Odpustkové akce osvobodily z exekuce tisíce dlužníků. Málo nebo dost?

Necelé 1 % činí statistická úspěšnost druhé vlny Milostivého léta, která se ve 2. polovině roku 2022 pokusila smýt dluhy spoluobčanů u veřejných institucí postačujícím zaplacením jen původní dlužné částky. K tomu došlo, uhradil-li dlužník alespoň zmíněnou jistinu. Načež naběhlé sankce, úroky z prodlení a další penalizační platby, často mnohem vyšší než počáteční závazek, mu byly státem prominuty. Konečnou bilanci druhé odpustkové akce oznámila tento týden Exekuční komora s tím, že ukončeno bylo 9104 exekucí z 946 514 možných (=0,96 %).

Efektivita druhého restartu dlužníků státu se nižší oproti prvnímu pokusu čekala, to je pravdou. Ovšem jen o něco. Čtyřnásobný propad neprognózoval nikdo z politiků ani finančních či oddlužovacích expertů. Připomeňme, že při první tříměsíční exekuční amnestii státu konané na přelomu let 2021/2022 dosáhl počet soudními exekutory zrušených exekucí přibližně 52 tisíc z celkem 1,3 milionu k tomu se nabízejících. Z toho vychází 4%, tedy 4násobná účinnost oproti následujícímu pardonu.
A ještě pár čísel ilustrujících obě kola Milostivého léta. Při prvním byly odpuštěny úroky a penále za 1,55 miliardy korun s průměrem na 1 exekuci cca 37 000 Kč. Druhé prominulo takzvané příslušenství dluhů za 370 milionů korun, průměrně 43 000 Kč na 1 exekuční titul. Exekutoři vymohli na jistinách odhadem v první vlně přes 500 milionů korun, ve druhé zhruba 120 milionů korun.

Příčin vedoucích k opadnutí zájmu o exekuční milost se nabízí několik. Ti poctivější dlužníci využili hned první kolo, druhé pak následovalo příliš brzy. Od první poloviny roku 2022 navíc dochází k zastavování marných bagatelních (do 1500 Kč počátečního dluhu) exekucí. Placení dluhů dále od loňska komplikuje dvouciferná inflace včetně několikanásobného zdražení energií. K tomu se zdvojnásobil paušální poplatek exekutorovi: na 1815 Kč. Spousta dlužníků také o svých exekucích prostě neví, či odmítá vědět. A soudní zásilky nepřebírá, někdy i vinou laxního doručovatele. Zde se doporučuje věřitelům, aby své dlužníky sami aktivně oslovovali a vyzývali k úhradě závazku v exekuci – při první vlně se to například hodně vyplatilo některým obcím.

Uvidíme tedy jako dopadne třetí vlna, která bude tentokrát cílit na nezaplacené daně a sociální pojištění. Mimo jiné nově nabídne možnost splátek dluhu. Odstartovat má po svém posvěcení parlamentem a prezidentem (má opět formu zákona) už v letošním červenci. Podrobnosti o ní najdete v blogu předchozím.

Změníme-li při známkování obou vln Milostivého léta úhel pohledu – ze statistického na lidský – tak téměř 20 tisíc hříšníků zbavených exekucí (hrubý odhad) zas není úplně málo. I s jejich rodinami a nejbližšími příbuznými může jít až o 100 tisíc lidí, kteří se dostali z dluhové pasti, respektive je přestala strašit a deptat. A mohou začít znovu, lépe, svobodně, finančně zodpovědně.
Počet takzvaně povinných – neboli lidí v exekuci – však přes jejich zmíněný úbytek nadále zůstává děsivě vysoký. Ke konci letošního ledna přesahoval 672 tisíc. Sice postupně klesá, ale ne dost razantně. Před pěti lety jich bylo 822 tisíc, tedy zhruba o 150 tisíc více. Množství ročně nově vyhlašovaných exekucí totiž v posledních 3 letech stále překračovalo či atakovalo 400 tisíc. To je – bez přehánění – nadále strašidelně moc. I když k „rekordně ostudnému“ roku 2011 s 936 219 nově nařízenými exekucemi to má naštěstí už daleko. Doufejme, že tento trend současná nelehká ekonomická situace velké části domácností neotočí.

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

Výpisy z BRKI/NRKI

od 100 Kč / výpis
 • seznam všech současných i minulých závazků vůči bankám a nebankám v úvěrových registrech BRKI a NRKI
 • obsahuje osobní údaje, hodnocení, přehled kontraktů, ukončených smluv a žádostí

 • plnohodnotná úvěrová zpráva, která poslouží při žádosti o hypotéku nebo jiný úvěrový produkt

MůjKredit

od 100 Kč / výpis
 • stručný výpis na jednom listu, obsahuje základní údaje z registrů BRKI a NRKI, REPI, Insolvenčního rejstříku a exekucí
 • doplňuje standardní výpis z registrů o informace z jiných veřejných zdrojů

 • poslouží k prokázání důvěryhodnosti zaměstnavateli nebo pronajímatelům bytů

Výpis z REPI

od 100 Kč / výpis
 • výpis obsahuje závazky u energetických společností, firem nabízejících odložené platby a nebankovních společností
 • doplňuje standardní výpis z registrů o informace z dalších odvětví

 • v kombinaci se společným výpisem z registrů nabízí komplexní přehled finančních závazků žadatele

#Kolikmam365

499 Kč / rok
 • webová aplikace monitorující informace v registrech BRKI a NRKI
 • k dispozici máte 4× ročně Společný výpis z registrů zdarma, obsahuje i unikátní osobní hodnocení 

 • využijete v případě, že potřebujete své závazky monitorovat pravidelně, ideální frekvence je kvartální

Exekuce

od 40 Kč / dotaz + 25 Kč za detail
 • souhrn exekucí vedených v Centrální evidenci exekucí
 • slouží k prověření fyzické i právnické osoby
 • dotazování probíhá ve dvou krocích
 • využijete v případě, že si potřebujete prověřit osobu či společnost, zda u nich nejsou vedeny exekuce

NetAgent

365 Kč / rok
 • služba monitorující osobní a finanční údaje v prostředí internetu
 • upozorní na podezřelé nakládání s vámi zadanými osobními a finančními údaji 
 • pomáhá předcházet zneužití osobních a finančních údajů v on-line prostředí k nezákonným účelům

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.