Gamblerství, často až patologická závislost na výherních automatech (a nejenom na nich), vede určitě nekonečně častěji k roztáčení dluhové spirály než k vylepšování finanční situace hráčů. Dnes už to je medicínská diagnóza, která na popud nešťastné rodiny gamblera může vyústit až k soudnímu omezení jeho svéprávnosti, coby lapené oběti blikajících a cinkajících jednorukých herních banditů. Ne tedy doživotně, ale aspoň na určitý čas. V průměru za delší čas jsou všichni gambleři poražení. Na tom je loterijní byznys v souladu s teorií pravděpodobnosti postavený. Proto je taky stabilně ziskový. Ale i když se na pár jedinců z mnohatisícové armády zoufalých lúzrů usměje bohyně Fortuna a vyhrají pořádný balík, tak definitivně „vyhráno“ mít ještě nemusejí.

Stalo se před pár lety, že jistý muž vyhrál na hracím automatu několik set tisíc Kč. Netušil ovšem, že ten jeho zlatonosný „forbes“ nebyl státem registrovaný, tudíž byl nepovolený. Tím mu pak také obsluha herny zdůvodnila, proč mu vyhranou sumu nevyplatí. U sázek a her, které neorganizuje či nelicencuje stát, totiž dle občanského zákoníku výhry nelze soudně vymáhat. Je možné je jen dobrovolně vyplatit. Stejně jako pohledávky z půjček poskytnutých vědomě do sázky nebo hry. Podrobněji se tématem tzv. naturální obligace zabýval předchozí blog.

Hráč se ale odmítl vzdát a obrátil se na okresní soud. A ten jeho žalobě vyhověl. Nemožnost vymáhat výhru, byť na ilegálním automatu, byla dle rozsudku v tomto případě v rozporu s dobrými mravy. Žalobce totiž nemohl počítat s tím, že herní zařízení nemá úřední certifikát, když bylo běžně v provozu. Soudce proto uložil žalovanému provozovateli hazardního přístroje povinnost ukřivděnému hráči výhru proplatit.

Jenže to si zase nechtěla nechat líbit žalovaná strana. Načež odvolací krajský soud konstatoval, že okresní soudní senát sice správně zjistil skutkový stav věci, avšak vyvodil z něho nesprávné právní závěry. Podle vyšší soudní instance k vymáhání výhry nestačí skutečnost, že žalovaný měl jako předmět činnosti v obchodním rejstříku zapsáno i provozování výherních hracích automatů. Dotyčné herní zařízení prostě nebylo vybaveno úředním souhlasem, čili nebylo legální. A to má větší váhu než nějaká morálka. Proto výhru soudně nárokovat nejde. A basta! Žaloba byla zamítnuta.

Dotyčná sázková společnost (respektive její přestavitelé) nicméně zřejmě musela pak být státním dozorem nějak sankcionována, protože provozovala nepoctivou hru. Navíc se nedovoleně obohatila a žalobce uvedla v omyl. Jaký byl případný trest, netuším. Ale to není podstatné. Důležité je, že výherce se stal ne svou vinou poraženým.

Nelibost s odvolacím verdiktem veřejně vyjádřila řada právních expertů. Dle nich krajský soud upřednostnil pasáže občanského zákoníku týkající se nevymahatelnosti výher u her či sázek mezi občany před počátečními ustanoveními stejného kodexu. A ta praví, že neplatným je každý právní úkon, který je v rozporu nejenom se zákonem, ale i s principem dobrých mravů.

Odvolací soud dle dotyčných znalců zkrátka chránil provozovatele nelegální hry před účastníkem hazardu konajícím v dobré víře, což je proti záměru veškeré relevantní legislativy. Upozornili rovněž, že soud druhého stupně tak vlastně legalizoval úmyslnou lest. Navíc poskytl nebezpečný návod. I kdyby byl automat označen potřebným certifikátem, tak ten mohl být falešný. Nebo prošlý! Podstatná totiž dle krajského soudu nebyla existující či neexistující „nálepka“, ale to, zda byl přístroj skutečně povolen. Čili jestli měl „papíry“. To si ale poškozený hráč mohl jen těžko ověřit. Byl tak vydán na milost či nemilost informacím od provozovatele herny, respektive jejích zaměstnanců. Dle některých expertů absurdní! A neetické!

Přitom český občanský zákoník je právě ctění etiky zásadně postaven – viz hned jeho úvod. Proto by bylo zajímavé vysledovat, jak persony v talárech uvedený judikát, čili rozhodnutí vyššího soudu významné pro další rozhodování justice, respektovaly či zohledňovat teprve budou. Ale to je na samostatnou studii. Ovšem fakt, že na hracích automatech můžete prohrát i výhru, je každopádně dalším z mnoha argumentů, proč se tomuto hazardu raději zdaleka vyhnout.

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Společný výpis BRKI+NRKI

200 Kč/výpis

Zvyšte vaši šanci na získání hypotéky nebo půjčky tím, že si ověříte údaje v registrech a zjistíte si vaše hodnocení. 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

MůjKredit

100 Kč/výpis

Prokažte vaši důvěryhodnost zaměstnavatelům nebo pronajímatelům nemovitostí zkráceným výpisem. 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Exekuce

40 Kč/dotaz + 25 Kč za detail

Prověřte exekuce u osob a podnikatelů v oficiální databázi. Vyhnete se zbytečným nepříjemnostem. 

Výpis z REPI

200 Kč/výpis

Zjistěte jak energetické společnosti, firmy poskytující nákupy na splátky či eshopy hodnotí vaši úvěruschopnost.

Výpis z BRKI

200 Kč/výpis

Zkontrolujte vaše údaje týkající se úvěrových produktů a průběhu jejich splácení u bankovních institucí v Bankovním registru.

Výpis z NRKI

200 Kč/výpis

Zkontrolujte vaše údaje o finančních závazcích a průběhu jejich splácení u společností v Nebankovním registru. 

#kolikmam365

499 Kč/rok

Získejte detailní přehled všech závazků v registrech BRKI a NRKI, hodnocení úvěruschopnosti a upozornění v případě změn.

NetAgent

365 Kč/rok

Monitorujte vaše osobní a finanční data na internetu. Předejdete tím zneužívání vašich dat a krádežím identity.

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.