Povinné ručení: Pár stovek může vydělat i prodělat miliony

Mnoho majitelů-řidičů aut při výběru povinného ručení krátkozrace zvolí nejnižší možné limity pojistného plnění - tedy 35 milionů Kč pro odčinění újmy na zdraví poškozeného a dalších 35 milionů Kč pro náhradu škod na majetku a ušlém zisku. A mnou si přitom ruce, jak šikovně ušetřili několik set Kč, které by museli připlatit za ty „zbytečně vysoké“ 100milionové a vyšší pojistné limity. Přitom právě těchto zaplacených či nezaplacených pár stovek jim může v budoucnu „vydělat“ nebo s katastrofálními důsledky „prodělat“ miliony.

Na první pohled totiž oněch 35 mega vypadá jako pořádná sumička, která musí přece stačit na každé odškodnění. „Moje pojistka mě uchrání, i kdybych to napálil do frajera s Ferrari za 8 míčů,“ namlouvá si zřejmě leckterý pojistník, tedy ten, kdo pojistku s pojišťovnou uzavřel.  Neuvědomuje si přitom, že by musel, respektive jeho pojišťovna, zacálovat při případném karambolu nejen onen poničený bourák, ale také třeba i ušlý zisk poškozeného řidiče, o který by přišel během pracovní neschopnosti. A pozor! Jestliže dlouhodobě či s trvalými následky zraní kupříkladu profesionálního hokejistu s lukrativním platem či virtuózního houslistu, který dokáže vyprodat milánskou La Scalu, může se refundace ztráty budoucího výdělku,

případně dál i „dorovnání“ starobního důchodu, vyšplhat klidně třeba k 20 milionům. A tuto sumou mohou zněkolikanásobit: nutná zdravotní péče o poškozeného, bolestné, ztížené společenské uplatnění, odškodnění a případně i náklady na výživu či studia pro nezletilé příbuzné…

Dokonce kdyby poškozený bezplatně a pravidelně pomáhal s něčím svému kamarádovi a nyní už kvůli škůdci - tedy tomu, kdo mu škodu, respektive újmu zavinil - nemohl, měl by teoreticky i tento přítel postiženého právo na satisfakci. Stejně tak i „dlouhodobě otřesení“ svědci nehody. A pakliže by měl pojištěný tu smůlu, že by zranil více lidí, tak prostě ona nejnižší pojistka 35/35 zdaleka stačit nemusí. Odškodnění nad limitem 35/35, hypoteticky i v řádu desítek milionů, by musel doplatit ze své kapsy. A to i pro mohovitého člověka s nadprůměrným příjmem může znamenat zadlužení do konce života, eventuálně exekuce.

Mimochodem s novým občanským zákoníkem, který je účinný zhruba 5 let, mají soudci „rozvázané“ ruce ohledně určování výše nemajetkové újmy. Nejsou už okleštění vyhláškou ministerstva zdravotnictví, která stanovila maximální náhrady. Například u těžkého otřesu mozku to bylo 7 200 Kč, u ztráty dolní končetiny 240 000 Kč, při amputaci zevních pohlavních orgánů 240 000 Kč… Soudce už obdobné deficity může dle souvislostí a dopadů vykalkulovat ne v tisících, ale v milionech. Navíc je v podstatě jen na něm, co všechno do ne zcela jasně definované nemajetkové újmy zahrne. K tomu je však nutno poznamenat, že do určování a vyčíslování škod a újem vstupuje soudní moc jen tehdy, pokud se poškozený na výši pojistného plnění nedohodne s pojistitelem, tedy s pojišťovnou.

Slabá pojistka navíc neznamená silné riziko jen pro klienta, který ji podepsal. Půjčí-li nízko pojištěné auto třeba synovi, který nedej bože způsobí dopravní nehodu, tak může mít doživotní problém „díky“ tatínkovu škudlení i on.

Je také potřeba na oněch 35 milionů Kč pohlížet nejenom jako na pojistku, ze které by se v případě nehody mělo platit nějakému cizímu člověku. Může se stát, že řidič zraní spolujezdce, často rodinné příslušníky, partnery, kamarády. I na jejich případnou léčbu se pojistka vztahuje – na rozdíl od hmotné škody, která jim vznikne.

Nespoléhejte tedy na to, že zrovna vám či vašemu autu se dopravní nehoda přihodit nemůže. Byť je pravděpodobnost malá, tak může – a bohužel nelze předem vyloučit tragické následky týkající se jak zdraví, tak i majetku. Auto je prostě odjištěná zbraň. Tudíž škudlit pár stovek na pojištění odpovědnosti za nedozírné škody a újmy, které může vozidlo na silnici způsobit, není opravdu na místě. Nemusí se to vyplatit.

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

Výpisy z BRKI/NRKI

od 100 Kč / výpis
 • seznam všech současných i minulých závazků vůči bankám a nebankám v úvěrových registrech BRKI a NRKI
 • obsahuje osobní údaje, hodnocení, přehled kontraktů, ukončených smluv a žádostí

 • plnohodnotná úvěrová zpráva, která poslouží při žádosti o hypotéku nebo jiný úvěrový produkt

MůjKredit

od 100 Kč / výpis
 • stručný výpis na jednom listu, obsahuje základní údaje z registrů BRKI a NRKI, REPI, Insolvenčního rejstříku a exekucí
 • doplňuje standardní výpis z registrů o informace z jiných veřejných zdrojů

 • poslouží k prokázání důvěryhodnosti zaměstnavateli nebo pronajímatelům bytů

Výpis z REPI

od 100 Kč / výpis
 • výpis obsahuje závazky u energetických společností, firem nabízejících odložené platby a nebankovních společností
 • doplňuje standardní výpis z registrů o informace z dalších odvětví

 • v kombinaci se společným výpisem z registrů nabízí komplexní přehled finančních závazků žadatele

#Kolikmam365

499 Kč / rok
 • webová aplikace monitorující informace v registrech BRKI a NRKI
 • k dispozici máte 4× ročně Společný výpis z registrů zdarma, obsahuje i unikátní osobní hodnocení 

 • využijete v případě, že potřebujete své závazky monitorovat pravidelně, ideální frekvence je kvartální

Exekuce

od 40 Kč / dotaz + 25 Kč za detail
 • souhrn exekucí vedených v Centrální evidenci exekucí
 • slouží k prověření fyzické i právnické osoby
 • dotazování probíhá ve dvou krocích
 • využijete v případě, že si potřebujete prověřit osobu či společnost, zda u nich nejsou vedeny exekuce

NetAgent

365 Kč / rok
 • služba monitorující osobní a finanční údaje v prostředí internetu
 • upozorní na podezřelé nakládání s vámi zadanými osobními a finančními údaji 
 • pomáhá předcházet zneužití osobních a finančních údajů v on-line prostředí k nezákonným účelům

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.