, že si ověříte údaje v registrech a zjistíte si vaše hodnocení. 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

MůjKredit

100 Kč/výpis

Prokažte vaši důvěryhodnost zaměstnavatelům nebo pronajímatelům nemovitostí zkráceným výpisem. 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Exekuce

40 Kč/dotaz + 25 Kč za detail

Prověřte exekuce u osob a podnikatelů v oficiální databázi. Vyhnete se zbytečným nepříjemnostem. 

Výpis z REPI

200 Kč/výpis

Zjistěte jak energetické společnosti, firmy poskytující nákupy na splátky či eshopy hodnotí vaši úvěruschopnost.

Výpis z BRKI

200 Kč/výpis

Zkontrolujte vaše údaje týkající se úvěrových produktů a průběhu jejich splácení u bankovních institucí v Bankovním registru.

Výpis z NRKI

200 Kč/výpis

Zkontrolujte vaše údaje o finančních závazcích a průběhu jejich splácení u společností v Nebankovním registru. 

#kolikmam365

499 Kč/rok

Získejte detailní přehled všech závazků v registrech BRKI a NRKI, hodnocení úvěruschopnosti a upozornění v případě změn.

NetAgent

365 Kč/rok

Monitorujte vaše osobní a finanční data na internetu. Předejdete tím zneužívání vašich dat a krádežím identity.

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.