Půjčování by mělo být také zodpovědné, pomůže směnka

Zodpovědné zadlužování je v současnosti mantrou, čili opakujícím se zaklínadlem, většiny subjektů pohybujících se na úvěrovém trhu. Neméně důležité je ale rovněž i zodpovědné půjčování. To, že někoho založíte, a on vám peníze nevrátí ve slíbeném termínu, vás totiž může dostat do obdobných problémů, jako když nejste schopen umořovat dluh nebo kvůli jeho splácení neplníte ostatní finanční závazky. A hrozí zaklepání exekutora. Jedním z jednoduše použitelných nástrojů zodpovědného půjčování může být směnka. Její náležitosti, ale i úskalí z hlediska vystavovatele, čili dlužníka, byly popsány v minulém blogu.  Ale jak aplikovat směnku jako věřitel. Vezměte si třeba situaci, kdy vás kamarád požádá v restauraci o pár tisíc. Můžete mu půjčit na dobré slovo. Tak by se to zřejmě mezi opravdovými přáteli dít mělo. Zároveň ale pohříchu s přímou úměrou k výši půjčky platí: půjčit příteli, znamená ztratit ho.

Na konzultaci s právníkem či na ověření zápůjční smlouvy notářem není v té hospodě vzhledem k pokročilé hodině čas. Bylo by to navíc drahé. Proto je elegantním východiskem říct: „Ano půjčím ti, ale vystavíš mi směnku.“ Pokud to budoucí dlužník myslí se splacením vážně, neměl by se přeci urazit, naopak. A nemusí to být zrovna směnka na A4. Stačí konzumační lístek. Text může jednoduchý. Například: V Praze dne 1. srpna 2015. Za tuto směnku zaplatím 30. listopadu 2015 v Praze 25 000 Kč Janu Husovi. Zikmund Lucemburský (Podpis výstavce směnky pod jejím textem). Toť vše. Není toho moc. Nic ale nesmí chybět, jinak bude směnka neplatná. Proto by si formální náležitosti směnky měl zkontrolovat především věřitel.

Směnka se dá textově rozšířit například o čísla občanských průkazů, rodná čísla. Lze upřesnit adresy vystavení a splacení, uvést sumu i slovně. Není to ale nutné.  Pakliže by se například slovní a číselné údaje ohledně částky neshodovaly, platí nižší suma. Směnka také nemusí být pouze fixní, tedy splatná jen ke konkrétně uvedenému datu. Při jejím sepsání je možno určit, že bude vymahatelná například kdykoli při předložení (na viděnou, vistasměnka), určitý čas po předložení (lhůtní směnka), určitý čas po vystavení (datosměnka). Žádné jiné varianty nejsou možné – například směnky s postupnou splatností jsou ze zákona neplatné. V případě, že byste se ocitl u podepisování směnky jako třetí nezúčastněná osoba a byl byste požádán, abyste se na směnku podepsal jako svědek, tak nedoporučuji. Stal byste se automaticky ručitelem.

Vymáhání směnečných dluhů není příliš složité, ani zdlouhavé. Soud v podstatě zkoumá jen platnost směnky. Motivy, okolnosti a důvody jejího vzniku neřeší. Směnku bere jako jednostranně uznaný dluh. To informovaní dlužníci vědí. Proto může být směnka, bez dohry u soudu, dobrou prevencí před ztrátou peněz, ale i kamarádství.

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

Výpisy z BRKI/NRKI

od 100 Kč / výpis
 • seznam všech současných i minulých závazků vůči bankám a nebankám v úvěrových registrech BRKI a NRKI
 • obsahuje osobní údaje, hodnocení, přehled kontraktů, ukončených smluv a žádostí

 • plnohodnotná úvěrová zpráva, která poslouží při žádosti o hypotéku nebo jiný úvěrový produkt

MůjKredit

od 100 Kč / výpis
 • stručný výpis na jednom listu, obsahuje základní údaje z registrů BRKI a NRKI, REPI, Insolvenčního rejstříku a exekucí
 • doplňuje standardní výpis z registrů o informace z jiných veřejných zdrojů

 • poslouží k prokázání důvěryhodnosti zaměstnavateli nebo pronajímatelům bytů

Výpis z REPI

od 100 Kč / výpis
 • výpis obsahuje závazky u energetických společností, firem nabízejících odložené platby a nebankovních společností
 • doplňuje standardní výpis z registrů o informace z dalších odvětví

 • v kombinaci se společným výpisem z registrů nabízí komplexní přehled finančních závazků žadatele

#Kolikmam365

499 Kč / rok
 • webová aplikace monitorující informace v registrech BRKI a NRKI
 • k dispozici máte 4× ročně Společný výpis z registrů zdarma, obsahuje i unikátní osobní hodnocení 

 • využijete v případě, že potřebujete své závazky monitorovat pravidelně, ideální frekvence je kvartální

Exekuce

od 40 Kč / dotaz + 25 Kč za detail
 • souhrn exekucí vedených v Centrální evidenci exekucí
 • slouží k prověření fyzické i právnické osoby
 • dotazování probíhá ve dvou krocích
 • využijete v případě, že si potřebujete prověřit osobu či společnost, zda u nich nejsou vedeny exekuce

NetAgent

365 Kč / rok
 • služba monitorující osobní a finanční údaje v prostředí internetu
 • upozorní na podezřelé nakládání s vámi zadanými osobními a finančními údaji 
 • pomáhá předcházet zneužití osobních a finančních údajů v on-line prostředí k nezákonným účelům

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.